69 10 23 23 info@zimplex.dk

   Asbestslam
   -Asbest på isolering, spær og lofter

   Vidste du at der ofte er asbest på/i isolering og på lofter, der har ligger, eller har ligget under asbestholdige tagplader?

   Der findes forskellige årsager til dette

   Er et tag med asbest eksempelvis blevet renset forkert, er der desværre meget stor risiko for, at der herefter ligger slam og støv på loftet og på spær og isolering.
   I Zimplex kalder vi det asbestslam. I mange tilstandsrapporter her det indtørret afvaskningsslam, mens andre kalder det asbestholdigt spulevand
   “kært” barn har mange navne”

   Derudover kan et tag med asbest have drysset asbestfibre ned på loft og isolering.
   Vi ser desværre ofte også at der er asbest rester på gangbroer, isolering, granulat og spær efter en forkert nedtagning af asbesttag

   Asbestslam

   AFD: Miljøsanering

   Hvad er asbestslam?

   Asbestslam er det materiale, der kan trænge ind imellem tagpladerne ved en tagrensning af et tag med asbest i.
   Slammet indeholder typisk asbestfibre, og bør fjernes hurtigst muligt.
   Asbestfibre kan give skade på lungerne, hvis man indånder dem, og de kommer ned i lungerne

   Hvorfor er asbestslam farligt

   Det skyldes at slammet indeholder små asbestfibre.
   De kan faktisk blive en del tyndere end 3 mikrometer og kan derfor trænge helt ud i de allermindste forgreninger i lungerne.
   LÆS MERE OM ASBEST HER

   Asbeststøv og sikkerhed

   Zimplex tager sikkerheden særdeles alvorligt, og sætter aldrig sikkerheden over styr.

   Vi sørger eksempelvis for korrekt forsegling af alle huller/rør/ventilation/adgange mellem bolig og loft.
   Der opsættes miljøbokse for at lave undertryk, og der opsættes afdækning, sluser mv.

   asbest-suger

   Fjernelse af isolering på sikker vis:

   Bats og granulat

   Zimplex har indgået et fantastisk samarbejde med flere firmaer, der tilbyder opsugning af isolering.
   Dette gælder også isolering med asbesttøv og asbestslam.

   Metoden er yderst effektiv og sikker, og fjerner ”mellemleddet” med manuel flytning af isoleringen med asbest ned fra loftet og ud i en container.
   Dette sikrer at der ikke kan spredes asbest og/eller isolering, ved selve fjernelsen af den problematiske

   Nu kan vi nemlig få opsuget isoleringen med asbesten via en stor lastbil med en kraftig suge-motor og lang slange + 2 mand
   Motor og slange er så store og kraftige at lastbilen kan opsuge halve bats og alle former for granulat-isolering op.

   Opgaver der normalt tager 2-3 døgn med manuel håndtering, kan oftest løses på under den halve tid,
   hvilket – til trods for noget højere omkostninger til maskiner – alligevel giver en billigere totaløkonomi, samt markant færre støvgener

   Når alt isolering er fjernet, kommer vi og miljøstøvsuger alt, og sørger for at der kan lægges ny isolering

   Fordele ved denne løsning:

   –  Minimale støvgener, der kan være sundhedsskadelig.   –    Der er ingen mellemled mellem loft og lastbil    –    Minimere risiko for spredning af asbest MARKANT

   – Metoden kan nå helt ud i kanter og hjørner    –    Mulighed for at effektivt at fjerne isolering fra krybekælder etc.    –    Alt isolering og asbest opsamles i lastbil – Klar til deponi

   Lidt fotos fra vores hverdag

   asbest_slam
   asbestslam-sanering
   asbest-slam-rengøring
   loft-asbestslam
   asbestslam-isolering

   ASBESTSLAM

   Bor du i en bolig, hvor der ligger tag med asbest, (typisk eternit tag) og der har været anvendt højtryksspuler eller lignende ved en rensning, skal du være meget opmærksom på asbest.

   Ofte er noget af spulevandet asbestforurenet. Dette trænger typisk ind på loftsrum ved tagets samlinger. Presset fra rensningen får nemlig spulevandet til at trænge ind ved alle samlinger, sprækker osv.

   Vandet er oftest forurenet med asbestcement og asbest støv, og lægger sig som asbestslam på spær, lægter og loft samt isolering.
   Når asbestslam tørrer ind, bliver det ofte til en grå masse, med rigtig meget løst asbesstøv.

   Ofte ved man jo godt, om ens eget tag er blevet renset, men hvis du skal købe en ny bolig, ved du ikke om der har været renset asbesttag på bygningen.
   Det er nemlig ligegyldigt om det kun er 1 år siden, eller 10 år siden. Problemet går desværre ikke væk af sig selv.

   Støv fra asbest og asbestfibre er særdeles sundhedsskadelige og kan desværre forårsage asbestose og lunge- eller lungehindekræft.

   HVORDAN FJERNES ASBESTEN

   Det er lidt forskelligt hvad der gøres, da det afhænger af loftets udformning og indhold.

   Men typisk skal der fjernes isolering med asbesttøv og slam på. Herefter foretages en grundig miljøstøvsugning.

    

   asbest-kontakt

   Kontakt os i dag:

    

   asbest-på-rockwool
   Asbestslam-loft
   indtørret afvaskningsslam
   afdækning-asbest-loft
   indtørret afvaskningsslam

   Asbest er en gruppe af naturligt forekommende mineraler, der har bl.a. været hyppigt brugt i byggerier i DK (før 1986)

   Asbestslam indeholder asbestfibre i form af blandt andet meget tynde nåle. På grund af asbestens struktur kan fibrene spaltes på langs og blive 2- 3 mikrometer (1 mikrometer er 1/1000 millimeter).
   Når asbestfibrene er så små, kan fibrene trænge helt ud i de allermindste forgreninger i lungerne.

   Indånding af asbestfibre kan desværre medføre:

   • Asbestose – Sygdommen viser sig typisk 10-20 år efter udsættelsen for asbest.
   • Lungekræft – som typisk optræder 12-30 år efter udsættelse for asbest.
   • Lungehindekræft – opstår typisk 15-50 år efter udsættelse for asbest.
   asbestfiber

   Køb af hus

   Det er svært at vide om det hus man ønsker at købe, har problemer med asbestslam på loftet.
   Det er derfor vores helt klare anbefaling, at du ved køb af fast ejendom har din egen byggesagkyndige rådgiver.
   Rådgiveren kan gennemgå loft og tag, tilstandsrapport samt eventuelle byggesagsakter sammen med dig.

   Hvis jeg vil sælge hus

   Nogle hus-sælgere ønsker at lade taget rense, så det ser pænt, når boligen skal sælges.
   Hvis du ved, at der er asbest i tagpladerne, skal du kontakte fagfolk, som er godkendt til at arbejde med asbest, så de kan udføre arbejdet.

   Du skal dog være opmærksom på, at behandlingen kun er rent kosmetisk og ikke forlænger tagets levetid.
   Du skal ligeledes være opmærksom på, at du som sælger har en såkaldt loyal oplysningspligt overfor køber.

   Lidt fotos fra vores hverdag

   asbestslam-sanering
   asbest-slam-rengøring
   asbest-affald
   saneret-loft
   sanering-asbest-isolering

   Typiske spørgsmål

   Herunder giver vi svar på de typiske spørgsmål, vi bliver stillet vedr. asbestslam

   Zimplex har både den rette ekspertise, erfaring og udstyr, til at tilbyde professionel asbestsanering
   Vi er bl.a. specialiseret i håndtering af asbesttage og asbestslam

   Er der ikke svar på dit spørgsmål, kontakter du os bare: Tlf.: 69102323 – info@zimplex.dk

   Hvorfor er der asbestslam på loftet?

   Asbestslam opstår typisk i forbindelse med at der er blevet foretaget en forkert form for rensning af et asbesttag; Eksempelvis ved rens med højt tryk.

   Derved trænger der vand og skidt ind i loftsrummet gennem samlinger, revner osv.
   Vandet og snavset indeholder asbest, og lægger sig ofte på alle overflader inde på loftet.

   Er asbestslam overhovedet farligt?

   Det er helt bestemt særdeles sundhedsskadeligt!

   Asbestslam indeholder asbestfibre. Man skal ALTID have respekt for asbest. Asbestfibre kan bl.a. give skade på lungerne samt kræft, hvis de indåndes.

   Asbest er dokumenteret som årsag til kræft i lunger, strube og æggestokke, samt i specielle celler i hinder omkring lunger, bughule og hjerte (såkaldt malignt mesotheliom). Der er desuden væsentlig mistanke til, at asbest medvirker til kræft i svælg, tyk- og endetarm og i mavesækken.

   Kilde: Kræftens Bekæmpelse

   Er faren ikke lidt overdrevet?

   NEJ!! Vi hører desværre ofte at kunder er blevet anbefalet at slappe af og bare lade det være.
   Der er stadigvæk folk der er af den overbevisning at asbest ikke er specielt farligt.

   Det er bevisligt at asbest er yderst farligt, og der er en grund til at det er forbudt at bruge i dag!

   ”Det er forbudt at fremstille, importere, anvende eller arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale under enhver form.”

   Kilde: BEK nr 356 af 28/04/2009

    

   Dog kan meget slemme rygerhjem kræve en komplet lugtsanering.

   Kan man ikke bare lade asbestslam ligge?

   Vi forstår godt at nogen kan få den tanke at man bare kan lade det ligge.
   Dette får du dog aldrig Zimplex til at anbefale. Dette skyldes IKKE vi arbejder med sanering af asbestslam.
   Det skyldes:

   • For det første udelukker du muligheden for at kunne benytte loftrummet
   • For det andet vil håndværkere bestemt ikke arbejde på loftrum/tag med løs asbest
   • For det tredje, er det umuligt at styre hvor asbestøvet og asbestfibre blæser hen, når der trænger vind ind på loftet.

   Kan man bare lægge ny isolering oven på asbestslam?

   Der er flere der spørger os, om man ikke blot kan lægge ny isolering oven på den isolering, der ligger asbestslam på, og dermed sikre at det ikke spredes.

   Dette er en dårlig ide, da man ikke har nogen chance for at vide om der også er asbestfibre på lægter, spær, gangbro osv.

   Derudover er det tvivlsomt at et nyt lag isolering skulle kunne indkapsle og forsegle asbestfibrene fra asbestslam

   Har jeg et asbesttag ?

   Det vurderes at der er langt over 100.000 danskere, der bor i huse med asbestholdige tage.

   En tommelfingerregel siger at ved eternittage fra før 1984 indeholder altid asbest. Eternittage fra 1984-1988 kan indeholde asbest,
   mens tage der er produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.

   Der står typisk også et nummer trykt i eternit pladen.
   Nummeret er tryk i undersiden af pladen. Hvis det første tal er 0 eller 1, indeholder pladen asbest. Hvis det første tal er 4 eller 5 indeholder pladen ikke asbest.

   Hvad gør jeg, hvis jeg har asbestslam på loftet?

   Du bør kontakte fagfolk som Zimplex, eller andre gode sanerings firmaer, der har den fornødne erfaring og ekspertise med asbestslam.

   Vi kan lægge en komplet og sikker handlingsplan for fjernelse af al asbest forurening samt et komplet og skarpt tilbud på hele opgaven.

   Tlf.: 69102323

   asbestsanering-loft

   Få et godt og komplet tilbud på sanering af asbestslam

   Er et tag med asbest blevet renset forkert, er der stor risiko for at der er spredt asbestfibre og asbestslam inde på loftet og på spær og isolering.
   Man bør slet ikke få renset sit asbesttag, med nogen former for højtryk.  Men er uheldet ude, bør det fjernes snarest muligt.
   Zimplex er specialiseret i sanering og rengøring af asbestslam, og tilbyder også at fjerne forurenet isoleringsmateriale.
   Vi tilbyder at stå for HELE processen, på både sikker og forsvarlig vis!

   Asbesttag

   Skal du have udskiftet et asbestholdigt tag,
   er der faktisk en hel del ting man skal være opmærksom på, og tage højde for.

   Læs mere om tage med asbest her: KLIK HER

   Mere info om asbest

   Zimplex har udarbejdet en side om information om asbest.
   Du kan læse nærmere om asbest og asbestfibre her

   Klik her for at læse mere om asbest her: KLIK HER

   Har du spørgsmål eller brug for et tilbud?

   Kontakt os enten på telefon, mail eller kontaktformular