Asbest og asbestsanering

Asbest: Zimplex tilbyder professionel asbestsanering, til særdeles fair priser men UDEN at gå på kompromis med sikkerheden.

Vælger du os som service leverandør er du sikker på at opgaven løses på sikker vis, og til den rette pris!

 

Asbestsanering

Sikkerhed

Zimplex går meget op i både kunders og vores medarbejderes sikkerhed

Z

Tryghed

Vi tilbyder at stå for hele processen. Det giver tryghed

Spar penge

Trods høj kvalitet og sikkerhed, kan di ofte spare 15-35% ved at vælge os

r

Erfaring

Vi besidder både den nødvendige erfaring og ekspertise!

4 afdelinger – Ét telefonnummer
6910 2323

t

Problemer med asbest?

Asbestmateriale har ofte været benyttet som byggemateriale, pga. dets ildfasthed og varmeisolerende egenskaber.
Derfor er der i dag en hel del ældre bygninger der har byggematerialer der indeholder asbest.

Står du og skal have renoveret eller have en bygning revet ned, der indeholder asbest, er det en rigtig god ide at kontakte en fagmand.

 

Er asbestfibre farligt?

Det er desværre rigtig farligt.

Ved indånding af asbestfibre er der stor fare for, at de trænger ud i lungernes allerfineste forgreninger og udvikle  asbestose (stenlunger), som er en kronisk lungesygdom. 

Asbestose kan desværre føre til lunge- og lungehindekræft.
Derfor er det i dag forbudt at importere, anvende eller arbejde med asbest eller asbestholdige materialer.

Vi tilbyder bl.a

  • Nedtagning af asbestholdige tagplader
  • Håndtering af isolering med asbestfibre
  • Byggematerialer med asbest i
  • Slibning af gammelt flise klæber
  • Fjenelse af asbestholdig rørisolering
  • Håndtering og bortskaffelse af eternitplader
  • + meget andet

Asbest, priser og sikkerhed

Zimplex er et yderst erfarent og kompetent firma, der tilbyder sanering af alle typer materialer der indeholder asbest.

Vi tilbyder at stå for hele opgaven: Asbestsanering, asbestrengøring, håndtering af farligt affald m.v.
Zimplex står for både bestilling af miljøcontainere samt afhentning
og korrekt aflevering af miljøcontainer til godkendt miljøstation til deponi.

Alt dette tilbydes til en særdeles attraktiv pris, der typisk er 20-35 % billigere end den pris andre tilbyder.

Dette skyldes på INGEN måde at der spares på sikkerheden.
Det er hovedsageligt på administration og reklamer, vi har været i stand til at sænke vores omkostninger betragteligt. Denne disse besparelser, kommer vores kunder til gode via lavere priser.

Vi tager både vores medarbejderes, kunders og miljøets sikkerhed meget alvorligt!

%

Du sparer typisk 20-35% hvis du vælger Zimplex

%

Vi kan stå for HELE processen

%

Vi yder 100% sikkerhed på HELE opgaven

PROFESSIONEL ASBESTSANERING

Det er vigtigt, at du får professionel hjælp til asbestsanering, for ellers kan det have alvorlige konsekvenser enten for dig selv eller for miljøet.
Vælger du os som samarbejdspartner, er du i trygge hænder under hele processen.

LÆS EVT. MERE OM ASBEST HER: KLIK HER

Zimplex-logoet

Vi er en moderne servicevirksomhed, med 4 professionelle afdelinger.
Du kan klikke på de enkelte punkter herunder, og læse lidt mere om os, og hvad vi tilbyder:

Er asbest farligt?

Ved indånding af asbestfibre er der stor fare for, at udvikle  asbestose (stenlunger), som er en kronisk lungesygdom. 
Asbestose kan desværre føre til lunge- og lungehindekræft.

For det meste går der 15-20 år, fra man bliver udsat for asbest, til sygdommen opstår.

Har du asbest?

Mange huse fra før 1980/1986 har stor risiko for at have asbest i et eller flere områder i bygningen.
Asbest har været et særdeles populært materiale inden for byggebranchen.

Eksempelvis vurderes der til at være asbest i taget på næsten 1,4 millioner bygninger i Danmark. 

Må du selv fjerne det?

Er asbesten indendørs, må man ikke selv fjerne det. Udendørs må du i princippet gerne selv fjerne.
Du bør dog altid overveje at overlade arbejdet til en fagmand.

Støv og fibre fra de asbestholdige materialer kræver særligt udstyr og åndedrætsværn og dragter.

Kan man se asbest

Det er desværre umuligt at se med det blotte øje, om der findes asbestholdige materialer i sit hus.
Der er dog heldigvis nogle retningslinjer man kan benytte til at vurdere om der kan være asbest i sit hus.

Dette har typisk noget med årstallet for bebyggelsen af boligen. Klik her for tabel

Asbestaffald

Ligegyldigt hvilket firma, der står for et projekt der involverer nedrivning eller vedligeholdelse af asbestholdige materialer,
skal man være meget opmærksom på, at alt affald skal bortskaffes på en sikker og forsvarlig måde. 

Noget af det vigtigste er som hovedregel at følge de anvisninger man får fra den stedlige kommune vedr. asbestaffald / farligt affald.

Hvor kører vi henne?

Zimplex Facility Service’s administration er beliggende I Vordingborg, Sydsjælland.
Det er også her vi har vores hovedlager samt salgsafdeling. Vi har dog også lagerfaciliteter i Københavns-området

Vi udfører dog asbestsanering på det meste af Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Vi servicere kunder lige fra Gedser og Rødby til København og Nordsjælland

Services

Zimplex tilbyder sin hjælp ved bl.a.

Asbesttag

Er dit tag (eternit og skifer) fra før 1986, indeholder det sandsynligvis asbest, og asbest kan desværre være kræftfremkaldende. Det er typisk tag af eternit – skifereternit. Skal du have udskiftet dit asbestholdige tag, er der faktisk en hel del ting man skal være opmærksom på, og tage højde for,

Derfor kan det være en rigtig god ide at lade et professionelt firma håndtere denne opgave. Zimplex Facility Service’s afdeling for miljøsanering har stor erfaring og de rette kompetencer til at nedtage asbesholdige tagplader.

Asbestrengøring

Alle områder som kan være forurenet med asbeststøv skal asbestrengøres.

Zimplex er specialiseret i rengøring af asbestmaterialer og asbestfibre.

Rengøring sker typisk ved en grundig støvsugning med en støvsuger med et filter beregnet til at tilbageholde asbeststøv (HEPA 13). Vi aftørrer desuden alle overflader med special udviklede klude, der binder støvet. Disse klude kasseres naturligvis efter brug. Ofte afslutter vi herefter opgaven med en afsluttende hovedrengøring.

Asbest fliseklæb

Er din ejendom fra før 1986 er der desværre stor risiko for at fliserne på eks. badeværelser, køkkener og industrier såsom slagterier er opsat med fliseklæb der indeholder asbest.

Vi tilbyder sikker og effektiv fjernelse og sanering af fliseklæber med asbest.

Vi fjerner både fliser samt klæber uden at asbestfibre spredes til andre områder.

Asbest isolering

Isolering med asbestfibre ses ofte i rørbøjninger, omkring ventiler og flanger samt ved endebunde på varmtvandsbeholdere. Der kan dog også forekomme lige rørstrækninger, der er isoleret med kiselgur indeholdende asbestfibre.

Problemet ses ofte i varmecentraler og boilerrum. Det er især varmtvandsbeholdere, kedler, rørbøjninger og ventiler med oppudset isolering der har problemer med asbest.

Zimplex tilbyder professionel fjernelse af asbest og isolering. Vi arbejder ofte for vvs’ere, boligforeninger, kommuner og private.

Asbest i gulv

Der kan være asbest i dit gulv, hvis der er fra ca. 1930 til ca. 1980. Det drejer sig typisk om støbt gulve fx magnesit (Magnesit indeholder op til 30 % asbest) samt i vinyl gulve hvor der desværre kan være asbest i både vinyl og klæber.

Gulvtyper med asbest findes ofte i badeværelser, ældre køkkener, på trapper, i industri- og kontorbygninger samt på visse skoler.
Zimplex kan tilbyde at fjerne og sanere alle typer gulve, vinyl og klæber på sikker og forsvarlig vis.

Asbest ifm brand

Alle områder som kan være forurenet med asbeststøv skal asbestrengøres.

Zimplex er specialiseret i rengøring af asbestmaterialer og asbestfibre.

Rengøring sker typisk ved en grundig støvsugning med en støvsuger med et filter beregnet til at tilbageholde asbeststøv (HEPA 13). Vi aftørrer desuden alle overflader med special udviklede klude, der binder støvet. Disse klude kasseres naturligvis efter brug. Ofte afslutter vi herefter opgaven med en afsluttende hovedrengøring.

Asbestsanering

Der findes desværre asbest i en del byggematerialer som blev benyttet op igennem 60erne og 70erne. Der kan findes asbest i bl.a. tagpap, bølgeeternit, indvendige væg- og loftbeklædninger,  gamle gulv- og trappebelægninger og gamle kedler, ovne og rørinstallationer.

Det kan ligeledes forefindes i udvendige beklædninger såsom brystningsplader, facadeplader, træfinérplader og skiferplader

Zimplex kan være behjælpelig med professionel asbestsanering af alle overstående områder.

Pris på asbestsanering

I Zimplex kan vi tilbyde asbestsanering til den HELT rigtige pris! Vores priser ligger typisk hele
20-35 % under, hvad vores konkurrenters priser ligger på.

Dermed er der typisk rigtig mange penge at spare, ved at vælge os som leverandør.

Grunden til at vi kan gøre det billigere skal hovedsageligt findes i vores effektive optimering af vores administrationsomkostninger.
Desuden har vores store erfaring givet os mulighed for at optimere vores arbejdsgange UDEN at det går ud over kvaliteten eller sikkerheden

Sikkerhed ved asbestsanering

Det er yderst vigtigt at sikre, at asbestfibrene ikke spredes fra et forurenet område til områder uden for det asbestramte lokale. Desuden skal man sørge for at opretholde undertrykket i saneringsområdet.

Derfor må adgang til asbest-forurenede lokaler kun foregå gennem en adgangs-sluse, der sikre at der ikke spredes asbestfibre. Disse sluser er Zimplex efterhånden specialister i selv at bygge.

Asbest-sanering-Zimplex

Vejledning

Se og download gerne denne vejledning, som er udarbejdet af DANSK ASBESTFORENING. Vejledningen angiver retningslinjer for nedrivning og forsegling af asbestholdige materialer.  Den kan downloades ved at klikke på billedet til højre >>

Vi kan også anbefale dig at kigge på hjemmesiden “asbest-huset” Den giver et rigtig godt indblik i hvor i ens hus der kan forefindes asbestmaterialer.
Klik her

asbest-vejledning

Skarp pris? ✉
close slider