Asbesttag

Asbesttag: Er der asbest i dit tag, er det Zimplex du skal have fat i.
Vi har den rette ekspertise og erfaring i sikker nedtagning af alle typer asbesttage.

Derudover er vores pris typisk op til 20-30% billigere end hvad de store firmaer tager
– Dette er UDEN at vi går på kompromis med hverken sikkerhed eller kvalitet!

Asbesttag

Sikkerhed

Hos os er du altid sikret en sikker og korrekt nedtagning af dit tag

Z

Sikker deponi

Zimplex sørger altid for at tagpladerne afleveres korrekt til deponi

Asbesttag og pris

Vi kører med nogen af markedets absolut bedste priser

Spørgsmål

Har du nogen spørgsmål eller er i tvivl om noget, skal du ALTID bare kontakte os

Tlf.:6910 2323
info@zimplex.dk

Asbesttage i DK

Asbesttag i Danmark er desværre ikke et lille problem.
I BBR-registeret er der i dag registreret næsten 4.5 millioner bygninger i Danmark.
Desværre er der over 1,4 millioner af de bygninger, hvor der er risiko for at der kan være asbest i tagdækningen.

agsdi-doctor

Er det farligt ?

Efterhånden som tagene bliver slidte, hvirvler asbestfibrene rundt i luften omkring os, og de kan være særdeles farlige at få ned i lungerne.
Vi skal desværre kun indånde få fibre, før vi risikerer at blive ramt af alvorlig sygdom.

N

Zimplex og asbest

I Zimplex er vi specialiseret i at nedtage tagplader med asbest. Derfor ved vi præcist hvordan denne type opgave skal løses UDEN at der spredes asbestfibre.

Derudover er vi typisk 20-30% billigere end mange af vores kollegaer.

Der er desværre over 100 nye tilfælde af lungehindekræft, hvert år i Danmark. Asbest er eneste kendte årsag, men for ca. 20% kan der ikke identificeres en asbestudsættelse.
Derfor peger nogle eksperter på at man skal fokusere på asbest i tagplader på danske bygninger.

Kilde: Charlotte Brauer, overlæge og Professor i arbejdsmedicin fra Aalborg Universitetshospital Øyvind Omland

Services

Zimplex tilbyder sin hjælp ved bl.a.

Asbesttage

Zimplex har den fornødne ekspertise og erfaring til at sanere og nedtage alle typer asbesttage på sikker vis og til en fordelagtig pris.
Vores ansatte er meget omhyggelig med deres arbejde, og garantere dig et perfekt resultat. 

Har du spørgsmål angående dit tag eller bare generelt nedtagning af asbesttag, kan vi kontaktes telefonisk på nummeret 6910 2323 eller via vores kontaktformular.
Alle spørgsmål besvares med glæde!

Asbestaffald

Zimplex samarbejder med flere af de største container firmaer på Sjælland, der tilbyder containere til asbestholdige tagplader. Derudover afleveres asbestage altid på genbrugspladser og miljøstationer, der kan håndtere denne type farligt affald.

Dette sikrer dig at dit asbesttag ikke spreder asbestfibre til din nabo, da tagpladerne lægges i en korrekt lukket container.
Derudover kan du også være sikker på at det afleveres til forsvarlig deponi.

Tjek selv taget

Er du i tvivl om dit eternit tag indeholder asbest, er der flere måder man kan afgøre det på.
Du kan eksempelvis aflæse det på den lille kode der er på tagpladerne. Her vil der typisk være trykt et nummer med 5-10 cifre i pladen.

Hvis det første tal er 0 eller 1, indeholder tagpladen asbest.
Hvis det første tal er 4 eller 5, er der ikke asbest i taget.

hvis koden ikke starter med 0, 1, 4 eller 5, kan du typisk kontakte fabrikken, hvor taget er produceret, og spørge dem, hvad taget indeholde

Få et godt tilbud

Har du besluttet dig for at få fjernet dit asbest tag, kan du trygt kontakte Zimplex. Vi udarbejder meget gerne et godt tilbud på nedtagning af dit tag, hvis det indeholder asbest.

Når du modtager et tilbud fra os, bestræber vi os altid på at der er tale om et komplet og samlet tilbud.

Vi laver altid vores tilbud, hvor der er indberegnet løn til medarbejdere, værktøj, sikkerhedsudstyr, materialer, kørsel, og evt. stillads eller lift.
Derudover udarbejder vi også pris på container og pris for aflevering af asbestaffaldet på en godkendt modtagerstation.

Zimplex-logoet

Zimplex er specialiseret i at arbejde med asbest.
Vi har stor erfaring i sikker og korrekt nedtagning af tagplader, der indeholder asbest, såsom ældre eternittage og skifertage.

Er asbest farligt?

Ved indånding af asbestfibre er der stor fare for, at udvikle  asbestose (stenlunger), som er en kronisk lungesygdom. 
Asbestose kan desværre føre til lunge- og lungehindekræft.

For det meste går der 15-20 år, fra man bliver udsat for asbest, til sygdommen opstår.

Har du asbest i dit tag?

Mange huse fra før 1980/1986 har stor risiko for at have asbest i et eller flere områder i bygningen.
Asbest har været et særdeles populært materiale inden for byggebranchen.

Eksempelvis vurderes der til at være asbest i taget på næsten 1,4 millioner bygninger i Danmark.

Må du selv fjerne det?

Er asbesten indendørs, må man ikke selv fjerne det. Udendørs må du i princippet gerne selv fjerne.
Du bør dog altid overveje at overlade arbejdet til en fagmand.

Støv og fibre fra de asbestholdige materialer kræver særligt udstyr og åndedrætsværn og dragter.

Kan man se asbest

Det er desværre umuligt at se med det blotte øje, om der findes asbestholdige materialer i sit hus.
Men er dit eternittag eller skifertag fra før 1986 er risikoen meget stor.

Kig evt på det lille nummer der er på eks. eternitpladerne på dit tag.
Hvis det første tal er 0 eller 1, indeholder tagpladen asbest. Hvis det første tal er 4 eller 5, er der ikke asbest i taget.

Pris og asbesttag

Zimplex er et af de billigste firmaer med speciale i nedtagning af tag med asbest. 
Vores priser ligger typisk 20-30% under markedspris. Dette skyldes hovedsageligt vores lave administrations- og reklameomkostninger 
Derudover har vores store erfaring og ekspertise medført at vi har kunne optimere en del af de arbejdsgange, der er i forbindelse med asbesttage.

Vores priser starter typisk ved 180-190 kr + moms pr kvadratmeter for selve nedtagningen.

Hvor kører vi henne?

Zimplex tilbyder nedtagning af asbesttage på det meste af Sjælland.

Kontakt os og hør om vi ikke også kan hjælpe dig med at få fjernet dit asbesttag.
Ring gerne på 69102323 eller skriv en mail til info@zimplex.dk

Brug altid fagfolk

Det kan det være en rigtig god ide at lade et professionelt firma håndtere opgaven med nedtagning af asbesttag. På den måde undgår du at der spredes asbesfibre på din eller din nabos bygning og ejendom

Zimplex Facility Service’s afdeling for miljøsanering har stor erfaring og de rette kompetencer til at nedtage asbesholdige tagplader.
Vi sørger for en sikker nedtagning samt efterfølgende korrekt og forsvarlig bortskaffelse af alle typer tagplader med asbestfibre i.

Pris på nedtagning af asbesttage

Det er svært at give en fast pris på nedtagning af tagplader med asbest i.
Der er flere faktorer der spiller ind såsom: Er der tale om eternit eller skifer osv.
Er tagpladerne skruet, sømmet eller limet på. Skal der benyttes lift eller stillads.

I Zimplex kan vi tilbyde asbestsanering til den HELT rigtige pris! Vores priser ligger typisk hele
20-35 % under, hvad vores konkurrenters priser ligger på.

Skarp pris? ✉
close slider