Skadeservice

Zimplex har sin egen afdeling, der kan tilbyde flere typer for skadeservice. Vi er klar til at hjælpe ved oversvømmelse, vandskader, fugtskader, skimmelsvamp og lign.
Vi har udstyret til at suge eller pumpe vand væk, og vi kan sætte affugtere og varmekanoner op, så skadens omfang minimeres.

Desuden kan vi være behjælpelig hvis man står med en brandskade eller en sodskade. Vi kan fjerne al sod samt røglugt.
Vi kan desuden rense træværk og mursten af, hvis de er blevet sorte og tilsodet eller brændte.

Vi kan desuden hjælpe ved lugtskader og lignende skader. Vi tilbyder at fjerne lugt fra inventar samt hele ejendomme, hvis der er opstået lugtskader.

 

HUSK: Zimplex kører på det meste af Sjælland

Her er en kort beskrivelse samt direkte links til de services,
som vi tilbyder inden for skadeservice

Brandskader

Zimplex kan fjerne alt det forbrændte eller sod fra træværk og murværk ved en brandskade. Vi kan eksempelvis blæse mursten, fuger, træbjælker m.v rene med sodablæsning. Med brug af sodablæsning ved sodskader, kan vi afrense materialer fuldstændig fri for sod, og komme ind til det oprindelige materiale.

Ved skadeservice / rens af murværk, vægge, lofter, gulve og løsøre efter f.eks. en brand, er det nødvendigt, at benytte specialmidler og udstyr, erfarent mandskab og ofte også en mekanisk bearbejdning med maskiner. Forkert håndtering kan desværre betyde væsentlige fejl.

Læs mere her >>

Vandskade

Er du så uheldig at blive ramt af vandskade, fugtskade eller direkte oversvømmelse, sprængte vandrør eller oversvømmede kloaker, kan Zimplex hjælpe dig. Det er yderst vigtigt, at du får iværksat den rigtige indsats fra starten. Det begrænser følgeskaderne og afkorter skadesforløbet markant.

Zimplex råder over flere forskellige typer vandpumper og vandstøvugere, som vi benytter til vores opgaver ved vandskader og fugtskader. Vi kan klare alt fra den lille oversvømmelse eller fugtskade i en kælder, til direkte oversvømmelse af en hel kælder, lagerrum, produktionslokaler og lignende.

Læs mere her >>

Lugtskade

lugtsanering

Lugt af sod, skimmelsvamp, røg, nikotin, fæces, rådenskab, kloak m.v. kan være meget svært selv at fjerne.
Zimplex har både den fornødne erfaring og ekspertise til at klare lugtsanering ved selv særlig slemme lugtskader.

Vi kommer ind i alle revner, sprækker og lign. ved blandt andet at bruge en tågemaskine der laver en slags “tåge” med effektiv lugtsanerings-enzymer.

Vi kan fjerne lugte fra træværk, vægge, murværk, møbler, biler og meget andet. Faktisk har Zimplex endnu ikke været ude for en lugtskade som vi ikke kunne fjerne.

Læs mere her >>

Kanyler

kanyle-gade

Det er desværre et stort problem med brugte kanyler på fortov, i parker, på legepladser, i gårdmiljøer osv. Bliver man stukket af sådan en brugt kanyle, kan det desværre medføre smitte med hiv, hepatitis B og C.

Zimplex kan nemt og sikkert hjælpe dig med at fjerne brugte kanyler din ejendom. Vi har den fornødne erfaring, og det rigtige sikkerhedsudstyr, og benytter blandt andet særlige stik-sikre handsker.

Vi kommer hurtigt ud og fjerner alle de brugte kanyler. Herefter opbevares de i godkendte kanylebokse indtil de afleveres til relevant myndighed.

Læs mere her >>

 

Social rydning

social-rydning

Zimplex er klar, når du står med en forsømt og usoigneret bolig der skal ryddes og gøres rent.
Hvis duvælger os som serviceleverandør, vil du hurtig opdage at du trygt kan overlade hele opgaven til os.

Vi har den rette erfaring og de rette folk til at håndtere alle disse typer opgaver, fra start til slut. Vi står for alt lige fra oprydning og rengøring til affaldshåndtering og lugtsanering.

Læs mere her >>

Graffitirens

graffiti-hærværk

Zimplex har stor erfaring med mange forskellige metoder til at udføre effektiv og økonomisk fordelagtig rensninger af graffiti, der samtidig skåner overfladen der er ramt af graffiti.
Hvis du har været udsat for hærværk, i form af graffiti skal du blot kontakte Zimplex. Derefter kommer vi ud og besigtiger skaden, og laver et uforpligtende løsningsforslag og en skarp pris

Læs mere her >>