Hjælp ved brandskade og sodskade

Brandskader

sodskade

skadeservice

Brandskade

Det er ALDRIG rart at være udsat for brand, uanset størrelsen. Desværre er problemerne langt fra overstået, når branden er slukket, og den akutte situation er under kontrol.

Ofte står man tilbage med både sodskader, kraftig røglugt, vandskade og brandskader.

Tryghed

Zimplex kan tilbyde at hjælpe med alle de nævnte problemer. Vi kan suge vandet op, fjerne alt løst sod, afrense sod der ikke sidder løst samt fjerne al lugt efter brand og røg.

Du kan trygt overlade alle dine problemerne til os. Vi har både den rette erfaring og ekspertise.

Lad Zimplex hjælpe

Zimplex kan hjælpe ved både stor og mindre skader. Det kan dreje sig om større skader ved eksempelvis brand i boliger eller erhvervslokaler samt mindre brandsskader og sodskader.

Zimplex kan selvfølgelig også være behjælpelig ved forsikringsager.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp

Vest- & SydSjælland:
Tlf.: 55 34 23 19

Midtsjælland og hovedstadsområdet:
Tlf.: 69 10 23 23

ren service

Brandskade

Rengøring og rensning af murværk, vægge, lofter, gulve og løsøre efter f.eks. en brand, gør det nødvendigt, at benytte specialmidler og udstyr, erfarent mandskab og ofte også en mekanisk bearbejdning med maskiner.

Forkert håndtering kan desværre betyde væsentlige fejl.

Sodskader

Zimplex kan fjerne alt det forkullede, brændte eller tilsodet træværk og murværk. Vi kan eksempelvis blæse mursten, fuger, træbjælker m.v rene med vores maskiner til sodablæsning.

Med brug af sodablæsning ved sodskader, kan vi afrense materialer fuldstændig fri for sod, og komme ind til det oprindelige materiale

Hjælp ved skader

Zimplex har forskellige og effektive metoder til at fjerne sod, røglugt og lignende følgeskader efter en brand. Dette gælder både ved en lille brand, eller ved en større brand.

Metoder og løsninger vurderer vi ud fra lokale, materiale, evt. bygningens opbygning, inventaret, skadens omfang m.v.

Skadeservice

Zimplex’s afdeling for skadeservice har god erfaring med at afhjælpe ved skader fra brand. Det gælder ved skader i alle størrelser, og på det meste af Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Til højre, kan man se et foto fra vores effektive rensning af flere rum på Trekroner Fortet efter en mindre brand.

Zimplex Skadeservice tilbyder:

  • Grundig rensning efter sodskader
  • Rensning af sod af både bygning og indbo
  • Rengøring af bygninger og inventar
  • Korrosionsbeskyttelse
  • Lugt- og røgsanering
  • Lugtsanering af skadestedet
  • Lugtsanering af indbo
  • Opsætning af affugtere

RING PÅ 6910 2323 HVIS DU HAR BRUG FOR HJÆLP

NYHED – Fjernelse af røgskader fra tøj, gardiner m.v.

Lugte og kemi efter røgskader og brandskader kan være en særdeles stor udfordring at fjerne og neutralisere. Dette resultere i, at der hvert år kasseres  tøj, tæpper og andre typer tekstiler for meget store værdier.

Endvidere stiger antallet af personer med duftallergier og kemikalieoverfølsomhed, hvilket kan vanskeliggøre rensning og lugtsaneringen af tøj med røgskader.

Zimplex benytter sig altid af den nyeste teknologi og kan tilbyde at fjerne lugtskader og kemiske stoffer ved en særdeles effektiv absorbering og en ægte neutralisering. Der er tale om en reel fjernelse af disse mange skadelige stoffer, hvilket betyder, at personer med allergier og kemikalieoverfølsomhed kan føle sig helt trygge ved at modtage tøj retur fra Zimplex.

 

RING: 6910 2323

røgskade-tøj

  Kontakt info