Sanering og bekæmpelse af skimmelsvamp

skimmel

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp kræver altid 3 ting for at kunne vokse: Ilt, organisk materiale og fugt.
Dette er grunden til at skimmelsvampe kan vokse i stort set alle slags boliger og ejendomme, når blot der er fugtigt.

Fugtproblemer opstår ofte p.g.a. et utæt tag, revner i murværk eller træværk, en kuldebro, eller efter vandskader og oversvømmelser.

Hvis der er tilpas fugtigt og varmt, samt organisk materiale, kan skimmelsvampe faktisk etablere sig på kun 1 uge.

loft-skimmelsvamp

Er det farligt?

Skimmelsvampe frigiver stoffer, som kan være sundhedsskadelige for nogle mennesker.

Udsættelse for fugt og skimmelsvampevækst kan medføre luftvejs-infektioner, hovedpine, træthed, hoste og udslæt. Der findes desværre ingen lovmæssig grænseværdi for, hvor meget skimmelsvamp mennesker kan tåle.

Det er nemlig meget forskelligt, hvor lidt der skal til, før mennesker reagerer på skimmelsvamp.

Sanering

Der findes flere effektive metoder til at fjerne skimmelsvamp. Zimplex benytter ofte tørdamprensning til at slå skimmelsporene ihjel. Men vi benytter også metoder såsom brug af Protox Hysan og tørisblæsning.

Vi kan også benytte Afrensning med tåge.(se foto ↑) Denne form for afrensning kaldes også for koldtåge-behandling, og foregår ved at en forstøver sender en ”tåge” af et desinficerende og svampedræbende rensemiddel ud i det område, der ønskes renset for skimmelsvamp.

Hvorfor vælge os?

Vi tilbyder blandt andet:

  • Mekanisk afrensning
  • Kemisk afrensning
  • Sanering med tørdamp 
  • Afrensning med tåge
  • Tørisblæsning og sodablæsning
  • Sikring mod spredning af skimmelsporer
  • Særdeles fornuftige priser
  • Service til både erhverv og private

Effektive metoder til sanering

Zimplex har flere metoder til at bekæmpe, fjerne og sanere skimmelsvamp. Vores typiske metoder er brug af tørdamp samt Protox hysan.
det er nogle af de mest benyttede og effektive metoder der er på markedet. Der er dog én anden særdeles effektiv metode:

Vi kan også fjerne skimmelsvamp ved hjælp af tørisblæsning. Metoden med tørisblæsning gør det muligt at afrense bygningsoverflader for skimmelsvampeangreb uden brug af kemikalier

Nedrivning og bortskaffelse

Sarte og porøse materialer, f.eks. puds, gipsplader, isolering, spånplader og tæpper, kan ofte ikke renses for skimmelsvamp ved hjælp af gængse afrensningsmetoder. Derfor vil denne type materialer typisk blive fjernet/revet ned og bortskaffet.

Efterfølgende vil det ofte være nødvendigt at rense bag/under de fjernede materialer. Der kan nemlig sagtens gemme sig skimmelsvamp i den under- eller bagvedliggende konstruktion.

Skimmelsvamp i institutioner.

Da både skoler, børnehaver osv. ofte har mange børn i hverdagen, kan sanering af skimmelsvamp i institutioner ofte ikke udføres på hverdage.

Ofte aftaler vi at vi fjerner skimmelsvamp i weekender, så vi forstyrrer mindst muligt. Desuden er det også mere sikkert for børnene, hvis de ikke kan få adgang til de berørte lokaler.

Afskærmning og undertryk

Afskærmning etableres ofte som støvvægge af plast.  Desuden benytter vi ofte kraftig udsugning i de rum/områder, der skimmelsaneres. Det vil skabe en undertryk i området, der vil hindre støv, sporer osv. i at sprede sig.

Vi benytter som standard, filtrer fra HEPA© (Hepa 13) til både vores maskiner til udsugning og undertryk og til vores støvsugere.
Et HEPA-filter er så effektiv, at for hver 10.000 partikler, så vil kun 3 partikler over 0,3 my komme igennem.

Ramt af skimmelsvamp? Ring trygt til os

Vest- & SydSjælland:
Tlf.: 55 34 23 19

Midtsjælland og hovedstadsområdet:
Tlf.: 69 10 23 23

ren service

  Kontakt info