Social rydning samt social rengøring

 

 

Social rengøring

Betegnelsen social rengøring og social rydning dækker over omfattende rengøring, oprydning og/eller rydning af boliger, der er stærkt forsømte eller ligefrem misligholdt. Det kan eksempelvis være oprydning og rengøring efter lejere eller beboere, som har efterladt en lejlighed, der har brug for en kærlig hånd.

Vi har også erfaring med at reetablere lejligheder, værelser og andre typer lokaler og boliger, hvor der eksempelvis har boet personer med psykiske lidelser, som ikke har magtet at rydde op eller gøre rent igennem længere tid.

Zimplex og social rydning

Zimplex tilbyder at stå for alt arbejde, når en forsømt og usoigneret bolig skal rengøres eller ryddes. Vi tilbyder at stå for både tilbudsgivning, leje af containermateriel, vurdering af affaldets beskaffenhed, sortering af værdier og brugbare effekter, bortskaffelse af affald.

Desuden kan vi også tilbyde at udføre skimmelsvamp sanering og desinficering, hvis dette er nødvendigt. Vi kan ligeledes tilbyde professionel lugtsanering, der fjerner lugt fra både råddenskab, affald, skimmel, røg og nikotin samt fæces og opkast.

Hvem hjælper vi

Zimplex’s kunder inden for social rengøring, består ofte af offentlige institutioner og instanser. Det er lige fra kommuner til psykiatrien. Derudover arbejder vi sammen med adskillige boligselskaber, der ofte har brug for hjælp med tømning og rengøring af en forsømt lejlighed eller en ældrebolig. Derudover har vi også private kunder, hvor rodet og manglende rengøring har fået overtaget, og man magter ikke selv at komme til bunds i det.

Uanset grunden, behandler vi alle kunder og opgaver med respekt, værdighed og stor professionalisme. Derud over er alle vores medarbejder underlagt tavshedspligt.

Kontakt os, hvis du har brug for en social rydning

Vest- & SydSjælland:
Tlf.: 55 34 23 19

Midtsjælland og hovedstadsområdet:
Tlf.: 69 10 23 23

ren service

HUSK: Vi har også udstyr og den fornødne erfaring med at håndtere farligt affald, såsom brugte kanyler, kemi osv.

Zimplex tilbyder:

  • Rydning af sociale lejligheder
  • Social rengøring af boliger
  • Tømning af dødsboer
  • Desinficering
  • Lugtsanering
  • Nedpakning af løsøre
  • Bortkørsel af løsøre eller affald
  • Rengøring af skimmelsvamp

 

Inventar

Zimplex tilbyder at rydde hele boliger for al skrald, affald og inventar der ikke kan bruges mere. Vi sørger også for korrekt sortering og bortskaffelse af affaldet og inventaret. Der er dog ofte noget inventar, man ønsker at genbruge.
Vi tilbyder at rense det inventar der ønskes genbrugt, og sørger efterfølgende for desinfektion. Desuden kan vi fjerne dårlig lugt fra næsten alle typer inventar. Ønsker man ikke at genbruge noget, køres det hele til forbrænding.

Skimmelsvamp

Vi oplever desværre ofte at efter en grundig social rydning og rengøring, at der dukker flere områder op, som er ramt af skimmelsvamp. Skimmelsvamp er særdeles usundt, og kan ødelægge gulve, vægge og træ i en bolig.
Zimplex har sin egen afdeling inden for miljøsanering. Derfor kan vi hurtigt sørge for en sikker og billig løsning på problematikken omkring skimmelsvamp. Vi har de fornødne maskiner og materialer, til effektiv og sikker bekæmpelse af skimmelsvamp

Badeværelse og sanitet

Badeværelser og toiletter er ofte et af de områder der er hårdest ramt, når Zimplex påbegynder en social rengøring. Det er dog dyrt at skulle udskifte al sanitet og armaturer. Derfor sætter vi en ære i, at få badeværelset og sanitet så flot som muligt.

Vi sørger for at alle belægninger, snavs og bakterier fjernes og der desinficeres naturligvis grundigt efterfølgende. Dermed kan meget sanitet genbruges, og man sparer for en fordyrende udskiftning

Rydning af dødsbo

Når dødsboer ryddes er det ofte både en følelsesladet, uoverskuelig og tidskrævende proces. Vi tilbyder at rydde og tømme dødsboet 100% efter dine ønsker og anvisninger. Vi kører det du ikke ønsker at beholde til forbrænding, og de ting du vil beholde, kan vi køre hjem til dig, eller evt. til opmagasinering. Herefter kan vi rengøre hele boligen, så alt fremstår friskt og rent. Zimplex kan være behjælpelig med  alt det praktiske

Situationen kan også være den, at et boligselskab eller en kommune står med et dødsbo, men der er desværre ingen arvinger til at tage sig af boet. Det kan desuden i nogle tilfælde være et hjem der er fyldt med gammelt inventar, affald og andet rod der skal ryddes op.
I disse situationer, kræves der herefter en grundig rengøring, så boligen kan benyttes igen.

Uanset situationen kan du trygt og sikkert lade Zimplex håndtere dødsboet. Vi gør intet, uden at der ligger en klar forudgående aftale, baseret på dine ønsker og behov. På den måde er du sikker på at alt håndteres præcist efter dine ønsker.

Zimplex: 6910 2323

BEMÆRK: Vi tager aldrig fotos af denne type opgaver uden forudgående tilladelse. Fotos på denne side er af ældre dato, og beskåret så man ikke kan identificere bolig eller personer.

Kontakt info