Asbestsanering og håndtering af asbest affald

Hvad er asbest?

Asbest er lavet af naturligt forekommende mineraler, og har ofte været benyttet som byggemateriale, pga. dets ildfasthed og varmeisolerende egenskaber. Materialet tåler temperaturer op til 900 grader Celsius og er ikke brændbart.

De ekstreme små og fine fibre er skyld i, at asbest ikke længere er lovligt at anvende, da støvet fra asbest kan give stenlunger.

Er asbest farligt?

Kort og godt, JA!

Ved indånding af asbestfibre er der stor fare for, at de trænger ud i lungernes allerfineste forgreninger og udvikle  asbestose (stenlunger), som er en kronisk lungesygdom. Asbestose kan desværre føre til lunge- og lungehindekræft.
Derfor er det i dag forbudt at importere, anvende eller arbejde med asbest eller asbestholdige materialer.

Skal det fjernes?

Det er meget vigtigt og et lovmæssigt krav at asbesten fjernes.

Det er desuden yderst vigtigt at sikre, at asbestfibrene ikke spredes fra et forurenet område til områder uden for det asbestramte lokale.

Der er kun få ting, du selv må fortage med asbestholdige materialer udenfor.
Indendørs må du ikke selv gøre noget ved de asbestholdige materialer. Her skal der et professionelt firma som Zimplex til

 

Problemer med asbest?

Zimplex har stor erfaring i asbestsanering. Derfor kan vi tilbyde effektiv asbestsanering, der er til at betale!

Vi udfører asbestsanering og nedtagning af asbest, med stor forsigtighed, og med sikkerheden i højsædet.

Vi kan være behjælpelig med alt lige fra nedtagning af alle typer materialer med asbest såsom lim, klæber, isolering samt tagplader med asbestfibre i, til fjernelse af byggematerialer og korrekt bortskaffelse af asbestholdige materialer.

Brug for asbestsanering?

Vest- & SydSjælland:
Tlf.: 55 34 23 19

Midtsjælland og hovedstadsområdet:
Tlf.: 69 10 23 23

ren service

Slusesystem ved asbestsanering

Når Zimplex arbejder med asbest, er noget af det første vi gør at sørge for at saneringsområdet forsegles grundigt.

Derefter bygges der et slusekammer, der er delt i 3 kamre, som man skal igennem, for at få adgang til området. Dette sikrer at der ikke sker en spredning fra områder med asbest til områder der ikke er ramt af asbest.

Forsegling af lokaler

Vi sørger for at alle revner, fuger, huller m.v. ved vinduer, døre og i murværk forsegles. Ligeledes skal alle typer ventilationsanlæg stoppes og evt. huller og åbninger på kanaler forsegles med tape eller plastfolie. Zimplex er altid meget omhyggelig med forsegling af berørte lokaler, så der ikke sker spredning af asbest.

Asbestsanering

Zimplex fjerner ALTID asbest så det ikke forurener det omgivende miljø. Asbestsanering skal udføres 100% afskærmet fra det omgivende miljø.

Derfor må adgang til asbest forurenet lokaler kun foregå gennem en speciel adgangssluse.

Kontrol af asbestsanering

Asbestsaneringen og asbest rengøringen godkendes normalt via en fælles visuel kontrol. Denne kontrol kan suppleres med luftprøver eller geltapeprøver som tages på forskellige områder

Disse prøver undersøges af et uvildig firma, der er specialiseret i asbest-prøvetagninger.

Sikkerhed ved asbestsanering

Det er yderst vigtigt at sikre, at asbestfibrene ikke spredes fra et forurenet område til områder uden for det asbestramte lokale. Desuden skal man sørge for at opretholde undertrykket i saneringsområdet.

Derfor må adgang til asbest forurenet lokaler kun foregå gennem en adgangssluse.

 

Opbygningen kan bestå af et lægteskelet beklædt med kraftig plastfolie. Slusen er normalt inddelt i 3 kamre, adskilt med plastdøre af løsthængende plastfolie med lægtestykker monteret forneden som vægte.

Hængslede døre kan også benyttes. Gulve med gulvtæpper dækkes med hårde plader som tapes i samlingerne

slusekammer

slusekammer-asbest

  Kontakt info