Tungmetaller: Bly, zink m.v.

Tungmetaller : Zimplex er et yderst erfarent og kompetent firma, der tilbyder sanering af alle tungmetaller.

Vi tilbyder sikker og korrekt sanering af bly, kviksølv, zink osv

Tungmetaller:

Z

Tryghed

Du kan altid være sikker på at vi udfører sanering af tungmetaller med sikkerheden i fokus, og efter gældende regler

Z

Pris på sanering

Du kan typisk spare 20-30 % ved at benytte Zimplex – UDEN at det går ud over kvalitet eller sikkerhed

Z

Tungmetaller

Vi tilbyder alt inden sanering af bly, kviksølv, zink osv

Z

Kunder

Vi tilbyder sanering af tungmetaller til både erhverv, det Offentlige og til private

4 afdelinger – Ét telefonnummer
6910 2323

s

Skadelige tungmetaller

Tungmetaller – heriblandt bly, zink, kviksølv og cadmium – har i flere århundrede været brugt som tilsætningsstof, konserveringsmiddel eller i elementer anvendt i byggerier.

Da de er sundhedsskadelige og særdeles skadelige for miljøet, bør tungmetaller saneres fra eksisterende bygninger før renoveringer og nedrivninger

Hvor findes det?

Tungmetaller ses meget ofte i maling / malede overflader. Ofte indeholder malingen flere typer farlige stoffer i de samme prøver.

Man tilsætter stofferne når der ønskes en særlig egenskab i malingen, det kan for eksempel være blank eller mat overflade, eller modstandsdygtighed overfor skimmelvækst.
BEMÆRK: Det kan dog også forekomme i gulvbelægninger, taginddækninger m.v.

 

Benyttes det stadigt?

Nogle typer tungmetaller er forbudt at benytte i dag (eks. Kviksølv).

Andre typer tungmetaller er der sat grænseværdier, for at forhindre spredning i miljøet og mindske sundheds-faren for mennesker. Men de gamle materialer med alt for høje værdier findes stadig i mange danske hjem.

TUNGMETALLER

Man kalder et metal for et tungmetal, hvis det vejer mere end jern. Tungmetaller er blandt andet kadmium, bly, krom, kobber og kviksølv. Tungmetaller er farlige for både naturen og mennesker.

Vi finder ofte indhold af forskellige tungmetaller i maling. Man tilsætter stofferne når der ønskes en særlig egenskab i malingen. Det kan være at man for eksempel vil have malingen til at være blank, mat eller måske modstandsdygtighed overfor skimmelvækst.
Tungmetaller findes også i andre materialer såsom gulvbelægninger, taginddækninger samt i  eksempelvis støv og byggeaffald m.v.

I dag er eksempelvis kviksølv heldigvis forbudt at bruge, mens der for andre typer tungmetaller er sat grænseværdier, for at forhindre spredning i miljøet og mindske sundhedsfaren for mennesker.

Men de gamle materialer med høje koncentrationer findes stadig i mange hjem, og der skal tages særlige hensyn ved sanering af dem.

BLY

En af de mest hyppige former for tungmetaller som vi fjerner, er bly.
Bly er et giftigt og blødt tungmetal. I bygninger er rent bly mest brugt i taginddækninger.

Bly forekommer også i stor udstrækning som blyforbindelser i maling.

Blyforbindelser benyttes til farvepigmenter i maling. Det anvendes også som tørringsmiddel, der benyttes i bl.a. linoliemaling. Af samme grund findes det også i linoleumsgulve. Derudover benyttes der blyforbindelser i forskellige plastprodukter, hvor de har en stabiliserende virkning.

Bly kan skade nervesystemet, medføre svigtende hukommelse, nedsat muskelkraft, og smerter i arme og ben. Bly kan også forårsage nedsat nyrefunktion og nedsat forplantningsevne.

Derfor er det vigtigt at hvis man skal fjerne nogen form for materialer, der indeholder tungmetaller, skal man benytte profession hjælp. Ellers kan man skabe stor skade for både helbred og miljø.

Zimplex udfører blysanering og har mange års erfaring med miljøarbejde, herunder blysanering i bygninger.

Vores store erfaring samt optimering af arbejdsgange bevirker, at vi ofte er markant billigere end mange af vores kollegaer – UDEN at det påvirker sikkerheden

Professionel sanering af tungmetaller

Vi fjerner materialer med tungmetaller, så det ikke påvirker mennesker, dyr eller det omgivende miljø.

Zimplex har igennem flere år saneret for bly, zink osv. på mange forskellige opgaver – og under vidt forskellige forhold.

Sikkerheden er noget vi altid tager meget alvorligt! Dette gælder både sikkerheden for mennesker, dyr og miljø.

s

Skadelige tungmetaller

Der findes desværre en del skadelige tungmetaller. En af de mest forekommende er bly, som ofte ses som en af bestanddelene i maling.

Det er dog heldigvis blevet forbudt i dag, at benytte maling der indeholder tungmetaller som bly. Dette blev forbudt tilbage i 2007

Tungmetaller og sikkerhed

I Zimplex tager vi sikkerheden meget alvorligt. Dette gælder både for vores medarbejdere, for vores kunder og naturligvis for miljøet.

Derfor kan du trygt bestille Zimplex til sanering af bly, kviksølv osv. Vi sørger for en sikker sanering, og korrekt håndtering af affaldet, uanset opgavens størrelse.

Pris på sanering fra Zimplex

Vores priser ligger typisk 20-35% under end hvad andre firmaer tager for sanering.

Vores attraktive priser sker på INGEN måde på bekostning af sikkerheden eller kvaliteten af vores arbejde.Vores lave priser skyldes bl.a. besparelser i administration og i reklameomkostninger.

  • Når du benytter Zimplex, kan du spare op til 35% 35%
  • Når Zimplex står for saneringen er sikkerhed altid 100% i top 100% 100%

Zimplex tilbyder bl.a. sanering af følgende typer tungmetaller

Tungmetallet bly

Bly er ofte blevet anvendt i maling og grunder. Det er både anvendt til maling til træværk og vægge.

Det er også blevet brugt i bygningskonstruktioner til blandt andet taginddækninger, pakninger, flise-glaseringer og faldstammer.

Anvendelsen af bly i byggerier blev forbudt i 2007, hvilket gør at det fortsat kan findes i en stor del af byggemassen.

Tungmetallet Zink

Zink har været anvendt i byggeriet, dels i metallisk form, og dels som tilsætningsstof i andre materialer. Derfor findes det både i bl.a. tagrender og nedløbsrør samt i maling og gulvbelægninger.

zink er skadeligt for mennesker og miljøet, derfor skal håndtering af metallet ske med omhu. Anvendelse af zink byggeriet er fortsat tilladt, men med klare regler for grænseværdier.

Tungmetallet kviksølv

Kviksølv er et tungmetal med mange gode egenskaber, men som desværre har vist sig at være særdeles sundhedsskadeligt.

I bygninger ses det i dag hyppigst i maling. Her er det tilsat for at konservere samt for at forhindre udviklingen af skimmelsvamp.
Det er i dag ulovligt at benytte kviksølv inden for byggeri.

Tungmetallet cadmium

Cadmium er i byggematerialer primært blevet brugt i legeringer og i visse malingtyper.
Cadmiumforbindelser er sundhedsskadeligt for mennesker og kan bl.a. medføre kroniske skader på nyrer og knogler. Det er desuden også skadeligt for dyr og miljø.

Cadmium skal altid håndteres som farligt affald.

Der findes forskellige metoder til at fjerne skadelige stoffer i materialer i eks, bygninger.
Metoden der benyttes fastsættes typisk ud fra hvilke stoffer der er tale om, samt hvor/i hvad det farlige stof er.

Nedtagning

Her er der tale om nedtagning eller nedrivning i klassisk forstand – total eller partiel/delvis nedrivning.
Det er typisk større bygningsdele eller elementer, som indeholder tungmetaller, der fjernes fra en bygning

Slibning

Her er der tale om fjernelse af en overflade ved brug af slibepapir, slibeskiver el. lign.
Maskinen vil typisk have påmonteret mekanisk sug, der mindsker spredning af tungmetallet.

Skæring

Bortskæring af materiale/tilstødende konstruktion/-materiale er en effektiv metode til at fjerne dele af konstruktioner m.v. der indeholder tungmetaller.
Man benytter typisk en kniv eller hurtigtgående skæreværktøj

Fræsning

Denne metode benytter fjernelse af en forurenet overflade samt en del af underliggende konstruktion/-materiale,
ved brug af mekanisk fræseværktøj påmonteret effektivt sug

Blæsning

Zimplex tilbyder blæsning / rensning af eksempelvis malede eller lakerede overflade med tungmetaller i.
Vi kan benytte forskellige blæsemidler såsom sodablæsning og tørisblæsning.

Kemisk rensning

Dette er fjernelse af materiale ved brug af opløsningsmidler, organiske som uorganiske
eller påføring af absorberende materiale på overflader for udtrækning af miljøproblematiske stoffer

Se og download gerne denne vejledning, som er udarbejdet af DANSK ASBESTFORENING.

Vejledningen angiver retningslinjer for arbejde med blyholdige materialer.

Vejledningen skal være med til at sikre ensartede arbejdsmetoder som tilgodeser et forsvarligt arbejdsmiljø under og efter saneringsprocessen både for bygningsbrugere og udførende.

Du kan trygt kontakte os, hvis du har en opgave der involvere sanering af bly, zink eller andre skadelige tungmetaller.

Fastnet: 6910 2323
Mobil: 2087 8319
info@zimplex.dk

blySanering af maling med bly

Det er både nemt og enkelt at få et godt tilbud på blysanering fra Zimplex

Henvendelse

Vi modtager en henvendelse fra dig via telefon eller mail

Besigtigelse

Hvis det er påkrævet, kommer vi snarest forbi og laver en besigtigelse

Beskrivelse

Kan det lade sig gøre, laver vi tilbud ud fra din beskrivelse og fotos.
l

Tilbud

Herefter modtager du et attraktivt skriftligt tilbud i din mailboks

Accepter tilbud

Du acceptere evt. vores tilbud, og aftaler en dato for udførsel af opgaven
Call Now Button
📞 Ring mig op
close slider
Vi ringer tilbage snarest muligt