Syrefri afrensning af mursten, tegl og murvæk 

 

Rensning

Erfaringen viser, at afsyring af murværk ofte er årsag til forskellige former for skader og især på murværk med gule mursten. Derfor bør det tilstræbes at mure så rent, at afsyring kan udelades. Dette er dog langt fra altid situationen.

Derfor er man ofte nødt til at rense murværket.
Traditionen tro bruges saltsyre til afrensning af nyt murværk, umiddelbart efter opmuring, så murværket fremstår uden mørtelslør

Syreskader

Som skrevet før, bruges der som oftest saltsyre til afrensning af nyt murværk.
Men det er ikke altid det bedste resultat der fremstår senere, da syreskader desværre oftere og oftere ses på murstenene måneder efter at byggeriet er afleveret.
Ved afsyring af murværk forekommer der ofte forskellige former for skader, eksempelvis gråligt mørtelslør på mursten efter for tidlig afsyring, nedbrydning af fugernes overflade mv.

Syrefri afrensning

Zimplex tilbyder sikker og effektiv rengøring af mursten, eksempelvis forbindelse med opmuring. Zimplex bennytter kun skånsomme produkter der alle er specielt udviklet til effektivt og skånsomt rens af mursten og murværk og fjerner overskydende mørtel, snavs og andre tilsmudsninger i forbindelse med opmuring.

Vores metoder og produkter er er ideelle til projekter, hvor traditionelle syre rengøringsmidler ikke er tilladt.

Hvorfor vælge os?

  • Vi skader ikke mursten eller fuger
  • Vi benytter special-produkter uden saltsyre
  • Vores produkter er ca. 50% mere effektive end phosphorsyre
  • Vi kan fjerne mangan, kalk og sod
  • Vi tilbyder syrefri rens af tegl
  • Vi kan også fjerne mørtel, snavs og andre tilsmudsninger

Vores produkter til rensning af murværk indeholder ingen saltsyre eller andre traditionelle uorganiske syrer og er dermed sikker til brug på og omkring de fleste typer murværk og metaloverflader, indendørs eller udendørs.

De er faktisk helt op til 60-70 procent mere effektive end citronsyre og glycolsyre, og knap 50 procent mere effektive end phosphorsyre.

kalkudfældninger

Kalkudfældninger viser sig som hvidlige udfældninger på især rødt murværk. De opstår, når uhærdnet kalk udvaskes fra murværket af større vandmængder.

Zimplex benytter et skånsomt og alligevel effektivt, til at fjerne kalkudfældninger samt almindelig bygningsmæssig og atmosfærisk pletdannelse fra forskellige underlag. Vi kan også fjerne rust, mudder, atmosfærisk smuds, mørtelpletter og andre pletter uden at ændre overfladestrukturen.

Mangan misfarvninger

Almindeligt dansk teglværksler indeholder manganoxid (typisk 0,1 %).  Der kan også være manganholdige mineraler i det sand, der anvendes i lerblandingen. Mangan kan i uheldige tilfælde bevirke misfarvninger i det færdige murværk, typisk i form af:
”Rustpletter” på mursten samt brunlige misfarvninger på sten og mørtelfuger.

Zimplex kan hjæpe med at fjerne disse misfarvninger UDEN at skade mursten og fuger

Afrensning af sod

Zimplex har stor erfaring i at fjerne sod fra murværk. En af vores metoder er at benytte sodablæsning. En anden meget brugt metode vi benytter i Zimplex er afrensning med et specielt middel, der virker som et opløsningsmiddel til kulstof.

Ved korrekt brug renser det mursten, granit, sandsten, terrakotta, mange udsatte aggregatoverflader og andet murværk, undtagen kalksten, marmor og beton. Dette produkt er eksempelvis også blevet anvendt til sikker og effektiv rensning af historiske bygningskonstruktioner over hele USA og Canada.

Undgå syreskader m.v. på murværk

Hvad enten du har et ny-opført hus hvor murværket skal renses for eks. mørtelslør, salt eller mangan eller står med en gammel og måske historisk bygning der skal have en skånsom og syrefri afrensning, kan du trygt kontakte Zimplex.

Zimplex har erfaring med både afrensninger af de fleste typer mursten og tegl – Uanset alder og stand. Vi kan afrense mursten uden brug af saltsyre og andre kraftige kemiske midler. Vores metoder er skånsomme, og skader på ingen måde murværket der skal afrenses.

Kontakt os, hvis du har brug syrefri afrensning

Vest- & SydSjælland:
Tlf.: 55 34 23 19
Midtsjælland og hovedstadsområdet:
Tlf.: 69 10 23 23

ren service

Hvor på Sjælland kører vi så ?

Zimplex tilbyder syrefri afrensning af mursten og murværk på både Sydsjælland, Lolland, Falster, Midtsjælland samt i hovedstadsområdet.

Vi arbejder eksempelvis rigtig meget med syrefri afrensninger i vores lokalområder såsom Vordingborg, Næstved, Nykøbing Falster, Guldborgsund, Præstø og hele Møn.

Desuden har vi også en del servicebiler der ofte kører i områderne ved Ringsted og Roskilde samt fra Køge og op mod Greve, Solrød og omegn.

Vores afdeling i København tilbyder også syrefri afrensning i hele storKøbenhavn samt i områderne omkring Hedehusene, Glostrup, Frederiksberg, Rødovre, Hvidovre, Valby.

Kort sagt: Vi kører på det meste af Sjælland!

Kontakt os, for en skarp pris

Vest- & SydSjælland:
Tlf.: 55 34 23 19
Midtsjælland og hovedstadsområdet:
Tlf.: 69 10 23 23

ren service

Kontakt info