Tungmetaller

Sanering af materialer med tungmetal

Skadelige tungmetaller

Tungmetaller – heriblandt bly, zink, kviksølv og cadmium – har i flere århundrede været brugt som tilsætningsstof, konserveringsmiddel eller i elementer anvendt i byggerier.

Da de er sundhedsskadelige og særdeles skadelige for miljøet, bør tungmetaller saneres fra eksisterende bygninger før renoveringer og nedrivninger

Hvor findes det?

Tungmetaller ses meget ofte i maling / malede overflader. Ofte indeholder malingen flere typer farlige stoffer i de samme prøver.

Man tilsætter stofferne når der ønskes en særlig egenskab i malingen, det kan for eksempel være blank eller mat overflade, eller modstandsdygtighed overfor skimmelvækst.
BEMÆRK: Det kan dog også forekomme i gulvbelægninger, taginddækninger m.v.

 

Benyttes det stadigt?

Nogle typer tungmetaller er det i dag forbudt at benytte (eks. Kviksølv).

Andre typer tungmetaller er der sat grænseværdier, for at forhindre spredning i miljøet og mindske sundhedsfaren for mennesker. Men de gamle materialer med alt for høje værdier findes stadig i mange danske hjem.

Professionel sanering af tungmetaller

Vi fjerner materialer med tungmetaller, så det ikke påvirker mennesker, dyr eller det omgivende miljø.

Zimplex har igennem flere år saneret for bly, zink osv. på mange forskellige opgaver – og under vidt forskellige forhold.

Sikkerheden er noget vi altid tager meget alvorligt! Dette gælder både sikkerheden for mennesker, dyr og miljø.

s

Skadelige tungmetaller

Der findes desværre en del skadelige tungmetaller. En af de mest forekommende er bly, som ofte ses som en af bestanddelene i maling.

Det er dog heldigvis blevet forbudt i dag, at benytte maling der indeholder tungmetaller som bly. Dette blev forbudt tilbage i 2007

Tungmetaller og sikkerhed

I Zimplex tager vi sikkerheden meget alvorligt. Dette gælder både for vores medarbejdere, for vores kunder og naturligvis for miljøet.

Derfor kan du trygt bestille Zimplex til sanering af bly, kviksølv osv. Vi sørger for en sikker sanering, og korrekt håndtering af affaldet, uanset opgavens størrelse.

Pris på sanering fra Zimplex

Vores priser ligger typisk 20-35% under end hvad andre firmaer tager for sanering.

Vores attraktive priser sker på INGEN måde på bekostning af sikkerheden eller kvaliteten af vores arbejde.Vores lave priser skyldes bl.a. besparelser i administration og i reklameomkostninger.

  • Når du benytter Zimplex, kan du spare op til 35% 35%
  • Når Zimplex står for saneringen er sikkerhed altid 100% i top 100% 100%

Zimplex tilbyder bl.a. sanering af følgende typer tungmetaller

Tungmetallet bly

Bly er ofte blevet anvendt i maling og grunder. Det er både anvendt til maling til træværk og vægge.

Det er også blevet brugt i bygningskonstruktioner til blandt andet taginddækninger, pakninger, flise-glaseringer og faldstammer.

Anvendelsen af bly i byggerier blev forbudt i 2007, hvilket gør at det fortsat kan findes i en stor del af byggemassen.

Tungmetallet Zink

Zink har været anvendt i byggeriet, dels i metallisk form, og dels som tilsætningsstof i andre materialer. Derfor findes det både i bl.a. tagrender og nedløbsrør samt i maling og gulvbelægninger.

zink er skadeligt for mennesker og miljøet, derfor skal håndtering af metallet ske med omhu. Anvendelse af zink byggeriet er fortsat tilladt, men med klare regler for grænseværdier.

Tungmetallet kviksølv

Kviksølv er et tungmetal med mange gode egenskaber, men som desværre har vist sig at være særdeles sundhedsskadeligt.

I bygninger ses det i dag hyppigst i maling. Her er det tilsat for at konservere samt for at forhindre udviklingen af skimmelsvamp.
Det er i dag ulovligt at benytte kviksølv inden for byggeri.

Tungmetallet cadmium

Cadmium er i byggematerialer primært blevet brugt i legeringer og i visse malingtyper.
Cadmiumforbindelser er sundhedsskadeligt for mennesker og kan bl.a. medføre kroniske skader på nyrer og knogler. Det er desuden også skadeligt for dyr og miljø.

Cadmium skal altid håndteres som farligt affald.

Der findes forskellige metoder til at fjerne skadelige stoffer i materialer i eks, bygninger.
Metoden der benyttes fastsættes typisk ud fra hvilke stoffer der er tale om, samt hvor/i hvad det farlige stof er.

  • Nedtagning I klassisk forstand total eller partiel/delvis nedrivning
  • Slibning Fjernelse af overflade ved brug af slibepapir el. lign evt. påmonteret maskine med mekanisk sug
  • Skæring Bortskæring af materiale/tilstødende konstruktion/-materiale ved brug af enten kniv eller hurtigtgående skæreværktøj
  • Fræsning Fjernelse af overflade samt en del af underliggende konstruktion/-materiale ved brug af mekanisk fræseværktøj påmonteret sug
  • Blæserensning Fjernelse af overflade ved brug af forskellige blæsemidler udført ved højtryk herunder også tørisrensning
  • Kemisk rensning Fjernelse af materiale ved brug af opløsningsmidler, organiske som uorganiske eller påføring af absorberende materiale på overflader for udtrækning af miljøproblematiske stoffer
  • Termisk rensning Udtrækning/-fjernelse af miljøproblematiske stoffer ved hjælp af varmebehandling

Se og download gerne denne vejledning, som er udarbejdet af DANSK ASBESTFORENING.

Vejledningen angiver retningslinjer for arbejde med blyholdige materialer.

Vejledningen skal være med til at sikre ensartede arbejdsmetoder som tilgodeser et forsvarligt arbejdsmiljø under og efter saneringsprocessen både for bygningsbrugere og udførende.

Du kan trygt kontakte os, hvis du har en opgave der involvere sanering af bly, zink eller andre skadelige tungmetaller.

Fastnet: 6910 2323
Mobil: 2087 8319
info@zimplex.dk

blySanering af maling med bly

Det er både nemt og enkelt at få et godt tilbud på blysanering fra Zimplex

Henvendelse

Vi modtager en henvendelse fra dig via telefon eller mail

Besigtigelse

Hvis det er påkrævet, kommer vi snarest forbi og laver en besigtigelse

Beskrivelse

Kan det lade sig gøre, laver vi tilbud ud fra din beskrivelse og fotos.
l

Tilbud

Herefter modtager du et attraktivt skriftligt tilbud i din mailboks

Accepter tilbud

Du acceptere evt. vores tilbud, og aftaler en dato for udførsel af opgaven
Call Now Button KONTAKTINFO - TRYK HER