Priser på facaderens, tørisblæsning, lavablæsning, graffitirens, rygerboliger, lugtsanering, asbestsanering + M.M

​Vi er 100% klar over at det er irriterende, at vi ikke kan give faste og præcise priser i telefonen eller på hjemmesiden. Det skyldes blot at vores opgaver aldrig er ens,
og dermed er vores priser det heller ikke.

Vi har derfor også været lidt bekymret over, om overslagspriser/cirka-priser på hjemmesiden kan skabe mere forvirring end gavn.
Men nu tester vi det, og har nu lavet lister med ca. priser.

Dette håber vi kan hjælpe med at give dig en ide om hvad en bestemt ydelse koster
Vi foretrækker dog altid at give en fast, skarp og samlet pris på en opgave.
Er opgaven stor, kan der ofte aftales en rabat

Priser på afrensninger:
FACADERENS

facaderens-kommune
Det er umuligt at give en fast listepris på facaderens, da der er rigtig mange faktorer der spiller ind

Men en normal rens af snavs og skidt fra eksempelvis betonfacade og lign. koster typisk fra:

30-32,00 kr + moms
Prisen er pr m2
Hertil kommer der udgifter til kemi, stillads/lift, værnemidler m.v.

TØRISBLÆSNING

tøris-træ
Det er svært at give en fast listepris på tørisblæsning, da vi blæser alt lige fra biler til gulve og facader

Men tørisblæsning af facader, både  lign. koster typisk fra:

155,00-175,00 kr + moms pr m2
Hertil kommer der udgift til bla.
kompressor, værnemidler og afdækning

Udføres tørisblæsningen på timepris koster det normalt:
450,00 kr + moms i timen
Hertil kommer der udgift til bla.
kompressor, værnemidler og afdækning

 

LAVABLÆSNING

Det er svært at give en fast listepris på lavablæsning, da vi blæser alt lige fra biler til facader

Men lavablæsning af facader, både  lign. koster typisk:

149,00-155,00 kr + moms pr m2
Hertil kommer der udgift til bla.
kompressor, værnemidler og afdækning

Udføres lavablæsningen på timepris koster det normalt:
450,00 kr + moms i timen
Hertil kommer der udgift til bla.
kompressor, værnemidler og afdækning

 

GULVRENS
gulvrens
Der findes mange metoder til at rense gulve.
Den mest effektive metode er en grundig afrensning med vores
dybde-rensende oscillerende gulvrenser.
 
Vores typiske priser på denne type gulvrensninger er ca.
59-70,00 kr + moms
Prisen er pr m2

 

SODABLÆSNING


Det er svært at give en fast listepris på sodablæsning, da vi blæser alt lige fra både og biler til facader

Men sodablæsning af facader, både  lign. koster typisk fra:

148,00-155,00 kr + moms pr m2
Hertil kommer der udgift til bla.
kompressor, værnemidler og afdækning

Udføres sodablæsningen på timepris koster det:
450,00 kr + moms i timen
Hertil kommer der udgift til bla.
kompressor, værnemidler og afdækning

GRAFFITI

graffitirengøring
Prisen på graffiti afhænger af hvilken type overflade der skal renses, samt hvilken type graffiti der er tale om.
Vi har en del forskellige metoder til at rense graffiti af. De forskellige metoder har forskellige priser.
Metoden der skal benyttes, vælges altid ud fra den konkrete opgave. Men vi vælger ALTID den mest økonomiske løsning.

Priseksempel:

Graffiti/tags (ikke heldækkende) på murstensmur på ca. 2 kvadratmeter, der renses med kemi og hedevandsrens koster ca.
1.200,00-1.400,00 kr + moms (+ kørsel)

 

Priser på miljøsanering:
ASBESTTAG

asbesttag
Prisen på nedtagning af asbesttag afhænger ofte af tagets type, adgangsforhold, loftet indenunder osv.

Men vores priser for selve nedtagningen af asbesttage ligger normalt fra:

198,00-210,00 kr + moms
Prisen er pr m2
Hertil kommer der udgifter til sikkerhedsudstyr, værnemidler
miljøcontainer, afdækning m.v.

ASBEST RØRISOLERING

asbest-isolering
Prisen på sanering og fjernelse af isolering fra rør, der indeholder asbest, afhænger ofte af isoleringens type, størrelse på rør adgangsforhold osv.

Men vores priser for nedtagning af isolering fra rør med asbest ligger normalt fra:

248,00 kr + moms
Prisen er pr meter
Hertil kommer der udgifter til værnemidler
miljøstøvsugning, afdækning m.v.

SKIMMELSVAMP

skimmel-tørdamp
Prisen på sanering og bekæmpelse af skimmelsvamp og lignende, afhænger af overfladen det sidder på, omfang og adgangsforhold.

Men ofte ligger prisen på skimmelsanering fra:

199,00 kr + moms
Prisen er pr kvadratmeter
Hertil kommer der udgifter til værnemidler
miljøstøvsugning, afdækning m.v.

GULV MED PCB

Zimplex-pcb
Vores pris på at fjerne gulvbelægning og klæber med eksempelvis asbest afhænger af
af gulvtype, lokalernes form og inventar mv.

Men typisk ligger prisen på fjernelse fra:

110,00 kr + moms
Prisen er pr kvadratmeter
Hertil kommer der udgifter til maskiner,værnemidler
miljøstøvsugning, deponi, afdækning m.v.

ASBEST KLÆBER

asbest-klæber-fliser
Asbestklæber sidder typisk under fliser. Derfor fjerner vi både fliser og selve klæberen.
Prisen afhænger normalt af hvor fliserne sidder, er der meget afdækning osv.
Der er desuden stor forskel på gulvfliser og vægfliser.

Derfor er det umuligt at sætte en fast pris på.
Vi kan dog give et priseksempel:

110,00 – 299,00 kr + moms
Prisen er pr kvadratmeter.
Hertil kommer der udgifter til maskiner,værnemidler
miljøstøvsugning, affaldshåndtering, afdækning m.v.

LUGTSANERING

lugtsanering
Vi har flere metoder til at fjerne dårlig lugt.
Metoden der vælges afhænger af typen af lugtgener og lokalet/ejendommen.

Nogen gange er rengøring og opstilling af ozon generator nok.
Andre gange skal der rengøres og saneres med en speciel væske, der skredes som koldtåge.

Derfor er det umuligt at sætte en fast pris på.
Vi kan dog give et par priseksempler:

Opstilling af ozon generator (stor)
ca. 990,00 kr + moms (tillæg ved kørsel)
Prisen er pr døgn.

Lugtsanering ved koldtåge
ca. 109,00 kr – 130,00 kr + moms
Prisen er pr m2

Hertil kommer der udgift til evt. rengøring af det/de områder der lugter.

 

Priser på rengøring:
RYGERBOLIG

rygerbolig
Den mest benyttede metode vi bruger til at rense rygerboliger er,
Nedvask af nikotin på alle overflader med special kemi og herefter en grundig og professionel lugtsanering

Herunder kan du se hvad det typisk koster.

Nedvask af nikotin fra alle overflader
90,00 – 125,00 kr + moms

Prisen er pr kvadratmeter.

Professionel lugtsanering
109,00 – 130,00 kr + moms
Prisen er pr kvadratmeter

Leje af Ozon generator
990,00 kr + moms og plus kørsel
Pris pr døgn

 

KONTORRENGØRING
zimplex-rengøring-kontor

zimplex-rengøring-kontor

Det er umuligt at give en fast pris på kontorrengøring, da der er alt for mange faktorer der har betydning.
Derudover er en timepris ikke altid retvisende, da det i lige så høj grad kommer an på, HVOR MEGET man når at rengøre på en time

Men vores timepriser for rengøring af kontorer ligger normalt på:

315,00 kr + moms
Priseksempel:
2-400 m2 kontorer – 2 toiletrum – 1 køkken
Pris pr gang ca.: 450-600 kr + moms

INDUSTRIRENGØRING

industrirengøring
Prisen på industrirengøring er forskellig alt efter om der er tale om daglig/ugentlig rengøring af produktionslokaler, eller om der er tale om specialopgaver.
Vi prøver herunder at give en pris på lidt forskellige typer rengøring i industrien.

Daglig/ugentlig rengøring ca.
299,00 – 315,00 kr + moms


Tørisblæsning af maskiner, rør, ventilatorer mv.
ca. 160,00 kr pr. m2 eller 450,00 kr pr time

Rens af gulve med maskine i produktionslokaler mv.
ca. 65,00-75,00 kr pr. m2 eller 400,00 kr pr time

SOCIAL RENGØRING

socialRengøring
Denne type opgave er det 100% umuligt at give faste priser på. Det afhænger af elementer som hvor meget affald er der, skal der køres møbler og lignende på genbrugsplads, er der dyr i affaldet, ligger der kanyler osv.

Men typisk ligger prisen på social rengøring fra:

380,00 kr + moms i timen eller fast tilbud

6 – 7.500,00 kr + moms (mindre lejlighed)
Hertil kommer der udgifter til værnemidler
kørsel, erhvevsgebyr til genbrugsstation m.v.

SLUTRENGØRING


Slutrengøring, håndværkerrengøring – Kært barn har mange navne.
Men de dækker normalt over det samme; rengøring efter håndværkere ved nybyggerier og renoveringer.

Ved almindelige lejligheder er vores priser ca.

13,50 – 15,00 kr + moms
Prisen er pr kvadratmeter
Hertil kommer der udgifter evt vinduespudsning.

HOVEDRENGØRING

rengøring-efter-oprydning
En hovedrengøring er typisk en komplet løsning med en rengøring af en hel bolig eller kontorer.

Ved en hovedrengøring rengøres der typisk alle vandrette vaskebare overflader.
Herunder også fodlister, stikkontakter m.v.

Det er dog umuligt at sætte en fast pris på sådanne opgaver, da ingen opgaver indtil videre har været ens.
Vi kan dog prøve at give en ide om pris niveauet

Normal hovedrengøring
ca. 350-380,00 kr + moms i timen eller fast tilbud.
Prisen er pr m2
Hertil kommer der udgift til kemi

 

Priser på skadeservice:
SODSKADER

sodskade-sodablæsning
Til afrensning af sodskader benytter vi ofte tørisblæsning eller lavablæsning.
Ved sarte sten benytter vi en kemisk afrensning, der afsluttes med hedevandsafrensning

Herunder kan du se hvad det typisk koster.

Blæsning af murværk/træværk med sod
170,00 – 195,00 kr + moms

Prisen er pr kvadratmeter.

Kemisk afrensning og hedevandsrens
110,00 – 130,00 kr + moms (+ kemi)
Prisen er pr kvadratmeter

 

LUGTSKADER

lugt-sod
Der er en del type skader, hvor der medfølger en ubehagelig lugt.
Det kan være efter brand, oversvømmelse, råddenskab, kloak skader mv.

Disse typer skader kræver typisk en afrensning og/eller desinficering.
Herefter skal der udføres en grundig lugtsanering.
Efter nogen skader kan man nøjes med at opsætte en ozon generator, mens i en del andre tilfælde er en rigtig lugtsanering påkrævet.

Professionel lugtsanering
120,00 – 130,00 kr + moms
Prisen er pr kvadratmeter

Leje af Ozon generator
990,00 kr + moms og plus kørsel
Pris pr døgn

Hertil skal man også regne med udgift til afrensning og/eller desinficering, hvis dette ikke allerede er udført.

 

HÆRVÆRK

industrirengøring
Den typ

Daglig/ugentlig rengøring ca.
299,00 – 315,00 kr + moms


Tørisblæsning af maskiner, rør, ventilatorer mv.
ca. 160,00 kr pr. m2 eller 450,00 kr pr time

Rens af gulve med maskine i produktionslokaler mv.
ca. 65,00-75,00 kr pr. m2 eller 400,00 kr pr time

SOCIAL RYDNING

socialRengøring
Denne type opgave er det 100% umuligt at give faste priser på. Det afhænger af elementer som hvor meget affald er der, skal der køres møbler og lignende på genbrugsplads, er der dyr i affaldet, ligger der kanyler osv.

Men typisk ligger prisen på social rengøring fra:

6.500,00 kr + moms (mindre lejlighed)
Hertil kommer der udgifter til værnemidler
kørsel, erhvevsgebyr til genbrugsstation m.v.

VANDSKADER

vandskade
Er der vand i din kælder, eller har der været oversvømmelse, tilbyder vi at komme hjælpe. (Ikke akut)
Vi tilbyder bl.a. opsugning af vand, håndtering af fugtskader, desinficering efter oversvømmelse osv

Opsugning af vand
450,00 kr + moms i timen

Hertil kommer der udgifter til værnemidler
kørsel og udstyr

Desinficering af områder
19,00-29,00 kr + moms
Prisen er pr kvadratmeter

Skimmel i forbindelse med fugt/vand
199,00 kr + moms
Prisen er pr kvadratmeter
Hertil kommer der udgifter til værnemidler
miljøstøvsugning, afdækning m.v.

DESINFICERING

vandværk
Der er mange skader og uheld hvorefter en professionel desinficering er påkrævet.
Vi tilbyder professionel desinficering ved brug af koldtåge og/eller aftørring med desinficerende væske

Desinficering med koldtåge
19,00 , 29,00 kr + moms

Hertil kommer der udgifter til værnemidler kørsel

Bemærk at overstående priser er kun for at give en ide om vores prisleje.
Vi er ikke bundet af overstående priser, da de vurderes fra opgave til opgave.
Dette skyldes til dels at ingen opgaver er ens, og at der i nogle tilfælde kan gives mængderabat

Vi foretrækker dog altid at give en skarp, fast og samlet pris på en opgave.

Finder du ikke svar eller priser på det du søger er du altid velkommen til at kontakte os

Michael Nielsen

Michael Nielsen

Direktør

Jeg hedder Michael Nielsen, og er indehaver af Zimplex Facility Service. Jeg står for en stor del af planlægning, drift og salg

Du kan nemt få fat på mig på mn@zimplex.dk, eller også bare ringe til mig i dagtimerne på hverdage på Tlf.: 20878319

Du er desuden mere end velkommen til at kontakte mig på LinkedIN. Tryk evt. på ikonet herunder.

Jan Sørensen

Jan Sørensen

Salg og service

Jeg hedder Jan Sørensen, og står for det meste af tilbudsgivning samt kundekontakten med en stor del af Zimplex’s kunder.

Du kan altid skrive til mig på js@zimplex.dk, eller ringe til mig i dagtimerne på hverdage på Tlf.: 26357587

Du er desuden mere end velkommen til at kontakte mig på LinkedIN. Tryk evt. på ikonet herunder.