Professionel PCB sanering

PCB : Zimplex tilbyder professionel og sikker sanering af alle typer materialer, der indeholder PCB.

Vi tilbyder at stå for hele opgaven: PCB sanering, evt. rengøring, håndtering af farligt affald og korrekt aflevering i miljøcontainer til en godkendt miljøstation til deponi.

Sanering af PCB

Z

Din tryghed

Vores ekspertise og fokus på sikkerhed, skal være med til at give dig tryghed

Z

Pris på PCB sanering

Du kan typisk spare 20-30 % ved at benytte Zimplex – UDEN at det går ud over kvaliteten

Z

PCB sanering

Vi tilbyder alt inden for professionel sanering af PCB fra eks. gulv, lim, fuger osv.

Z

Spredning

Vi sørger altid for at PCB ikke spredes til ansatte, beboere eller brugere af bygningen, andre håndværkere eller miljøet

4 afdelinger – Ét telefonnummer
6910 2323

q

Hvad er PCB?

PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler.

Det er en gruppe olielignende industrikemikalier med bl.a. lang holdbarhed og god isoleringsevne. blev tidligere brugt i byggematerialer og i industrien, indtil man i 1970’erne fandt ud af, at PCB kan skade både mennesker og miljø

Er PCB farligt?

PCB kan være meget sundhedsskadelig, og kan ved langvarig udsættelse lave skader på hud. Det kan også skade forplantningsevnen, lever, skjoldbruskkirtel,og hormonsystem.
Endvidere mistænkes PCB desværre også for at være kræftfremkaldende.

Det er desuden også særdeles skadeligt for miljøet.

Hvor sidder det?

PCB er især brugt i maling, fuger og til kit. Oftest findes PCB i kit ved vinduer fra 60’erne og 70’erne.
Fuger der indeholder PCB er et massivt problem, da PCB forurener det omkringliggende materiale.
Dette gælder også gulve og andre belægninger med lakerede eller plast-overflader.

PCB er giftigt

PCB er faktisk en af de farligste miljøgifte i verden og heldigvis forbudt at anvende i dag. Men desværre er der et ukendt antal boliger og offentlige bygninger i Danmark, der stadig indeholder PCB-holdige byggematerialer.

Zimplex besidder den nødvendige erfaring og ekspertise til at håndtere materialer der indeholder PCB. Vi tilbyder både at stå for sanering af PCB samt efterfølgende rengøring og affaldshåndtering. 

Sikkerhed og PCB

I Zimplex tager vi altid alle de fornødne sikkerhedsmæssige forholdsregler, når vi arbejder med PCB.

Vores medarbejdere bærer altid korrekte heldragter og masker samt handsker mv. Derudover sørger vi altid for at PCB ikke spreder sig til andre områder, end det område der skal saneres.

p

Erfaring og ekspertise

Vi har på alle måder den fornødne erfaring og ekspertise indenfor sanering af PCB.

Zimplex har udført sanering af PCB for både erhverv, private samt kommuner. Dette gælder sanering af materialer der indeholder PCB såsom fuger, maling og gulve

Pris på PCB sanering

Vores priser ligger typisk 20-35% under end hvad andre firmaer tager for sanering.

Vores attraktive priser sker på INGEN måde på bekostning af sikkerheden eller kvaliteten af vores arbejde.Vores lave priser skyldes bl.a. besparelser i administration og i reklameomkostninger.

Hvor er der PCB

PCB blev bl.a. anvendt i:

  • Diverse fugemasser
  • Maling
  • Materialer til gulve
  • Til puds
  • Spartelmasser
  • Fugebånd
  • Klæber

Hvordan kan Zimplex hjælpe?

Vi tilbyder at udarbejde en komplet løsning, der dækker over alt lige fra forsegling af områder, sanering af PCB-holdige materialer til rengøring og affaldshåndtering.

Vi arbejder både for håndværkere, kommuner, boligselskaber samt private.

Kontakt os, hvis du har brug for en løsning med at få fjernet PCB-holdige materialer

Tlf.: 6910 2323, mobil: 2087 8319
Mail: info@zimplex.dk

Hvorfor skal det fjernes?

For det første er PCB kræftfremkaldende og kan svække immunforsvaret og give udviklingsforstyrrelser hos børn.

For det andet PCB sig fra byggematerialer til andre byggematerialer.

PCB nedbrydes meget langsomt og vedbliver derfor med at være giftigt i mange år og samtidig kan PCB hverken ses eller lugtes.

Hvad med affald med PCB?

Som udgangspunkt skal PCB-holdigt affald frasorteres alt andet affald og herefter destrueres.

Affald, som indeholder 50 mg PCB/kg eller derover, skal klassificeres som farligt affald, og skal behandles som dette.

Zimplex er vant til at stå for affaldshåndtering af affald og byggematerialer med PCB. Dermed er du sikret korrekt affaldshåndtering, når du vælger os til at sanere for PCB

Du må ikke selv begynde at fjerne PCB fra dit hus eller bygning.

Sanering af PCB-holdige materialer er farligt arbejde. Det kræver særlig instruktion, og du skal derfor have professionel assistance.

Det er derfor vigtigt at du ikke selv begynder at fjerne PCB-holdige materialer, uden at have den fornødne viden, erfaring og korrekt sikkerhedsudstyr.

Du kan ikke se på en fugemasse, om den indeholder PCB eller ej.
Du kan heller ikke se, om den lim, der er benyttet til at forsegle ruderne på termovinduer kan indeholde PCB.

Alle der opholder sig i arbejdsområdet skal bære godkendte handsker, overtræksdragter og særlige åndedrætsværn.

Hos Zimplex benytter vi eksempelvis åndedrætsværn med lufttilstrømning fra en motor på ryggen.

Det er nemt og gratis at få et tilbud på sanering af PCB fra Zimplex

Henvendelse

Vi modtager en henvendelse fra dig via telefon eller mail

Besigtigelse

Hvis det er påkrævet, kommer vi snarest forbi og laver en besigtigelse

Beskrivelse

Kan det lade sig gøre, laver vi tilbud ud fra din beskrivelse og fotos.
l

Tilbud

Herefter modtager du et attraktivt skriftligt tilbud i din mailboks

Accepter tilbud

Du acceptere evt. vores tilbud, og aftaler en dato for udførsel af opgaven

PCB regnes som sagt for farligt affald og saneringen skal altid udføres helt afskærmet fra det omgivende miljø.
Arbejdet kræver derfor grundighed i planlægningen og forberedelse.

Med vores faglige og specialiserede tilgang er du altid sikret en korrekt og sikker udførsel af PCB sanering.
Kontakt os, hvis du ønsker et komplet tilbud på sanering af PCB

Call Now Button
📞 Ring mig op
close slider
Vi ringer tilbage snarest muligt