69 10 23 23 info@zimplex.dk

   Vandskader

   Håndtering af vandskader og fugtskader

   Zimplex er et yderst erfarent og kompetent firma, der tilbyder hjælp ved vandskader samt ved fugtskader.

   Vi tilbyder at fjerne det vand, som er trængt ind i bygningen, og hjælpe med at tørre den bagefter.
   Derudover hjælper vi også med håndtering af løsøre, der har fået vandskade

   Vi kan også undersøge og bekæmpe skimmelsvamp, samt evt. forebygge yderligere skader

   vandskade

   AFD: Skadeservice

   Vandskade

   Vandskade opstår typisk I perioder med meget nedbør eller ved skybrud.

   Det er ofte fordi at enten  kloaknettet ikke kan håndtere de store vandmængder, eller fordi at vandet kan trænge ind
   i huset fra eksempelvis utæt tag, igennem revner og huller i kældergulvet eller gennem kældervæggene

   Oversvømmelse

   En decideret oversvømmelse opstår typisk i bygninger der ligger ved kyster, søer eller åer.
   Oversvømmelserne sker, når vand i en å eller sø går over sine breder, grundet meget regn.

   Vandet trænger ind af bl.a. lavtliggende lysskakter, vinduer, døre, udluftningskanaler, revner eller andre skader i murværket.

   Skybrud

   Skybrud er den højeste måleenhed for regn, som benyttes i Danmark.
   Definitionen på skybrud er, når der falder mindst 15 millimeter regn indenfor 30 minutter.

   Skybrud er ofte årsag til vandskader på bygninger. Det skyldes eks. utætte tage, overbelastet kloaker eller fyldte tagrender

   vandskade

   Uoverskuelig vandskade

   Det kan helt sikkert virke meget voldsomt og uoverskueligt, når man rammes af vandskade i form af oversvømmelse i sin bolig.
   Ofte kan man føle sig decideret magtesløs, når vandet finder vej ind i sin bygning.

   Noget af det første man skal sørge for, er at du hurtigst muligt får stoppet oversvømmelsen og får fjernet vandet.
   Dette lyder selvfølgelig mere enkelt end det ofte er. Men jo hurtigere vandet fjernes = mindre risiko for skader og skimmel

   Undgå fugtskader

   Efter fjernelse af vandet, skal berørte områder tørres. Der bør sættes affugtere og evt. varmekanoner op.
   De skal stå i de fugtramte rum i en given periode, alt efter hvor fugtigt der er.

   En effektiv affugtningsproces kræver en del erfaring, og vi anbefaler helt klart at du får professionel hjælp til dette.
   Zimplex har både udstyret og erfaringen til, at tilbyde hjælp ved tørring efter vandskader

   Opsugning af vand

   Alt efter hvor stort omfanget af skaden er, kan du enten selv suge vandet op med en vandstøvsuger, som kan købes i byggemarkeder,
   eller du kan også kontakte et professionelt firma, såsom Zimplex Facility Service.

   Vi kan komme og fjerne vandet og vi har derudover også forstand på affugtning og udtørring. Er det kloakvand, der har oversvømmet din kælder,
   Zimplex tilbyder desuden også at fjerne evt. kloakslam, samt udføre en grundig desinficering.

   s

   Fugt og skimmelsvamp

   En af de vigtigste grunde til at det er vigtigt at fjerne fugt fra vægge og gulv, er at der kan overraskende hurtigt dannes skimmelsvamp, efter en vandskade.
   Så længe en konstruktion er fugtig, er der risiko for et seriøst angreb af skimmelsvamp. Der går kun 6-12 dage, før skimmelsvampen har udviklet sig.

   Følgende fysiske symptomer kan opstå i forbindelse med skimmelsvamp:
   Hoste – Hæshed – Kløe i øjne – Hovedpine – Træthed

   vandværk
   fugtmåling

   Vand fra kloak

   Er årsagen til vandskaden at der er presset kloakvand op igennem en kloak/rist i huset, er det ikke kun selve vandskaden der er problemet.
   Når vand fra en kloak presses op i afløbet i huset, kommer der ofte både bakterier og slam med.

   Vi tilbyder at fjerne kloakslammet, og derefter desinficere de berørte områder. Skal der evt. lugtsaneres, klarer vi også dette

   Det er vigtigt at reagere både korrekt og hurtigt på vandskader,
   da du ellers risikerer fugtskader, som kan udvikle sig til skimmelsvamp på kort tid

   Sluk el apparater

   Da vand og el er en uhyre dårlig kombination, er det vigtigt at alle el-apparater slukkes, hvis de er i nærheden af eks. vand fra oversvømmelse.

   Du kan med stor fordel vælge at slå relæ’et fra, mens du fjerne elektriske enheder i området med vand. Så risikere du ikke stød.

   Begrænse skadens omfang

   Du skal altid så hurtigt som muligt forsøge at begrænse skadens omfang. Dernæst bør du danne dig et så godt overblik som muligt over, hvor vandet er kommet ind henne.
   Kan du stoppe for tilgangen af vand, skal dette naturligvis gøres hurtigst muligt.

   Fjern våde ting

   Kontroller om der er møbler, kasser, og løsøre, som er blevet påvirket af vand. Er det tilfældet, skal det fjernes, hurtigst muligt.

   Du må dog ikke smide de beskadigede genstande ud.
   Typisk sender forsikringsselskabet en taksator ud, som skal vurdere skaderne. I den forbindelse skal kunne se de alle beskadigede ting.

   Kontakt forsikring

   Derefter skal du kontakte dit forsikringsselskab, som ofte vil kunne hjælpe dig videre.
   Hvis dit hus er brandforsikret i ét selskab og dit indbo i et andet, skal du anmelde skaden til det selskab, hvor dit hus er brandforsikret.

   Du bør tage en masse fotos af vandskaden til forsikringsselskabet. Det kan gøre din sag markant nemmere og hurtigere at behandle.

   Affugtere

   Efter vandskader, bør der opsættes affugtere. Dette skyldes at vægge, lofter. gulve og træværk m.v. er hurtige til at opsuge vandet fra en oversvømmelse.

   Fjernes denne fugt ikke vil der med stor sandsynlighed opstå problemer med bl.a. skimmelsvamp

   Desinficering

   Der skal altid desinficeres i områder, hvor der har været eksempelvis kloakvand.

   I Zimplex er vi specialister i krævende rengøringsopgaver og desinficering efter vandskader.

    

   Rengøring

   Zimplex kan hjælpe med den vigtige rengøring, der altid bør foretages efter kloakvand og vandskade

   Vælger du selv at fjerne vandet, gøre rent og flytte møbler m.v. bør du som minimum benytte handsker, vandtæt tøj og fodtøj.
   Eksempelvis kan kloakvand være meget sundhedsskadelig.

   hvad med forsikring?

   vandskade-bolig
   p

   Voldsomt skybrud

   Forsikringen dækker dine rimelige og nødvendige udgifter til at få pumpet vand væk, at redde dit indbo og til den nødvendige udtørring.
   Udtrykt i regnmængder er der som hovedregel forsikringsdækning ved enten:
   Mere end 40 mm regn på et døgn (24 timer) eller mere end 15 mm på 30 min.

   p

   Oversvømmelse fra sø m.v.

   Oversvømmelse fra hav, fjord, søer eller vandløb er som hovedregel ikke dækket af din hus- eller indboforsikring.
   I nogle tilfælde kan skaderne dog i stedet være dækket af Stormrådet.
   Læs mere her

   hvad med forsikring?

   vandskade-bolig

   Skader på hus

   En bygningsforsikring/husforsikring dækker typisk vandskader på bygninger på din grund med støbt sokkel, når regnvandet oversvømmer bygningen, fordi det ikke kunne få normalt afløb.
   Ofte kan der tilkøbes ekstra dækning såsom udvidet vandskade, rådskade m.v.

   Forsikring af effekter

   Typisk vil din Indboforsikringen eller en familieforsikringen dække skader på indbo i dit hus, efter vandskade.
   Bemærk: der kan være særlige regler til hvordan dine ting opbevares, eller om du på anden vis har sikret dig mod oversvømmelse
   Kontakt dit forsikringsselskab, og hør nærmere