Asbestsanering og håndtering af asbest affald

 

 

Hvad er asbest?

Asbest er lavet af naturligt forekommende mineraler, og har ofte været benyttet som byggemateriale, pga. dets ildfasthed og varmeisolerende egenskaber.

Materialet tåler temperaturer op til 900 grader Celsius og er ikke brændbart.

De ekstreme små og fine fibre er skyld i, at asbest ikke længere er lovligt at anvende, da støvet fra asbest kan give stenlunger.

Er asbest farligt?

Kort og godt, JA!

Ved indånding af asbestfibre er der stor fare for, at de trænger ud i lungernes allerfineste forgreninger og udvikle  asbestose (stenlunger), som er en kronisk lungesygdom. 

Asbestose kan desværre føre til lunge- og lungehindekræft.
Derfor er det i dag forbudt at importere, anvende eller arbejde med asbest eller asbestholdige materialer.

Vi tilbyder bl.a

 • Nedtagning af tagplader med asbest
 • Håndtering af isolering med asbest
 • Byggematerialer med asbest i
 • Slibning af gammelt flise klæber
 • Fjenelse af asbestholdig rørisolering
 • Håndtering og bortskaffelse af eternitplader
 • + meget andet

Hvorfor vælge os?

 • Vi har nogen af markedets bedste priser
 • Vi sørger evt. for miljøvogn
 • Vi kan give et godt tilbud på hele processen
 • Vi har erfaring med asbestaffald
 • Vores rengørings-afdeling tilbyder professionel asbestrengøring

Asbestsanering

Zimplex fjerner ALTID asbest så det ikke forurener det omgivende miljø. Asbestsanering skal udføres 100% afskærmet fra det omgivende miljø.

Derfor må adgang til asbest forurenet lokaler kun foregå gennem en speciel adgangssluse.
(ofte kaldet 3-kammer sluse)

Forsegling af lokaler

Vi sørger for at alle revner, fuger, huller m.v. ved vinduer, døre og i murværk forsegles. Ligeledes skal alle typer ventilationsanlæg stoppes og evt. huller og åbninger på kanaler forsegles med tape eller plastfolie. Zimplex er altid meget omhyggelig med forsegling af berørte lokaler, så der ikke sker spredning af asbest.

Opgaver

Zimplex har erfaring med en bred type opgaver inden for asbestsanering. Det drejer sig bl.a. om:

 • Nedtagning af asbestholdige materialer
 • Fjernelse af klæber med asbest
 • Nedtagning af asbestholdigt isolering
 • Bortskaffelse af loftsplader med asbest
 • håndtering af asbest-affald
 • + meget andet

Kontrol af asbestsanering

Asbestsaneringen og asbest rengøringen godkendes normalt via en fælles visuel kontrol. Denne kontrol kan suppleres med luftprøver eller geltapeprøver som tages på forskellige områder

Disse prøver undersøges af et uvildig firma, der er specialiseret i asbest-prøvetagninger.

Sikkerhed ved asbestsanering

Det er yderst vigtigt at sikre, at asbestfibrene ikke spredes fra et forurenet område til områder uden for det asbestramte lokale. Desuden skal man sørge for at opretholde undertrykket i saneringsområdet.

Derfor må adgang til asbest forurenede lokaler kun foregå gennem en adgangssluse, der sikre at der ikke spredes asbestfibre. Disse sluser er Zimplex efterhånden specialister i selv at bygge.

slusekammer

Vejledning

Se og download gerne denne vejledning, som er udarbejdet af DANSK ASBESTFORENING. Vejledningen angiver retningslinjer for nedrivning og forsegling af asbest og asbestholdige materialer.  Vejledningen skal være med til at sikre ensartede arbejdsmetoder som tilgodeser et forsvarligt arbejdsmiljø under og efter saneringsprocessen både for bygningsbrugere og udførende.

Den kan downloades ved at klikke på billedet til højre >>

asbestvejledning

Brug for asbestsanering?

Vest- & SydSjælland:
Tlf.: 55 34 23 19

Midtsjælland og hovedstadsområdet:
Tlf.: 69 10 23 23

ren service

Kontakt info