Asbestsanering og håndtering af asbest affald

 

 

Hvad er asbest?

Asbest er lavet af naturligt forekommende mineraler, og har ofte været benyttet som byggemateriale, pga. dets ildfasthed og varmeisolerende egenskaber.

Materialet tåler temperaturer op til 900 grader Celsius og er ikke brændbart.

De ekstreme små og fine fibre er skyld i, at asbest ikke længere er lovligt at anvende, da støvet fra asbest kan give stenlunger.

Er asbest farligt?

Kort og godt, JA!

Ved indånding af asbestfibre er der stor fare for, at de trænger ud i lungernes allerfineste forgreninger og udvikle  asbestose (stenlunger), som er en kronisk lungesygdom. 

Asbestose kan desværre føre til lunge- og lungehindekræft.
Derfor er det i dag forbudt at importere, anvende eller arbejde med asbest eller asbestholdige materialer.

Vi tilbyder bl.a

 • Nedtagning af tagplader med asbest
 • Håndtering af isolering med asbest
 • Byggematerialer med asbest i
 • Slibning af gammelt flise klæber
 • Fjenelse af asbestholdig rørisolering
 • Håndtering og bortskaffelse af eternitplader
 • + meget andet

Hvorfor vælge os?

 • Vi har nogen af markedets bedste priser
 • Vi sørger evt. for miljøvogn
 • Vi kan give et godt tilbud på hele processen
 • Vi har erfaring med asbestaffald
 • Vores rengørings-afdeling tilbyder professionel asbestrengøring

Opgaver

Nogle af de opgaver som vi laver rigtig mange af, er nedtagning af tagplader med asbest. Vi har stor erfaring i nedtagning og håndtering af asbestholdige tagplader fra alle typer ejendomme.

Vi klarer dog også mange opgaver såsom asbestsanering af lofts plader med asbest eller fjernelse af isolering der indeholder asbest.
Zimplex tilbyder asbestsanering til særdeles attraktive priser, trods vores store erfaring og ekspertise.

Fliseklæber

Asbest findes ikke kun i tagplader og isolering m.v. Zimplex er ofte ude og fjerne asbestholdig fliseklæbere der er blevet benyttet til opsætning af fliser i industrier, køkkener og badeværelser fra den tid man benyttede asbest i byggerier.

Vi fjerner både fliser og klæber og sørger for at håndtere det farlige affald korrekt. Vi sørger for at der bliver korrekt afspærret og forseglet, samt at der er den korrekte udsugning. Når du vælger Zimplex som leverandør er du sikker på at sikkerheden er i top!

Asbestsanering

Zimplex fjerner ALTID asbest så det ikke forurener det omgivende miljø. Asbestsanering skal udføres 100% afskærmet fra det omgivende miljø. Derfor må adgang til asbest forurenet lokaler kun foregå gennem en speciel adgangssluse.(ofte kaldet 3-kammer sluse)

Vi sørger desuden altid for at alle revner, fuger, huller m.v. ved vinduer, døre og i murværk forsegles. Ligeledes skal alle typer ventilationsanlæg stoppes og evt. huller og åbninger på kanaler forsegles med tape eller plastfolie. 

Pris på asbestsanering

I Zimplex kan vi tilbyde asbestsanering til den HELT rigtige pris! Vores priser ligger typisk hele 15-30 % under, hvad vores konkurrenters priser ligger på. Dermed er der typisk rigtig mange penge at spare, ved at vælge os som leverandør.

Grunden til at vi kan gøre det billigere skal hovedsageligt findes i vores optimering af vores administrative samt pr omkostninger. Desuden har vores store erfaring givet os mulighed for at optimere vores arbejdsgange UDEN at det går ud over kvaliteten eller sikkerheden

Sikkerhed ved asbestsanering

Det er yderst vigtigt at sikre, at asbestfibrene ikke spredes fra et forurenet område til områder uden for det asbestramte lokale. Desuden skal man sørge for at opretholde undertrykket i saneringsområdet.

Derfor må adgang til asbest forurenede lokaler kun foregå gennem en adgangssluse, der sikre at der ikke spredes asbestfibre. Disse sluser er Zimplex efterhånden specialister i selv at bygge.

slusekammer

Vejledning

Se og download gerne denne vejledning, som er udarbejdet af DANSK ASBESTFORENING. Vejledningen angiver retningslinjer for nedrivning og forsegling af asbest og asbestholdige materialer.  Vejledningen skal være med til at sikre ensartede arbejdsmetoder som tilgodeser et forsvarligt arbejdsmiljø under og efter saneringsprocessen både for bygningsbrugere og udførende.

Den kan downloades ved at klikke på billedet til højre >>

asbestvejledning

Kontakt os, for en skarp pris

Vest- & SydSjælland:
Tlf.: 55 34 23 19

Midtsjælland og hovedstadsområdet:
Tlf.: 69 10 23 23

ren service

Kontakt info