Info om asbest

Information fra en fagmand om asbest i boliger

t

Hvad er asbest?

Asbest er et materiale der ikke kan brænde, og er derfor velegnet til isolering og brandsikring.

Det nedbrydes heller ikke ved fugtpåvirkninger, så det har ofte været anvendt til armering i fx beton.

Asbest har grundet sine gode egenskaber, været anvendt i byggematerialer i mange år.

s

Er asbest farligt?

Ved indånding af asbestfibre er der stor fare for, at udvikle  asbestose (stenlunger), som er en kronisk lungesygdom. 

Asbestose kan desværre føre til lunge- og lungehindekræft.

For det meste går der 15-20 år, fra man bliver udsat for asbest, til sygdommen opstår.

Asbest i DIT hus?

Mange huse fra før 1980/1986 har stor risiko for at have asbest i et eller flere områder i bygningen.

Asbest har været et særdeles populært materiale inden for byggebranchen.

Det er blevet brugt i mange forskellige sammenhænge og er ofte forekommende i ældre bygningsdele.

p

Hvordan fjernes det

Er asbesten indendørs, må man ikke selv fjerne det. Udendørs må du i princippet gerne selv fjerne.

Du bør dog altid overveje at overlade arbejdet til en fagmand.

Støv og fibre fra de asbestholdige materialer kræver særligt udstyr og åndedrætsværn og dragter.

Info om asbest

Asbest i taget

Der kan være asbest i taget på næsten 1,4 millioner bygninger i Danmark. Efterhånden som tagene bliver slidte, hvirvler asbestfibrene rundt i luften omkring os, og de kan være særdeles farlige at få ned i lungerne. – Kilde: DR.DK

De ældre tage frigiver flere fibre, som tiden går, og de tage, som holder sig tætte og ikke af andre årsager bliver skiftet, vil i nogen grad være en tikkende bombe under folkesundheden, som bliver værre og værre – Kilde:Lars Gunnarsen, professor ved Statens Byggeforskningsinstitut.

Info om asbest i boligen

Det er desværre umuligt at se med det blotte øje, om der findes asbestholdige materialer i sit hus.

Der er dog heldigvis nogle retningslinjer man kan benytte til at vurdere om der kan være asbest i sit hus. Dette har typisk noget med årstallet for bebyggelsen af boligen. (se tabel).

Du kan faktisk ofte selv tjekke, om DU har tagplader med asbest i. Se på oversiden af tagpladen. Her er der typisk påtrykt et nummer med 5-10 cifre.

Hvis det første ciffer er 0 eller 1, så indeholder pladen asbest. Er det første ciffer 4 eller 5 indeholder dit tag ikke asbest. hvis koden ikke starter med 0, 1, 4 eller 5, kan du typisk kontakte fabrikken, hvor taget er produceret, og spørge dem, hvad taget indeholder. I de fleste tilfælde er taget produceret ved Cembrit A/S.

asbesttag-nummer

I BBR-registreret er der i næsten 4.5 millioner bygninger i Danmark. Der er over 1,4 millioner af de bygninger, der er i risiko for at der kan være asbest i tagdækningen.

Er der asbestholdige materialer i en bygning, er det lovligt at lade dem sidde, indtil de skal fjernes ved renovering, da asbest ikke er farligt med mindre man beskadiger materialet.

Genbrug af asbest er heller ikke tilladt. Eksempelvis må en asbestholdig eternitplade ALDRIG genbruges.

Vil du være 100% sikker på om din bolig indeholder asbest, anbefaler vi at du bestiller en bygningsundersøgelse for asbest hos et professionelt firma.


Du kan også læse mere om de enkelte produkternes anvendelsesperiode i Dansk Asbestforening, asbestvejledning.

asbesthuset
Ellers kan vi på det varmeste anbefale at kigge på ASBESTHUSET fra BFA.
Klik Her

 

Asbest findes hovedsageligt i:

Materiale

Kort beskrivelse

Brugt typisk i perioden

Tagplader Eternit plader og eternit skifer 1930 – 1986
Tagpap og klæber Alm. Tagpap og typisk sort klæber 1930 – 1980
Understrygning af tag Bitumen/asfalt Op til ca. 1980
Udluftning Støbte rør/kanaler Op til ca. 1986
Støbte gulve Eksempelvis magnesit Op til ca. 1980
Vinyl gulve Både vinylgulvet og i klæber Op til ca. 1980
Linoleum klæber og pvc plader
(ofte kaldet linoleumsgulv)
Op til ca. 1976
Fliseklæber Klæber til opsætning af fliser Op til ca. 1976
Loftsplader Typisk loft til erhvervsbygninger Op til ca. 1980
Rør isolering Isolering på rør oftest i rørbøjninger Op til ca. 1986
Beholder bunde (vvs) Typisk i lærred om/i bunden Op til ca. 1986
Spartelmasse og fugemasse Eks. Ved tætning af vinduer m.v. Op til ca. 1972
Væg og loftsbeklædning kakkel- og brændeovne Op til ca. 1980

Håndtering af affald der indeholder asbest

Ligegyldigt hvilket firma, der står for et projekt der involverer nedrivning eller vedligeholdelse af asbestholdige materialer, skal man være meget opmærksom på, at alt affald skal bortskaffes på en sikker og forsvarlig måde. Noget af det vigtigste er som hovedregel at følge de anvisninger man får fra den stedlige kommune vedr. asbestaffald / farligt affald.

 1. Asbeststøv samt stærkt støvende asbestholdigt affald
  Denne type affald skal befugtes og bortskaffes i kraftige sække der lukkes lufttæt med gul tape mærket “ASBEST”.
  Indtil selve bortskaffelsen skal asbestaffaldet opbevares i en lukket og aflåselig container eller lignende. Husk at mærke containeren “ASBESTAFFALD”.
  Bortskaffelsen skal herefter ske efter anvisning fra kommunen, hvor affaldet skal afleveres.
 2. Asbestholdigt affald der kan støve
  For eksempel bløde loft- og vægplader og knuste skiferplader, skal under opbevaring og transport være befugtet og være overdækket. På den måde afgiver det nemlig mindst muligt støv.
  Bortskaffelsen skal herefter ske efter anvisning fra kommunen, hvor affaldet skal afleveres.
 3. Ikke-støvende asbestholdigt affald
  Ikke støvende asbestholdigt affald, hvor asbesten er fast bundet, f.eks. hele tagplader, samt plane plader af asbest-cement, er nemmere at håndtere.
  Bortskaffelsen skal ske efter anvisning fra kommunen, hvor affaldet skal afleveres.

Herudover har eksempelvis Zimplex aftaler med flere dygtige container-firmaer, der er specialiseret i transport af asbestholdigt affald. På den måde er man sikret at affaldshåndteringen bliver foretaget på korrekt vis.

asbest
Call Now Button
📞 Ring mig op
close slider
Vi ringer tilbage snarest muligt