Social rengøring og oprydning.

Social rengøring : Zimplex er et yderst erfarent og kompetent firma, der tilbyder professionel og diskret social rengøring.

Vi tilbyder at stå for både oprydning, sortering, affaldshåndtering samt selve rengøringen.

Social rengøring:

Forståelse

Uanset din situation kan du trygt kontakte os. I Zimplex vil du altid blive mødt af stor forståelse og professionalisme

Diskretion

Vi lover at vi er yderst diskrete, når vi rydder op og udfører social rengøring

Effektiv oprydning

Skal boligen ryddes grundigt op inden rengøring, er dette absolut intet problem

Affaldshåndtering

Vi tilbyder også både at sortere alt affald, samt at køre det på genbrugsstation

4 afdelinger – Ét telefonnummer
6910 2323

p

Social rengøring

Betegnelsen social rengøring og social rydning dækker over omfattende rengøring, oprydning og/eller rydning af boliger, der er stærkt forsømte eller ligefrem misligholdt.
Vi har også erfaring med at reetablere lejligheder, værelser og andre typer lokaler og boliger, hvor der eksempelvis har boet personer med psykiske lidelser, som ikke har magtet at rydde op eller gøre rent igennem længere tid.

|

Mange årsager

Der er desværre rigtig mange grunde til at en bolig bliver forsømt. Vores erfaring viser at det ofte skyldes sygdom, der har forårsaget at man har mistet overskuddet og overblikket over oprydning og rengøring. Der er dog mange forskellige årsager, men fælles for dem alle er at der ofte ligger en trist historie bag

Vær ALDRIG flov

Vi oplever desværre at mange af vores kunder indenfor denne type rengøring og oprydning er utrolig flove over situationen. Derfor tager det også meget personlig overvindelse overhovedet at kontakte os. Men du skal bestemt IKKE være flov. Vi ved jo godt at kunders situation ofte skyldes sygdom eller lignende triste baggrunde.

Det vigtigste er at man beder om hjælp

Hvem hjælper vi

  • Offentlige institutioner
  • Boligselskaber
  • Private
  • Ejerforeninger
  • Andelsforeninger
  • Kommuner

Uanset kunden og grunden, behandler vi alle kunder og opgaver med
respekt, værdighed og stor professionalisme.

Socialrengøring

Alle kan desværre nå derud, hvor rengøringen af ens bolig bliver fuldstændig uoverskuelig. Dette skyldes ofte sygdom og kan desværre ramme enhver.
Er det sket for dig, så tøv endelig ikke med at kontakte os – Vi forstår situationen og sætter en ære i at få hjemmet på rette kurs igen.
Vi er både diskrete, yderst forstående + grundige og erfarne.

Det kræver nemlig både stor erfaring, diskretion og professionel empati at tage hånd om en social rengøring hos f.eks. særligt udsatte borgere.
Dette besidder vi så absolut hos Zimplex Facility Service. Vi har hjulpet rigtig mange – både private kunder, boligforeninger, boligselskaber mv. men også borgere der har fået hjælp igennem sin kommune.
Vi lover både professionalisme og fuld forståelse ligegyldigt om du ringer på egne vegne, eller på vegne af en ven, familiemedlem eller klient.

Affald og rengøring

En typisk opgave kræver ofte en grundig oprydning og bortskaffelse af affald, herunder også organisk affald.

Herefter kan en rensning/grundrengøring af alle rum begynde. Vi tilbyder at vaske alle overflader af, uanset hvordan boligen ser ud, og hvad snavset består af. Er boligen meget slem udføres desinficering af alle overflader grebsflader. Derudover skal der oftest afkalkes sanitet, armaturer og fliser.

Services

Zimplex tilbyder sin hjælp ved bl.a.

Oprydning og inventar

Zimplex tilbyder at rydde hele boliger for al skrald, affald og inventar der ikke kan bruges mere.
Vi sørger også for korrekt sortering og bortskaffelse af affaldet og inventaret.
Der er dog ofte noget inventar, man ønsker at genbruge.

Vi tilbyder at rense det inventar der ønskes genbrugt, og sørger efterfølgende for desinfektion. Desuden kan vi fjerne dårlig lugt fra næsten alle typer inventar. Ønsker man ikke at genbruge noget, køres det hele til forbrænding.

Badeværelset

Badeværelser og toiletter er ofte et af de områder der er hårdest ramt, når Zimplex påbegynder en social rengøring. Det er dog dyrt at skulle udskifte al sanitet og armaturer. Derfor sætter vi en ære i, at få badeværelset og sanitet så flot som muligt.

Vi sørger for at alle belægninger, snavs og bakterier fjernes og der desinficeres naturligvis grundigt efterfølgende. Dermed kan meget sanitet genbruges, og man sparer for en fordyrende udskiftning

Hårde hvidevarer

Komfuret, køleskabet og/eller fryser og emhætte er ofte områder der er meget forsømte, ved sociale rengøringer. Dette er nemlig ofte områder man hurtigt mister overblikket over, og som det er meget svært at komme igang med at rengøre, hvis der først er kommet mug, skidt, dårlig lugt m.v.

Dette har vi fuld forståelse overfor, og vi vil meget gerne være behjælpelig med enten at rengøre tingene, smide affaldet ud eller køre hvidevarene på genbrug.

Skimmelsvamp

Vi oplever desværre ofte, at efter en grundig social rydning og rengøring, at der dukker flere områder op, som er ramt af skimmelsvamp.

Skimmelsvamp er særdeles usundt, og kan ødelægge gulve, vægge og træ i en bolig.
Zimplex har sin egen afdeling inden for miljøsanering. Derfor kan vi hurtigt sørge for en sikker og billig løsning på problematikken omkring skimmelsvamp. Vi har de fornødne maskiner og materialer, til effektiv og sikker bekæmpelse af skimmelsvamp

Gulve og tæpper

I en forsømt bolig er det ofte at tæpper og gulvene er hårdt medtaget. Dette er meget naturligt, da det er det underlag man har alle sine ting på, samt her at man af naturlige grunde går rundt.
Det er også dette underlag at affald, kasser osv. ofte ligger på. Dette medfører ofte at det er nødvendigt at skifte tæpper eller slibe gulve.

Zimplex har dog rigtig gode erfaringer med eksempelvis at rense gulve, som kunden troede skulle skiftes. Vi har nogle specielle maskiner, der er yderst effektive til at rense gulve
(uden at skade dem)

Asbest ifm brand

Alle områder som kan være forurenet med asbeststøv skal asbestrengøres.

Zimplex er specialiseret i rengøring af asbestmaterialer og asbestfibre.

Rengøring sker typisk ved en grundig støvsugning med en støvsuger med et filter beregnet til at tilbageholde asbeststøv (HEPA 13). Vi aftørrer desuden alle overflader med special udviklede klude, der binder støvet. Disse klude kasseres naturligvis efter brug. Ofte afslutter vi herefter opgaven med en afsluttende hovedrengøring.

Zimplex-logoet

Vi tilbyder tryg og effektiv oprydning og social rengøring af alle typer forsømte boliger.

Vi hjælper både private, kommuner, boligforeninger, boligselskaber osv. med denne type opgaver

Første kontakt til os

Vi er 100% klar over at det er grænseoverskridende at skulle kontakte os, hvis det drejer sig om sin egen bolig.
Derfor kan det være en rigtig god ide at starte med at skrive en mail til os og løst forklare, hvad man ønsker hjælp til.
Så tager vi så meget af kommunikationen over mails, som muligt. Ellers skal du endelig bare ringe til os:
info@zimplex.dk  eller  Tlf.: 69102323

Besigtigelse eller fotos

Som oftest foretrækker vi at komme ud og besigtige opgaven, inden vi giver et tilbud.
Men i erkendelse af at det må føles meget grænseoverskridende at lukke en fremmed ind, blot for at besigtige ens bolig,
tilbyder vi også at lave tilbud ud fra fotos og beskrivelse af omfanget. 

Rydder i også op?

Ja helt bestemt. Hvis der er brug for at vi rydder op inden rengøringen, tager vi os naturligvis også af dette.
Det er på ingen måder noget problem, og dette gør vi faktisk i over 90% af denne type opgaver

Hvad med affaldet?

Vi sortere affaldet og pakker det ned, således at det er klart til at blive kørt på genbrugspladsen.

Herefter bliver det pakket i en lukket trailer og så kører vi det på nærmeste genbrugsplads

Hvad med møbler og lign.?

Det er meget forskelligt hvad kunder ønsker at der skal ske med møblerne. Dette er helt op til den enkelte. Nogen ønsker at møblerne bliver tørret over med en klud, mens andre ønsker en rigtig møbelrensning. Der er også en del der ønsker at nogle af deres møbler skal kasseres og køres på genbrug. Dette er heller ikke noget problem.

Hvad er prisen på social rengøring?

Det er desværre umuligt at give en fast kvadratmeterpris på denne type opgave, da ingen opgaver er ens. Prisen afhænger af boligens størrelse, omfanget af affald og oprydning samt hvor meget rengøring der er brug for. Derudover påvirker det også prisen om der skal køres flere læs på genbrugsstationen. 

Men eksempelvis har mange af de lejligheder vi har ryddet og rengjort kostet omkring 7-9500 kr + moms inklusiv alt. Men som sagt variere prisen alt efter opgavens omfang

Rydning af dødsbo

Når dødsboer ryddes er det ofte både en følelsesladet, uoverskuelig og tidskrævende proces. Vi tilbyder at rydde og tømme dødsboet 100% efter dine ønsker og anvisninger. Vi kører det du ikke ønsker at beholde til forbrænding, og de ting du vil beholde, kan vi køre hjem til dig, eller evt. til opmagasinering. Herefter kan vi rengøre hele boligen, så alt fremstår friskt og rent. Zimplex kan være behjælpelig med  alt det praktiske

Situationen kan også være den, at et boligselskab eller en kommune står med et dødsbo, men der er desværre ingen arvinger til at tage sig af boet. Det kan desuden i nogle tilfælde være et hjem der er fyldt med gammelt inventar, affald og andet rod der skal ryddes op.
I disse situationer, kræves der herefter en grundig rengøring, så boligen kan benyttes igen.

Uanset situationen kan du trygt og sikkert lade Zimplex håndtere dødsboet. Vi gør intet, uden at der ligger en klar forudgående aftale, baseret på dine ønsker og behov. På den måde er du sikker på at alt håndteres præcist efter dine ønsker.

Zimplex: 6910 2323

BEMÆRK: Vi tager aldrig fotos af denne type opgaver uden forudgående tilladelse. Fotos på denne side er af ældre dato, og beskåret så man ikke kan identificere bolig eller personer.