Tagrenderens

Tagrenderens: Undgå stoppede og oversvømmede tagrender.

Zimplex udfører rensning af tagrender for ejerforeninger, andelsforeninger, offentlige instanser og private.
Derudover renser vi også tagrender på alle typer erhvervsejendomme.

Tagrenderens:

s

Undgå skader

Fyldte tagrender kan desværre give skader som fugt-, frost- og vandskader. Dette kan vi forebygge

Forsikring

Ofte dækker forsikringen ikke, hvis skader på hus skyldes fyldte tagrender

Z

Støvsuger

Zimplex har blandt andet en støvsuger der faktisk kan støvsuge tagrender fra jorden af, og op til 15 m i højden

0

Stige eller lift

Det er dog ikke altid at vores støvsuger er den rette løsning. Men vi renser også fra stige eller lift

4 afdelinger – Ét telefonnummer
6910 2323

r

Tagrenderens ER vigtigt

En jævnlig rensning af tagrender og nedløbsrør sikrer funktionaliteten. Tagrender er skabt for at lede nedbør væk fra en bygning. Er tagrenderne stoppet til, så vil vandet i stedet rende ud over siderne på tagrenderne.

Dette kan desværre forårsage skader på din ejendom, som kan blive dyrt at få repareret.

Forsikringen dækker ikke

“Der er ingen dækning, hvis der sker skader på huset på grund af manglende tagrenderens”

Fyldte eller tilstoppede tagrender er den mest almindelige årsag til skader på huse. På kort sigt kan døre, vinduer og udhæng få råd og svamp. Facader med puds og maling kan frostsprænge, og med tiden kan det give indvendige skader som fugt og svamp på vægge og i kældre.

Skyldes skaderne fyldte tagrender, dækker forsikringen desværre ikke.

N

Hvorfor vælge os?

Vores metoder er hurtige og effektive og er desuden økonomisk fordelagtige. Desuden renser vi også svært tilgængelige tagrender.
Zimplex benytter både traditionelle metoder til rensning af tagrender samt med det nyeste udstyr der er på markedet. Det er forskelligt fra opgave til opgave.
Fælles for alle opgaver er dog at de udføres professionelt og til en skarp pris!

Ring og hør nærmere:
Fastnet: 6910 2323
Mobil: 2087 8319

Tagrenderens

Tagrender bør faktisk tømmes oftere, end de fleste går og tror.

Bor du i nærheden af tæt bevoksede områder, eller har du mos på taget, er det nødvendigt at rense med større hyppighed end ellers.

Er dine tagrender tilstoppet, kan det nemlig forårsage nogle grimme skader på bygningen.
Det kan blandt andet være skader som frostskader, vandskader eller fugtskader.

Fyldte eller tilstoppede tagrender er faktisk den mest almindelige årsag til skader på huse.
Dette er der desværre bare ikke mange der tænker over.

Dette kan føre til nogle grimme skader og store økonomiske omkostninger.

Det kan bl.a, medføre råd og svamp i døre, vinduer og udhæng.
Facader med puds og maling kan frostsprænge, og med tiden kan det give indvendige skader som fugt og svamp på vægge og i kældre.

Et andet stort problem, ved disse typer skader er, at der er ingen dækning, hvis der sker skader på huset på grund af manglende tagrenderens.

Men så galt behøver det selvfølgelig ikke at gå.

Zimplex tilbyder professionel rens af tagrender og nedløbsrør. Vi kan tilbyde at rense tagrenderens med effektiv special-støvsuger, der kan rense tagrender fra jorden af, og op til 15-16 meters højde.

Vi tilbyder også at renser tagrender manuelt fra enten stige eller lift. Hvilken løsning der er den optimale, kommer bl.a. an på bygningens udførsel.

Vi sætter en ære i at udføre arbejdet 100% korrekt og i perfekt resultat.

 

 

Services

Zimplex tilbyder sin hjælp ved bl.a.

Rens af tagrender

Er dine tagrender tilstoppet, kan det desværre forårsage  skader på huset. Derfor er det faktisk ret vigtigt at holde sine tagrender fri for blade, mos, grene og snavs og skidt.

Tagrender kræver derfor jævnligt tilsyn. Det kan dog være en udfordring, fordi tagrender af naturlige årsager er vanskelige at komme til.

Zimplex tilbyder rens af alle typer tagrender til både private og erhverv til særdeles attraktive priser

Undgå skader

En tagrenderens fra Zimplex kan effektivt forhindre tilstoppede tagrender, så du undgår at regnvandet vil ryge ned over din facade, kælderrum, udhæng og lignende. Hvis vandet ikke kan løbe ned i tagrenderne, vil vandet løbe ned ad murværket og kan på sigt ødelægge det. Derfor er det vigtigt at få en tagrenderens inden skaden sker.

En tagrenderens er derfor ekstremt vigtig at få foretaget mindst én gang om året.

Skotrender

Skotrenden er en del af konstruktionen i taget, som samler to sider.
Skotrendens funktion er at bortlede regnvand. Men hvis skotrenden og/eller afløbet er fyldt med blade, grene og snavs, fungerer den ikke.

Når skotrenden bliver fyldt, kan regnvandet løbe over kanten på skotrenden og trænge i ejendommen
og forrette store skader.

Tømme lyskasser

Har man lyskasser,  skal man også huske at tømme lyskasserne for blade, skidt og affald. Der samler sig ofte en del i lyskasserne. Problemet er at der i bunden af lyskassen gemmer der sig et afløb som tømmer lyskassen for vand, og dermed forhindrer at husets kælder oversvømmes ved regnvejr.

Derudover kan fyldte lyskasser forårsage vandskader eller fugtskader på murværket.

Net til tagrender

tagrende-net

Mange mennesker benytter sig af net i tagrenderne, for at forebygge til-stoppede tagrender.
Vi vil dog opfordre folk til lige at overveje fordele og ulemper, INDEN man sætter dem op.

Typisk egner tagrendenet sig nemlig bedst til et-planshuse, og ikke højere ejendomme og boligblokke.

Dette skyldes eksempelvis, at man faktisk bør rense og/eller skifte nettet med jævne mellemrum.
Da man jo så skal op i højden, kan dette være besværligt, og kræver ofte en lang stige, stillads eller en dyr lift.

En anden ting, som rigtig mange ikke tænker over, er at nettet bevirker at man ikke rigtig kan rense tagrenderne med en ”støvsuger”
En tagrendestøvsuger er ellers ofte den billigste og hurtigste løsning til at rense tagrender, hvis bygningen er højere end ét plan.

Selvom der er net i tagrenden, slipper man nemlig normalt ikke for at rense tagrenden en gang i mellem.
Nettet kan dermed bevirke at en tagrenderens kan blive en del dyrere.

Vi siger på ingen måder at man ikke skal benytte sig af net i tagrenden, men at der er et par ting man lige bør overveje inden man gør det

Call Now Button
📞 Ring mig op
close slider
Vi ringer tilbage snarest muligt