brandskade og sodskade

 

 

Brand- og sodskader

Det er ALDRIG rart at være udsat for brand, uanset størrelsen. Desværre er problemerne langt fra overstået, når branden er slukket, og den akutte situation er under kontrol.

Ofte står man tilbage med både sodskader, kraftig røglugt, vandskade og brandskader. Både murværk og trærværk har typisk tydelige skader.

Professionel hjælp når uheldet er ude

Zimplex kan hjælpe ved både stor og mindre skader. Det kan dreje sig om større skader ved eksempelvis brand i boliger eller erhvervslokaler samt mindre brandsskader og sodskader på inventar, vægge osv. Vi har de rigtige maskiner og folk til at kunne varetage de fleste opgaver ved brandskader og sodaskader

Zimplex kan selvfølgelig også være behjælpelig ved forsikringsager.

Innovative løsninger

I Zimplex benytter vi os af de nyeste metoder og maskiner til at håndtere brandskader, og til at fjerne sod fra mursten, træ m.v.

Vi benytter eksempelvis ofte sodablæsning eller tørisblæsning til at fjerne fastsiddende sod – Se evt videoer længere nede på denne side.

Zimplex tilbyder også effektiv lugtsanering, der kan fjerne lugten fra både røg og sod. Det hjælper jo ikke meget at vi fjerner soden, men ikke den sure lugt fra røg og sod.

Tilbage til virkeligheden

Zimplex kan tilbyde at fjerne alt løst sod, afrense murværk, vægge og træværk for fastsiddende sod, samt fjerne al lugt efter brand og røg. Vi sørger for at få gjort klar, så at evt. håndværkere kan komme til at få genoprettet skaderne, og du hurtigst muligt kan komme tilbage til din hverdag.

Du kan trygt overlade alle dine problemerne til os. Vi har både den rette erfaring og ekspertise

Afrensning af sod efter brandskader

Når der har været en brand i et lokale eller i en ejendom, opstår der typisk en del sodskader. Det kan være svært, og næsten umuligt selv at fjerne sod fra eksempelvis betonvægge, trælofter, spær, gipsvægge og mursten.
Derfor kan det være en rigtig god ide, at lade en fagmand håndtere opgaven, og fjerne alle spor fra sod.

Det er her, vores effektive værktøjer og store erfaring kommer ind i billedet – vi tager os af alle former for sodskade, fra alle typer overflader. Vi har flere forskellige metoder til at rense sod af. Metoden vi vælger, kommer mest an på hvilken type overflade der har en sodskade.

Er det eksempelvis murværk der har fået en sodskade, kan vi benytte vores innovative og effektive maskine, der kan blæse med soda. Vores maskine kan desuden blæse med både vand og soda på samme tid. Dette giver en særdeles effektiv men skånsom afrensning af alle typer mursten / murværk. –>

 

Brandskade

Rengøring og rensning af murværk, vægge, lofter, gulve og løsøre efter f.eks. en brand, gør det nødvendigt, at benytte specialmidler og udstyr, erfarent mandskab og ofte også en mekanisk bearbejdning med maskiner.

Forkert håndtering kan desværre betyde væsentlige fejl.

Sodskader

Zimplex kan fjerne alt det forkullede, brændte eller tilsodet træværk og murværk. Vi kan eksempelvis blæse mursten, fuger, træbjælker m.v rene med vores maskiner til sodablæsning.

Med brug af sodablæsning ved sodskader, kan vi afrense materialer fuldstændig fri for sod, og komme ind til det oprindelige materiale

Hjælp ved skader

Zimplex har forskellige og effektive metoder til at fjerne sod, røglugt og lignende følgeskader efter en brand. Dette gælder både ved en lille brand, eller ved en større brand. Vi kan både slibe beton rent for sod, vaske sod af fra løsøre, rense sod fra træværk og tagspær, afrense sod fra murværk, mursten m.v.

Metoder og løsninger vurderer vi ud fra lokale, materiale, evt. bygningens opbygning, inventaret, skadens omfang m.v.

HUSK: Vi kører på det meste af Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Lugtsanering

Zimplex’s afdeling for skadeservice har god erfaring med at afhjælpe de lugtskader der typisk opstår efter en brand.
Lugtsanering af ét af vores specialer. Vi benytter forskellige effektive metoder til at fjerne den ubehagelige lugt af røg, sod samt lugten fra brændte materialer. Fælles for vores metoder er dog, at de alle er effektive og skader på ingen måde materialer.

Zimplex Skadeservice tilbyder:

  • Grundig rensning efter sodskader
  • Rensning af sod af både bygning og indbo
  • Rengøring af bygninger og inventar
  • Korrosionsbeskyttelse
  • Lugt- og røgsanering
  • Lugtsanering af skadestedet
  • Lugtsanering af indbo
  • Opsætning af affugtere

RING PÅ 6910 2323 HVIS DU HAR BRUG FOR HJÆLP

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp

Vest- & SydSjælland:
Tlf.: 55 34 23 19

Midtsjælland og hovedstadsområdet:
Tlf.: 69 10 23 23

ren service

NYHED – Fjernelse af røgskader fra tøj, gardiner m.v.

Lugte og kemi efter røgskader og brandskader kan være en særdeles stor udfordring at fjerne og neutralisere. Dette resultere i, at der hvert år kasseres  tøj, tæpper og andre typer tekstiler for meget store værdier.

Endvidere stiger antallet af personer med duftallergier og kemikalieoverfølsomhed, hvilket kan vanskeliggøre rensning og lugtsaneringen af tøj med røgskader.

Zimplex benytter sig altid af den nyeste teknologi og kan tilbyde at fjerne lugtskader og kemiske stoffer ved en særdeles effektiv absorbering og en ægte neutralisering. Der er tale om en reel fjernelse af disse mange skadelige stoffer, hvilket betyder, at personer med allergier og kemikalieoverfølsomhed kan føle sig helt trygge ved at modtage tøj retur fra Zimplex.

 

RING: 6910 2323

røgskade-tøj

Kontakt info