Blysanering 

 

 

Er bly farligt?

Bly er et særdeles sundhedsskadeligt tungmetal. Det er både skadeligt for mennesker og ikke mindst miljøet. Bly kan optages i kroppen gennem slimhinder, næse og mund og ophobes samtidig i naturen. Bly er skadeligt – selv i ekstremt små mængder.

Inden man fandt ud af, hvor sundhedsskadeligt bly er, blev det ofte anvendt i eksempelvis maling, og derfor skal der fagfolk til, når vægoverflader med blymaling skal fjernes.

Hvor findes det?

Der kan findes bly i eksempelvis maling og byggematerialer.
Materialer der kan indeholde bly:

PVC, Maling, Vandrør, Tage, Taginddækning, Elektronik, Termoruder, Inddækninger, Fliser, m.v.
Flere erhverv såsom bilindustri, bilværksteder, støberier og industrilakering har også været i berøring med blymaterialer

Siden d. 1 november 2007 har al bly i Danmark været forbudt i byggeri.

 

Blysanering

Zimplex håndterer alle typer blysaneringsopgaver på hele Sjælland.  Vi tilbyder sikker, prisvenlig og effektiv blysanering og vi er vant til at arbejde i alle slags ejendomme.

Vi har udført blysanering hos bl.a. industrivirksomheder, værksteder, produktionsvirksomheder, kontorbygninger, børnehaver og skoler. Vi har desuden ofte fjernet maling med bly for både mindre og store malervirksomheder og tømrervirksomheder.

Zimplex Facility Service – Tlf.: 6910 2323

Hvorfor vælge os?

  • Vi har nogen af markedets skarpeste priser
  • Vi har den rette erfaring og ekspertise
  • Sikkerheden er altid i højsædet
  • Vi tilbyder både sanering og bortskaffelse af affaldet
  • Vi tilbyder også at benytte sodablæsning og tørisblæsning

Professionel blysanering

Vi fjerner bly og blyholdige materialer, så det ikke påvirker mennesker, dyr eller det omgivende miljø.
Zimplex har i gennem flere år saneret bly på mange forskellige opgaver – og under vidt forskellige forhold.
Vi har på baggrund af vores store viden og ekspertise udviklet vores eget special-udstyr og metoder, for at sikre at arbejdet altid udføres optimalt og beskytter mennesker og miljøet bedst muligt.
Sikkerheden er noget vi altid tager meget alvorligt! Dette gælder både sikkerheden for mennesker, dyr og miljø.

Vi har det rette udstyr til at afdække og opsætte lufttætte sluser og afskærmninger. Desuden sørger vi for at der etableres en lufttæt indeslutning, så skadeligt materialer ikke spredes.
Desuden har alle vores sanitører korrekt sikkerhedsudstyr, materialer og den rette viden og erfaring til at foretage korrekt og sikker blysanering.

bly-fliser

Støvsugeren

Støvsugeren er et meget vigtigt redskab i forbindelse med sanering af blyholdige materialer.
Støvsugeren anvendes direkte ved arbejdsstedet til begrænsning af udbredelsen af støv. Støvsugeren kan enten være
håndholdt eller direkte tilkoblet værktøjet, hvor det er muligt.
Støvsugeren skal som minimum være forsynet med HEPA-filter (Klasse H13, 99,95%).

Sodablæsning

Zimplex har både udstyr og ekspertise til at tilbyde alle former for blysanering. Vi kan eksempelvis også fjerne blyholdig maling fra eksempelvis vinduesrammer, døre, træværk, mursten, malede gulve og murværk med sodablæsning.

Soda blæsning er en markant hurtigere metode, til at fjerne maling, end traditionelle metoder. Vi kan blæse malingen af emner og murværk uden at skade underlaget. Via korrekt afskærmning og evt udsugning, kan dette gøres uden at det generer eller skader omgivelserne. Vores medarbejder benytter desuden både dragter og masker med ilt, så det heller ikke kan skade at arbejde med det.

Optagelse af bly

Den hyppigste optagelse i kroppen sker gennem munden, hvor blyholdigt støv enten inhaleres eller
sluges. Bly optages desuden i kroppen gennem slimhinder og gennem huden via rifter, sår eller
lignende.
Bly har en halveringstid i blodet på ca. 30 dage. Dette betyder at efter optagelse går der 30 dage, før halvdelen er skilt ud fra blodet igen.  Dette er meget sundsedskadeligt, og derfor er det yderst vigtigt at lade fagfolk fjerne blyholdige materialer og maling.

Blysanering og rengøring

Ved større opgaver med nedrivning og/eller blysaneringsarbejde grovrengøres arbejdsområdet løbende. Det betyder, at blyholdigt materiale, fx, slibestøv, affræsninger og lignende opsamles og emballeres sikkert, så spredning undgås. Er det nødvendigt, sørger vi naturligvis også for støvsugning.Ved opgavens afslutning skal alt støvsuges. Dette gælder også støvvægge og sluser. Ved rengøring af stillads startes støvsugningen fra øverste dæk og nedefter.

Ved mindre opgaver sørger vi naturligvis ligeledes for at efterlade stedet pænt, rent og fri for alle former for bly.

Se og download gerne denne vejledning, som er udarbejdet af DANSK ASBESTFORENING. Vejledningen angiver retningslinjer for arbejde med blyholdige materialer.  Vejledningen skal være med til at sikre ensartede arbejdsmetoder som tilgodeser et forsvarligt arbejdsmiljø under og efter saneringsprocessen både for bygningsbrugere og udførende.

Den kan downloades ved at klikke på billedet til højre >>

ren service

Kontakt info