Asbestslam
-Asbest på isolering, spær og lofter

Er et tag med asbest blevet renset forkert, er der desværre meget stor risiko for, at der herefter ligger slam og støv på loftet og på spær og isolering.
Slammet og støvet vil indeholde store mængder asbest, og skal fjernes.

Det kan også være at et asbesttag er afmonteret forkert, og har skabt farligt asbeststøv på loftet.

Zimplex er specialiseret i sanering og rengøring af asbestslam, og tilbyder også at fjerne forurenet isoleringsmateriale

Asbestslam

AFD: Miljøsanering

Hvad er asbestslam?

Asbestslam er det materiale, der kan trænge ind imellem tagpladerne ved en tagrensning af et tag med asbest i.
Slammet indeholder typisk asbestfibre, og bør fjernes hurtigst muligt.
Asbestfibre kan give skade på lungerne, hvis man indånder dem, og de kommer ned i lungerne

Hvorfor er asbestslam farligt

Det skyldes at slammet indeholder små asbestfibre.
De kan faktisk blive en del tyndere end 3 mikrometer og kan derfor trænge helt ud i de allermindste forgreninger i lungerne.
LÆS MERE OM ASBEST HER

Asbeststøv og sikkerhed

Zimplex tager sikkerheden særdeles alvorligt, og sætter aldrig sikkerheden over styr.

Vi sørger eksempelvis for korrekt forsegling af alle huller/rør/ventilation/adgange mellem bolig og loft.
Der opsættes miljøbokse for at lave undertryk, og der opsættes afdækning, sluser mv.

Lidt fotos fra vores hverdag

asbest_slam
asbestslam-sanering
asbest-slam-rengøring
loft-asbestslam
asbestslam-isolering

ASBESTSLAM

Bor du i en bolig, hvor der ligger tag med asbest, (typisk eternit tag) og der har været anvendt højtryksspuler eller lignende ved en rensning, skal du være meget opmærksom på asbest.

Ofte er noget af spulevandet asbestforurenet. Dette trænger typisk ind på loftsrum ved tagets samlinger. Presset fra rensningen får nemlig spulevandet til at trænge ind ved alle samlinger, sprækker osv.

Vandet er oftest forurenet med asbestcement og asbest støv, og lægger sig som asbestslam på spær, lægter og loft samt isolering.
Når asbestslam tørrer ind, bliver det ofte til en grå masse, med rigtig meget løst asbesstøv.

Ofte ved man jo godt, om ens eget tag er blevet renset, men hvis du skal købe en ny bolig, ved du ikke om der har været renset asbesttag på bygningen.
Det er nemlig ligegyldigt om det kun er 1 år siden, eller 10 år siden. Problemet går desværre ikke væk af sig selv.

Støv fra asbest og asbestfibre er særdeles sundhedsskadelige og kan desværre forårsage asbestose og lunge- eller lungehindekræft.

HVORDAN FJERNES ASBESTEN

Det er lidt forskelligt hvad der gøres, da det afhænger af loftets udformning og indhold.

Men typisk skal der fjernes isolering med asbesttøv og slam på. Herefter foretages en grundig miljøstøvsugning og miljørengøring.
Når alt er rengjort, behandler vi ofte træværket med støvbinder, blot for at være 110% sikker

 

Asbest er en gruppe af naturligt forekommende mineraler, der har bl.a. været hyppigt brugt i byggerier i DK (før 1986)

Asbestslam indeholder asbestfibre i form af blandt andet meget tynde nåle. På grund af asbestens struktur kan fibrene spaltes på langs og blive 2- 3 mikrometer (1 mikrometer er 1/1000 millimeter).
Når asbestfibrene er så små, kan fibrene trænge helt ud i de allermindste forgreninger i lungerne.

Indånding af asbestfibre kan desværre medføre:

  • Asbestose – Sygdommen viser sig typisk 10-20 år efter udsættelsen for asbest.
  • Lungekræft – som typisk optræder 12-30 år efter udsættelse for asbest.
  • Lungehindekræft – opstår typisk 15-50 år efter udsættelse for asbest.
asbestfiber

Køb af hus

Det er svært at vide om det hus man ønsker at købe, har problemer med asbestslam på loftet.
Det er derfor vores helt klare anbefaling, at du ved køb af fast ejendom har din egen byggesagkyndige rådgiver.
Rådgiveren kan gennemgå loft og tag, tilstandsrapport samt eventuelle byggesagsakter sammen med dig.

Hvis jeg vil sælge hus

Nogle hus-sælgere ønsker at lade taget rense, så det ser pænt, når boligen skal sælges.
Hvis du ved, at der er asbest i tagpladerne, skal du kontakte fagfolk, som er godkendt til at arbejde med asbest, så de kan udføre arbejdet.

Du skal dog være opmærksom på, at behandlingen kun er rent kosmetisk og ikke forlænger tagets levetid.
Du skal ligeledes være opmærksom på, at du som sælger har en såkaldt loyal oplysningspligt overfor køber.

Lidt fotos fra vores hverdag

asbestslam-sanering
asbest-slam-rengøring
asbest-affald
saneret-loft
sanering-asbest-isolering

Typiske spørgsmål

Herunder giver vi svar på de typiske spørgsmål, vi bliver stillet vedr. asbestslam

Zimplex har både den rette ekspertise, erfaring og udstyr, til at tilbyde professionel asbestsanering
Vi er bl.a. specialiseret i håndtering af asbesttage og asbestslam

Er der ikke svar på dit spørgsmål, kontakter du os bare: Tlf.: 69102323 – info@zimplex.dk

Hvorfor er der asbestslam på loftet?

Asbestslam opstår typisk i forbindelse med at der er blevet foretaget en forkert form for rensning af et asbesttag; Eksempelvis ved rens med højt tryk.

Derved trænger der vand og skidt ind i loftsrummet gennem samlinger, revner osv.
Vandet og snavset indeholder asbest, og lægger sig ofte på alle overflader inde på loftet.

Er asbestslam overhovedet farligt?

Det er helt bestemt særdeles sundhedsskadeligt!

Asbestslam indeholder asbestfibre. Man skal ALTID have respekt for asbest. Asbestfibre kan bl.a. give skade på lungerne samt kræft, hvis de indåndes.

Asbest er dokumenteret som årsag til kræft i lunger, strube og æggestokke, samt i specielle celler i hinder omkring lunger, bughule og hjerte (såkaldt malignt mesotheliom). Der er desuden væsentlig mistanke til, at asbest medvirker til kræft i svælg, tyk- og endetarm og i mavesækken.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Er faren ikke lidt overdrevet?

NEJ!! Vi hører desværre ofte at kunder er blevet anbefalet at slappe af og bare lade det være.
Der er stadigvæk folk der er af den overbevisning at asbest ikke er specielt farligt.

Det er bevisligt at asbest er yderst farligt, og der er en grund til at det er forbudt at bruge i dag!

”Det er forbudt at fremstille, importere, anvende eller arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale under enhver form.”

Kilde: BEK nr 356 af 28/04/2009

 

Dog kan meget slemme rygerhjem kræve en komplet lugtsanering.

Kan man ikke bare lade asbestslam ligge?

Vi forstår godt at nogen kan få den tanke at man bare kan lade det ligge.
Dette får du dog aldrig Zimplex til at anbefale. Dette skyldes IKKE vi arbejder med sanering af asbestslam.
Det skyldes:

  • For det første udelukker du muligheden for at kunne benytte loftrummet
  • For det andet vil håndværkere bestemt ikke arbejde på loftrum/tag med løs asbest
  • For det tredje, er det umuligt at styre hvor asbestøvet og asbestfibre blæser hen, når der trænger vind ind på loftet.

Kan man bare lægge ny isolering oven på asbestslam?

Der er flere der spørger os, om man ikke blot kan lægge ny isolering oven på den isolering, der ligger asbestslam på, og dermed sikre at det ikke spredes.

Dette er en dårlig ide, da man ikke har nogen chance for at vide om der også er asbestfibre på lægter, spær, gangbro osv.

Derudover er det tvivlsomt at et nyt lag isolering skulle kunne indkapsle og forsegle asbestfibrene fra asbestslam

Har jeg et asbesttag ?

Det vurderes at der er langt over 100.000 danskere, der bor i huse med asbestholdige tage.

En tommelfingerregel siger at ved eternittage fra før 1984 indeholder altid asbest. Eternittage fra 1984-1988 kan indeholde asbest,
mens tage der er produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.

Der står typisk også et nummer trykt i eternit pladen.
Nummeret er tryk i undersiden af pladen. Hvis det første tal er 0 eller 1, indeholder pladen asbest. Hvis det første tal er 4 eller 5 indeholder pladen ikke asbest.

Hvad gør jeg, hvis jeg har asbestslam på loftet?

Du bør kontakte fagfolk som Zimplex, eller andre gode sanerings firmaer, der har den fornødne erfaring og ekspertise med asbestslam.

Vi kan lægge en komplet og sikker handlingsplan for fjernelse af al asbest forurening samt et komplet og skarpt tilbud på hele opgaven.

Tlf.: 69102323

asbestsanering-loft

Få et godt og komplet tilbud på sanering af asbestslam

Er et tag med asbest blevet renset forkert, er der stor risiko for at der er spredt asbestfibre og asbestslam inde på loftet og på spær og isolering.
Man bør slet ikke få renset sit asbesttag, med nogen former for højtryk.  Men er uheldet ude, bør det fjernes snarest muligt.
Zimplex er specialiseret i sanering og rengøring af asbestslam, og tilbyder også at fjerne forurenet isoleringsmateriale.
Vi tilbyder at stå for HELE processen, på både sikker og forsvarlig vis!

Asbesttag

Skal du have udskiftet et asbestholdigt tag,
er der faktisk en hel del ting man skal være opmærksom på, og tage højde for.

Læs mere om tage med asbest her: KLIK HER

Mere info om asbest

Zimplex har udarbejdet en side om information om asbest.
Du kan læse nærmere om asbest og asbestfibre her

Klik her for at læse mere om asbest her: KLIK HER

Har du spørgsmål eller brug for et tilbud?

Kontakt os enten på telefon, mail eller kontaktformular