69 10 23 23 info@zimplex.dk

   Syrefri afrensning af mursten

   skånsom rens af mursten, murværk og overskydende mørtel

   Rensning

   Erfaringen viser, at afsyring af murværk ofte er årsag til forskellige former for skader og især på murværk med gule mursten. Derfor bør det tilstræbes at mure så rent, at afsyring kan udelades. Dette er dog langt fra altid situationen.

   Derfor er man ofte nødt til at rense murværket.
   Traditionen tro bruges saltsyre til afrensning af nyt murværk, umiddelbart efter opmuring, så murværket fremstår uden mørtelslør

   Syreskader

   Som skrevet før, bruges der som oftest saltsyre til afrensning af nyt murværk.
   Men det er ikke altid det bedste resultat der fremstår senere, da syreskader desværre oftere og oftere ses på murstenene måneder efter at byggeriet er afleveret.
   Ved afsyring af murværk forekommer der ofte forskellige former for skader, eksempelvis gråligt mørtelslør på mursten efter for tidlig afsyring, nedbrydning af fugernes overflade mv.

   Syrefri afrensning

   Zimplex tilbyder sikker og effektiv rengøring af mursten, eksempelvis forbindelse med opmuring. Zimplex bennytter kun skånsomme produkter der alle er specielt udviklet til effektivt og skånsomt rens af mursten og murværk og fjerner overskydende mørtel, snavs og andre tilsmudsninger i forbindelse med opmuring.

   Vores metoder og produkter er er ideelle til projekter, hvor traditionelle syre rengøringsmidler ikke er tilladt.

   Hvorfor vælge os?

   Vi skader ikke mursten eller fuger, da vi benytter special-produkter uden saltsyre. Vi kan fjerne mangan, kalk og sod, og vi kan også fjerne mørtel, snavs og andre tilsmudsninger.
   Vi tilbyder syrefri rens af tegl.

   Ring og hør nærmere:
   Fastnet: 6910 2323
   Mobil: 2087 8319

    

   Vores produkter til rensning af murværk indeholder ingen saltsyre eller andre traditionelle uorganiske syrer og er dermed sikker til brug på og omkring de fleste typer murværk og metaloverflader, indendørs eller udendørs.

   kalkudfældninger

   Kalkudfældninger viser sig som hvidlige udfældninger på især rødt murværk. De opstår, når uhærdnet kalk udvaskes fra murværket af større vandmængder.

   Zimplex benytter skånsomme og alligevel effektive materialer, til at fjerne kalkudfældninger samt almindelig bygningsmæssig og atmosfærisk pletdannelse fra forskellige underlag. Vi kan også fjerne rust, mudder, atmosfærisk smuds, mørtelpletter og andre pletter uden at ændre overfladestrukturen.

   Mangan misfarvninger

   Almindeligt dansk teglværksler indeholder manganoxid (typisk 0,1 %).  Der kan også være manganholdige mineraler i det sand, der anvendes i lerblandingen. Mangan kan i uheldige tilfælde bevirke misfarvninger i det færdige murværk, typisk i form af:
   ”Rustpletter” på mursten samt brunlige misfarvninger på sten og mørtelfuger.

   Zimplex kan hjæpe med at fjerne disse misfarvninger UDEN at skade mursten og fuger

   Afrensning af sod

   Zimplex har stor erfaring i at fjerne sod fra murværk. En af vores metoder er at benytte sodablæsning. En anden meget brugt metode vi benytter i Zimplex er afrensning med et specielt middel, der virker som et opløsningsmiddel til kulstof.

   Ved korrekt brug renser det mursten, granit, sandsten, terrakotta, mange udsatte aggregatoverflader og andet murværk, undtagen kalksten, marmor og beton. Dette produkt er eksempelvis også blevet anvendt til sikker og effektiv rensning af historiske bygningskonstruktioner over hele USA og Canada.

   Undgå syreskader m.v. på murværk

   Hvad enten du har et ny-opført hus hvor murværket skal renses for eks. mørtelslør, salt eller mangan eller står med en gammel og måske historisk bygning der skal have en skånsom og syrefri afrensning, kan du trygt kontakte Zimplex.

   Zimplex har erfaring med både afrensninger af de fleste typer mursten og tegl – Uanset alder og stand. Vi kan afrense mursten uden brug af saltsyre og andre kraftige kemiske midler. Vores metoder er skånsomme, og skader på ingen måde murværket der skal afrenses.

   Hvor på Sjælland kører vi så ?

   Zimplex tilbyder syrefri afrensning af mursten og murværk på både Sydsjælland, Lolland, Falster, Midtsjælland samt i hovedstadsområdet.

   Vi arbejder eksempelvis rigtig meget med syrefri afrensninger i vores lokalområder såsom Vordingborg, Næstved, Nykøbing Falster, Guldborgsund, Præstø og hele Møn.

   Desuden har vi også en del servicebiler der ofte kører i områderne ved Ringsted og Roskilde samt fra Køge og op mod Greve, Solrød og omegn.

   Vores afdeling i København tilbyder også syrefri afrensning i hele storKøbenhavn samt i områderne omkring Hedehusene, Glostrup, Frederiksberg, Rødovre, Hvidovre, Valby.

   Kort sagt: Vi kører på det meste af Sjælland!

   Det er både nemt og enkelt at få et godt tilbud fra Zimplex

   Henvendelse

   Vi modtager en henvendelse fra dig via telefon eller mail

   Besigtigelse

   Hvis det er påkrævet, kommer vi snarest forbi og laver en besigtigelse

   Beskrivelse

   Kan det lade sig gøre, laver vi tilbud ud fra din beskrivelse og fotos.
   l

   Tilbud

   Herefter modtager du et attraktivt skriftligt tilbud i din mailboks

   Accepter tilbud

   Du acceptere evt. vores tilbud, og aftaler en dato for udførsel af opgaven