Hjælp ved vandskader og fugtskader

 

Vandskade

Der skal helst  ret hurtigt igangsættes effektive foranstaltninger, hvis en bygning eller bygningsdel har været udsat for oversvømmelse.
Dette er nødvendigt for at reducere direkte skader, men i høj grad også følgeskader, fx skimmelvækst, korrosion og angreb fra trænedbrydende svampe.

Skadeservice

Er du uheldig at blive ramt af vandskade eller direkte oversvømmelse, sprængte vandrør eller oversvømmede kloaker, kan Zimplex hjælpe dig. Det er yderst vigtigt, at du får iværksat den rigtige indsats fra starten. Det begrænser følgeskaderne og afkorter skadesforløbet markant.

Affugtere

Zimplex rykker hurtigt ud og sørger effektivt for at vandet suges op, og at der evt. bliver sat affugtere og evt. blæsere eller varmekanoner op bagefter. Derefter kigger vi på skadens årsag og giver dig et bud på hvorledes skaden kan udbedres så den ikke opstår igen.

Vandpumper

Zimplex råder over forskellige typer vandpumper og vandstøvugere, som vi benytter til vores opgaver ved vandskader og fugtskader. Vi kan klare alt fra den lille oversvømmelse eller fugtskade i en kælder, til direkte oversvømmelse af en hel kælder, lagerrum, produktionslokaler og lignende.

ren service

Zimplex skadeservice:

  • Hjælp ved ved skybrud, brand og lign.
  • Pumpning og opsamling af vand
  • Korrosionsbeskyttelse
  • Opsætning af affugtere
  • Fugtmålinger før/efter skadeservice
  • Desinficering efter vandskade
  • Nedpakning og flytning af indbo
  • Rengøring af indbo og bygning

 

Skimmelsvamp

Ved vandskader, er der desværre stor risiko for skimmelsvamp og andre fugtskader.
Ofte opdages det sent i forløbet, og dermed øges både sundhedsrisiko og prisen på skimmelsvampsaneringen.

Skimmelsvamp opstår markant hurtigere ved vandskader, end mange desværre tror

skimmelsporer

Kontakt info