Asbest

Professionel sanering af asbest
– der er til at betale!

Få et godt tilbud:
Tlf.: 6910 2323
Mobil: 2087 8319
asbest

Problemer med asbest?

Asbestmateriale har ofte været benyttet som byggemateriale, pga. dets ildfasthed og varmeisolerende egenskaber.
Derfor er der i dag en hel del ældre bygninger der har byggematerialer der indeholder asbest.

Står du og skal have renoveret eller have en bygning revet ned, der indeholder asbest, er det en rigtig god ide at kontakte en fagmand.

 

asbestfibre

Er asbestfibre farligt?

Det er desværre rigtig farligt.

Ved indånding af asbestfibre er der stor fare for, at de trænger ud i lungernes allerfineste forgreninger og udvikle  asbestose (stenlunger), som er en kronisk lungesygdom. 

Asbestose kan desværre føre til lunge- og lungehindekræft.
Derfor er det i dag forbudt at importere, anvende eller arbejde med asbest eller asbestholdige materialer.

asbest-Zimplex

Vi tilbyder bl.a

  • Nedtagning af asbestholdige tagplader
  • Håndtering af isolering med asbestfibre
  • Byggematerialer med asbest i
  • Slibning af gammelt flise klæber
  • Fjenelse af asbestholdig rørisolering
  • Håndtering og bortskaffelse af eternitplader
  • + meget andet

Asbest, priser og sikkerhed

Zimplex er et yderst erfarent og kompetent firma, der tilbyder sanering af alle typer materialer der indeholder asbest.

Vi tilbyder at stå for hele opgaven: Asbestsanering, asbestrengøring, håndtering af farligt affald og korrekt aflevering i miljøcontainer til godkendt miljøstation til deponi.

Alt dette tilbydes til en særdeles attraktiv pris, der typisk er 20-35 % billigere end den pris andre tilbyder.
Dette skyldes på INGEN måde at der spares på sikkerheden. Det er hovedsageligt på administration og reklamer, vi har været i stand til at sænke vores omkostninger betragteligt. Denne disse besparelser, kommer vores kunder til gode via lavere priser.
Vi tager både vores medarbejderes, kunders og miljøets sikkerhed meget alvorligt!

%

Du sparer typisk 20-35% hvis du vælger Zimplex

%

Vi kan stå for HELE processen

%

Vi yder 100% sikkerhed på HELE opgaven

PROFESSIONEL ASBESTSANERING

Det er vigtigt, at du får professionel hjælp til asbestsanering, for ellers kan det have alvorlige konsekvenser enten for dig selv eller for miljøet.
Vælger du os som samarbejdspartner, er du i trygge hænder under hele processen.

LÆS EVT. MERE OM ASBEST HER: KLIK HER

Zimplex tilbyder bl.a. følgende typer asbestsanering og asbestrengøring:

Asbesttage

Er dit tag (eternit og skifer) fra før 1986, indeholder det sandsynligvis asbest, og asbest kan desværre være kræftfremkaldende. Det er typisk tag af eternit – skifereternit. Skal du have udskiftet dit asbestholdige tag, er der faktisk en hel del ting man skal være opmærksom på, og tage højde for,

Derfor kan det være en rigtig god ide at lade et professionelt firma håndtere denne opgave. Zimplex Facility Service’s afdeling for miljøsanering har stor erfaring og de rette kompetencer til at nedtage asbesholdige tagplader.
Vi sørger for en sikker nedtagning samt efterfølgende korrekt og forsvarlig bortskaffelse af alle typer tagplader med asbestfibre i.

Asbestrengøring

Alle områder som kan være forurenet med asbeststøv skal asbestrengøres.

Zimplex er specialiseret i rengøring af asbestmaterialer og asbestfibre.

Rengøring sker typisk ved en grundig støvsugning med en støvsuger med et filter beregnet til at tilbageholde asbeststøv (HEPA 13). Vi aftørrer desuden alle overflader med special udviklede klude, der binder støvet. Disse klude kasseres naturligvis efter brug.

Ofte afslutter vi herefter opgaven med en afsluttende hovedrengøring.

Isolering med asbest

Isolering med asbestfibre ses ofte i rørbøjninger, omkring ventiler og flanger samt ved endebunde på varmtvandsbeholdere. Der kan dog også forekomme lige rørstrækninger, der er isoleret med kiselgur indeholdende asbestfibre.

Problemet ses ofte i varmecentraler og boilerrum. Det er især varmtvandsbeholdere, kedler, rørbøjninger og ventiler med oppudset isolering der har problemer med asbest.

Zimplex tilbyder professionel fjernelse af asbest og isolering. Vi arbejder ofte for vvs’ere, boligforeninger, kommuner og private.

Fliseklæb med asbest

Er din ejendom fra før 1986 er der desværre stor risiko for at fliserne på eks. badeværelser, køkkener og industrier såsom slagterier er opsat med fliseklæb der indeholder asbest.

Vi tilbyder sikker og effektiv fjernelse og sanering af fliseklæber med asbest. Vi fjerner både fliser samt klæber uden at asbestfibre spredes til andre områder. 

Asbest i gulve

Der kan være asbest i dit gulv, hvis der er fra ca. 1930 til ca. 1980. Det drejer sig typisk om støbt gulve fx magnesit (Magnesit indeholder op til 30 % asbest) samt i vinyl gulve hvor der desværre kan være asbest i både vinyl og klæber.

Gulvtyper med asbest findes ofte i badeværelser, ældre køkkener, på trapper, i industri- og kontorbygninger samt på visse skoler.
Zimplex kan tilbyde at fjerne og sanere alle typer gulve, vinyl og klæber på sikker og forsvarlig vis.

Asbestsanering efter brand m.v.

Zimplex tilbyder asbestsanering og oprydning efter brande, oversvømmelse og storme. Her kan der forekomme asbest fra mange forskellige kilder i bygningen eller konstruktionen.

Vores håndtering af denne type opgave fastlægges ud fra resultatet af en forundersøgelse om forekomst af asbest.
Konstateres der asbest, udarbejder vi en arbejdsplan for sanerings- og oprydningsarbejde ud fra disse resultater.

Asbestsanering

Der findes desværre asbest i en del byggematerialer som blev benyttet op igennem 60erne og 70erne. Der kan findes asbest i bl.a. tagpap, bølgeeternit, indvendige væg- og loftbeklædninger,  gamle gulv- og trappebelægninger og gamle kedler, ovne og rørinstallationer.

Det kan ligeledes forefindes i udvendige beklædninger såsom brystningsplader, facadeplader, træfinérplader og skiferplader

Zimplex kan være behjælpelig med professionel asbestsanering af alle overstående områder.

Pris på asbestsanering

I Zimplex kan vi tilbyde asbestsanering til den HELT rigtige pris! Vores priser ligger typisk hele 20-35 % under, hvad vores konkurrenters priser ligger på.

Dermed er der typisk rigtig mange penge at spare, ved at vælge os som leverandør.

Grunden til at vi kan gøre det billigere skal hovedsageligt findes i vores effektive optimering af vores administrationsomkostninger.
Desuden har vores store erfaring givet os mulighed for at optimere vores arbejdsgange UDEN at det går ud over kvaliteten eller sikkerheden

Sikkerhed ved asbestsanering

Det er yderst vigtigt at sikre, at asbestfibrene ikke spredes fra et forurenet område til områder uden for det asbestramte lokale. Desuden skal man sørge for at opretholde undertrykket i saneringsområdet.

Derfor må adgang til asbest-forurenede lokaler kun foregå gennem en adgangs-sluse, der sikre at der ikke spredes asbestfibre. Disse sluser er Zimplex efterhånden specialister i selv at bygge.

Asbest-sanering-Zimplex

Vejledning

Se og download gerne denne vejledning, som er udarbejdet af DANSK ASBESTFORENING. Vejledningen angiver retningslinjer for nedrivning og forsegling af asbestholdige materialer.  Den kan downloades ved at klikke på billedet til højre >>

Vi kan også anbefale dig at kigge på hjemmesiden “asbest-huset” Den giver et rigtig godt indblik i hvor i ens hus der kan forefindes asbestmaterialer.
Klik her

asbest-vejledning

Det er både nemt og enkelt at få et godt tilbud på asbestsanering fra Zimplex

Henvendelse

Vi modtager en henvendelse fra dig via telefon eller mail

Besigtigelse

Hvis det er påkrævet, kommer vi snarest forbi og laver en besigtigelse

Beskrivelse

Kan det lade sig gøre, laver vi tilbud ud fra din beskrivelse og fotos.
l

Tilbud

Herefter modtager du et attraktivt skriftligt tilbud i din mailboks

Accepter tilbud

Du acceptere evt. vores tilbud, og aftaler en dato for udførsel af opgaven
Call Now Button KONTAKTINFO - TRYK HER