Professionel PCB sanering

PCB : Zimplex tilbyder professionel og sikker sanering af alle typer materialer, der indeholder PCB.

Vi tilbyder at stå for hele opgaven: PCB sanering, evt. rengøring, håndtering af farligt affald og korrekt aflevering i miljøcontainer til en godkendt miljøstation til deponi.

Sanering af PCB

Sikker sanering

Vores ekspertise og fokus på sikkerhed, skal være med til at give dig tryghed

Pris på PCB sanering

Du kan typisk spare 20-30 % ved at benytte Zimplex – UDEN at det går ud over kvalitet eller sikkerhed!

p

PCB sanering

Vi tilbyder alt inden for professionel sanering af PCB fra eks. gulv, lim, fuger osv.

l

Komplet tilbud

Vi vil altid gerne udarbejde et komplet tilbud på fjernelse af PCB

4 afdelinger – Ét telefonnummer
6910 2323

q

Hvad er PCB?

PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler.

Det er en gruppe olielignende industrikemikalier med bl.a. lang holdbarhed og god isoleringsevne. blev tidligere brugt i byggematerialer og i industrien, indtil man i 1970’erne fandt ud af, at PCB kan skade både mennesker og miljø

Er PCB farligt?

PCB kan være meget sundhedsskadelig, og kan ved langvarig udsættelse lave skader på hud. Det kan også skade forplantningsevnen, lever, skjoldbruskkirtel,og hormonsystem.
Endvidere mistænkes PCB desværre også for at være kræftfremkaldende.

Det er desuden også særdeles skadeligt for miljøet.

Hvor sidder det?

PCB er især brugt i maling, fuger og til kit. Oftest findes PCB i kit ved vinduer fra 60’erne og 70’erne.
Fuger der indeholder PCB er et massivt problem, da PCB forurener det omkringliggende materiale.
Dette gælder også gulve og andre belægninger med lakerede eller plast-overflader.

PCB er giftigt

PCB er faktisk en af de farligste miljøgifte i verden og heldigvis forbudt at anvende i dag. Men desværre er der et ukendt antal boliger og offentlige bygninger i Danmark, der stadig indeholder PCB-holdige byggematerialer.

Zimplex besidder den nødvendige erfaring og ekspertise til at håndtere materialer der indeholder PCB. Vi tilbyder både at stå for sanering af PCB samt efterfølgende rengøring og affaldshåndtering. 

Sikkerhed og PCB

I Zimplex tager vi altid alle de fornødne sikkerhedsmæssige forholdsregler, når vi arbejder med PCB.

Vores medarbejdere bærer altid korrekte heldragter og masker samt handsker mv. Derudover sørger vi altid for at PCB ikke spreder sig til andre områder, end det område der skal saneres.

p

Erfaring og ekspertise

Vi har på alle måder den fornødne erfaring og ekspertise indenfor sanering af PCB.

Zimplex har udført sanering af PCB for både erhverv, private samt kommuner. Dette gælder sanering af materialer der indeholder PCB såsom fuger, maling og gulve

Pris på PCB sanering

Vores priser ligger typisk 20-35% under end hvad andre firmaer tager for sanering.

Vores attraktive priser sker på INGEN måde på bekostning af sikkerheden eller kvaliteten af vores arbejde.Vores lave priser skyldes bl.a. besparelser i administration og i reklameomkostninger.

Services

Zimplex tilbyder sin hjælp ved bl.a.

Hvor er der PCB?

Miljøgiften; PCB, findes faktisk i op mod hvert fjerde danske parcelhus fra 1950-1977 samt i rigtig mange offentlige bygninger.

Det er typisk benyttet til: indvendige og udvendige fugemasser, maling, gulvbelægninger mv.

Man benyttede det typisk til at gøre maling, fuger, gulvbelægninger mv. ekstra holdbare og solide.
I dag ved man nu, at PCB desværre er giftigt.

Hvorfor bør det fjernes?

For det første er PCB kræftfremkaldende og kan svække immunforsvaret og give udviklingsforstyrrelser hos børn.

For det andet kan PCB sprede sig fra PCB-holdige byggematerialer til andre byggematerialer.

PCB nedbrydes desværre meget langsomt og vedbliver derfor med at være giftigt i mange år og samtidig kan PCB hverken ses eller lugtes.

Kan Zimplex hjælpe?

Zimplex er altid klar på at hjælpe ved sådanne opgaver. Vi tilbyder at udarbejde en komplet løsning, der dækker over alt lige fra forsegling af områder, sanering af PCB-holdige materialer til rengøring og affaldshåndtering.Vi arbejder både for håndværkere, kommuner, boligselskaber samt private.

Kontakt os, hvis du har brug for en løsning med at få fjernet PCB-holdige materialer.
Tlf.: 6910 2323, mobil: 2087 8319
Mail: info@zimplex.dk

PCB affaldet

Som udgangspunkt skal PCB-holdigt affald frasorteres alt andet affald og herefter destrueres.

Affald, som indeholder 50 mg PCB/kg eller derover, skal klassificeres som farligt affald, og skal behandles som dette.

Zimplex er vant til at stå for affaldshåndtering af affald og byggematerialer med PCB. Dermed er du sikret korrekt og sikker affaldshåndtering, når du vælger os til at sanere for PCB

Da vores lokaler på rådhuset skulle renoveres, viste det sig desværre at der var problemer med pcb i gulvet.

Derfor var vi nødt til at finde en løsning, for at få vores linoleum fjernet på en sikker måde.
Dette hjalp Zimplex os med. De fjernede alt linoleum, så der kunne komme nyt på.
Vi følte os meget trygge ved den måde de arbejdede på, og var meget hjælpsomme med at svare på alle vores spørgsmål…

Lotte H

Off. administration

Jeg ved at vores firma ofte benytter sig af Zimplex, når der skal fjernes gulv med PCB. Desuden har jeg flere gange arbejdet sammen med folkene fra Zimplex.

De er rigtig nemme at arbejde med, og tager sikkerheden alvorligt. 

Dette sætter jeg personligt pris på, da det er mit arbejdsmiljø, som det kan påvirke

Ivar Jensen

Gulvlægger

Jeg hedder Jan og arbejder i Zimplex Facility Service.

Det er typisk mig der beregner tilbud, og udarbejder planer for sikker og korrekt saneringsarbejde.

Derfor VED jeg at alt sanering af PCB foregår på sikker og forsvarlig vis, og til en skarp pris 😉

Jan Sørensen

Salg og Serviceleder

Zimplex-logoet

Zimplex har sin egen afdeling der tilbyder professionel miljøsanering.
Vi er ofte ude og fjerne PCB holdige materialer for både private og erhverv

Er PCB rigtig farligt?

Der er ingen tvivl om at PCB kan være helbredsskadelig. Ved langvarig udsættelse kan der ske skader på hud og forplantningsevne.
Herudover er langtidsophobningen af PCB sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel og hormonsystemet og mistænkes også for at være kræftfremkaldende.
PCB formodes dog ikke at medføre akut sygdom.

Har du PCB i dit hus?

PCB blev ofte anvendt i byggematerialer i perioden fra 1950 til 1977. Er din bolig opført (eller renoveret) i disse år, er der derfor større risiko for at der findes PCB i den.
MEN er din bolig opført efter 1977, er sandsynligheden for, at dit hus er i indeholder materialer med PCB, heldigvis meget lille.

Hvor sidder PCB henne?

Det findes meget typisk ved fuger omkring vinduer. Det gælder både de indvendige og udvendige fuger. Det kan også ses i fuger omkring gulvafløb eller fuger, som er udført for at lave tætning af vådrum. PCB findes desuden i slidstærke malinger på gulve og vægge, i termoruder* og i slidstærke gulvbelægninger. 

*mellem de to lag glas eller i tætningslisten mellem glasset og termorudens ramme og karm

Bruger man stadig PCB?

PCB blev ofte brugt i byggematerialer som fx fugemasse, maling, gulve og termoruder frem til 1977* 
PCB er heldigvis forbudt at anvende i dag, og har været det i mange år.
Forbuddet har været gældende for byggematerialer siden 1977, og i alle andre sammenhænge siden 1986

*(i kondensatorer og transformatorer frem til 1986)

Hvornår skal PCB fjernes?

PCB opdages og fjernes ofte i forbindelse med at en bygning skal renoveres eller rives ned. Man skal faktisk kontrollere om en bygning indeholder PCB inden renovering/nedrivning.
Hvis bygningen så indeholder materialer med PCB, skal de fjernes fra bygningen, inden renovering eller nedrivning påbegyndes.
Alt PCB-holdigt affald skal herefter bortskaffes efter gældende regler, så PCB ikke spredes i miljøet

Hvem kan Zimplex hjælpe?

Vi servicere allerede en del gulv-firmaer samt offentlige institutioner på Sjælland. 
Derudover hjælper vi gerne private med at få fjernet PCB fra deres hjem. 

HUSK: vi kører på det meste af Sjælland

Du må ikke selv begynde at fjerne PCB fra dit hus eller bygning.

Sanering af PCB-holdige materialer er farligt arbejde. Det kræver særlig instruktion, og du skal derfor have professionel assistance.

Det er derfor vigtigt at du ikke selv begynder at fjerne PCB-holdige materialer, uden at have den fornødne viden, erfaring og korrekt sikkerhedsudstyr.

Du kan ikke se på en fugemasse, om den indeholder PCB eller ej.
Du kan heller ikke se, om den lim, der er benyttet til at forsegle ruderne på termovinduer kan indeholde PCB.

Alle der opholder sig i arbejdsområdet skal bære godkendte handsker, overtræksdragter og særlige åndedrætsværn.

Hos Zimplex benytter vi eksempelvis åndedrætsværn med lufttilstrømning fra en motor på ryggen.

PCB regnes som sagt for farligt affald og saneringen skal altid udføres helt afskærmet fra det omgivende miljø.
Arbejdet kræver derfor grundighed i planlægningen og forberedelse.

Med vores faglige og specialiserede tilgang er du altid sikret en korrekt og sikker udførsel af PCB sanering.
Kontakt os, hvis du ønsker et komplet tilbud på sanering af PCB

Call Now Button
📞 Ring mig op
close slider
Vi ringer tilbage snarest muligt