69 10 23 23 info@zimplex.dk

   Vandskader og fugtskader

   Vandskade : Zimplex er et yderst erfarent og kompetent firma, der tilbyder hjælp ved vandskader samt ved fugtskader.

   Vi tilbyder at fjerne det vand, som er trængt ind i bygningen, og hjælpe med at tørre den bagefter.
   Derudover hjælper vi også med håndtering af løsøre, der har fået vandskade

   Vandskade:

   Z

   Tryghed

   Vi hjælper dig trygt tilbage til dagligdagen, efter en vandskade

   Z

   Vandet

   Vi fjerner vandet i bygningen – enten med pumper eller vandstøvsugere

   Z

   Fugt

   Vi tilbyder at opsætte affugtere og tørrekanoner, der forebygger fugtskader

   Z

   Skimmelsvamp

   Vi er specialister i skimmelsvamp, og kan hjælpe med at bekæmpe skimmel efter vandskader

   4 afdelinger – Ét telefonnummer
   6910 2323

   Vandskade

   Vandskade opstår typisk I perioder med meget nedbør eller ved skybrud.

   Det er ofte fordi at enten  kloaknettet ikke kan håndtere de store vandmængder, eller fordi at vandet kan trænge ind
   i huset fra eksempelvis utæt tag, igennem revner og huller i kældergulvet eller gennem kældervæggene

   Oversvømmelse

   En decideret oversvømmelse opstår typisk i bygninger der ligger ved kyster, søer eller åer.
   Oversvømmelserne sker, når vand i en å eller sø går over sine breder, grundet meget regn.

   Vandet trænger ind af bl.a. lavtliggende lysskakter, vinduer, døre, udluftningskanaler, revner eller andre skader i murværket.

   r

   Skybrud

   Skybrud er den højeste måleenhed for regn, som benyttes i Danmark.
   Definitionen på skybrud er, når der falder mindst 15 millimeter regn indenfor 30 minutter.

   Skybrud er ofte årsag til vandskader på bygninger. Det skyldes eks. utætte tage, overbelastet kloaker eller fyldte tagrender

   Vandskade

   Det kan virke meget voldsomt og uoverskueligt, når man rammes af vandskade i form af oversvømmelse i sin bolig.
   Ofte kan man føle sig decideret magtesløs, når vandet finder vej ind i sin bygning.

   Noget af det første man skal sørge for, er at du hurtigst muligt får fjernet vandet. Dette lyder selvfølgelig mere enkelt end det ofte er.

   Alt efter hvor stort omfanget af skaden er, kan du enten selv suge vandet op med en vandstøvsuger, som kan købes i byggemarkeder,
   eller du kan også kontakte et professionelt firma, såsom Zimplex Facility Service.
   Vi kan komme og fjerne vandet og vi har derudover også forstand på affugtning og udtørring. Er det kloakvand, der har oversvømmet din kælder,
   vil vi desuden også fjerne kloakslam, samt udføre en grundig desinficering.

   Efter fjernelse af vandet, skal der sættes affugtere og evt. varmekanoner op. De skal stå i de fugtramte rum i en given periode, alt efter hvor fugtigt der er.
   Dette kan Zimplex også være behjælpelig med.
   En effektiv affugtningsproces kræver en del erfaring, og vi anbefaler helt klart at du får professionel hjælp til dette.

   Hvis dit forsikringsselskab har givet tilsagn om dækning, vil de ofte stå for affugtning, omkostninger mv.

   En af de vigtigste grunde til at det er vigtigt at fjerne fugt fra vægge og gulv, er at der kan overraskende hurtigt dannes skimmelsvamp, efter en vandskade. Så længe en konstruktion er fugtig, er der risiko for et seriøst angreb af skimmelsvamp. Der går kun 6-12 dage, før skimmelsvampen har udviklet sig.

   Zimplex tilbyder både opsugning og fjernelse af vand, sanering af kloakslam, desinficering,
   opsætte affugtere samt både forebygge og bekæmpe skimmelsvamp.

   vandskade-bolig

   Gode råd, hvis du rammes af oversvømmelse

   Zimplex har udarbejdet en lille pdf folder med gode råd samt links til andre sider med nyttige links.

   Der er råd om hvordan du skal forholde dig hvis du rammes af en oversvømmelse og/eller vandskade.
   Generelt er der nemlig altid nogle tiltag der skal gøres, når rammes af oversvømmelse.
   Disse tiltag gælder uanset om du bor i et lille hus, stor villa, rækkehus eller lejlighed os.

   Derudover er der links til andre sider, der giver råd om bl.a. forebyggelse af oversvømmelse.
   Der er også links til sider der forklarer lidt om tilskudsordninger ved klimasikring af sin bolig.

   Desuden er der en del links der forklarer lidt om hvordan du står som boligejer ved oversvømmelse
   (rent forsikringsmæssigt)
   Kig eksempelvis på:
   Forsikringsguiden vedr. skybrud

   Der er også link til Stormrådet, som er særdeles nyttig at besøge
   Stormrådet

   KLIK HER FOR DOWNLOAD:

   [download id=”30315″]

    

   KLIK HER FOR AT HENTE HÆFTET

   [download id=”30315″]

   Vandskade

   Der skal ret hurtigt igangsættes effektive foranstaltninger, hvis en bygning eller bygnings-del er/har været udsat for oversvømmelse og vandskader.
   Det er nødvendigt  at reducere direkte skader og fugtskader, men i høj grad også følgeskader, fx skimmelvækst, korrosion og angreb fra trænedbrydende svampe.

   Skulle du allerede have skimmelsvamp, er vores afdeling for miljøsanering specialister i bekæmpelse af skimmelsvamp.

   Skimmelsvamp

   Er du uheldig at blive ramt af vandskade eller direkte oversvømmelse, er der desværre stor risiko for, at der kan opstå skimmelsvamp
   på/i vægge, lofter, træværk samt inventar og møbler.
   Skimmelsvampen kommer allerede efter 6-12 dage.

   Vi er særdeles erfarne i alt inden for skimmelsvamp. Så kontakt os gerne, inden skimmelvæksten bliver et stort problem.

   Fugtskade

   Efter at vandet er væk fra en vandskade, er det vigtigt at håndtere evt. fugtskader. 
   Der kan komme seriøse fugtskader efter vandskader, som typisk opstår i beton, tapet, træværk, murværk, isolering samt i diverse former for møbler og løsøre.

   Har man været ramt af vandskade, er det derfor vigtigt at der opsættes affugtere, der kan afhjælpe en del af problemerne.

   Vand fra kloak

   Er årsagen til vandskaden at der er presset kloakvand op igennem en kloak/rist i huset, er det ikke kun selve vandskaden der er problemet.
   Når vand fra en kloak presses op i afløbet i huset, kommer der ofte både bakterier og slam med.

   Vi tilbyder at fjerne kloakslammet, og derefter desinficere de berørte områder. Skal der evt. lugtsaneres, klarer vi også dette

   Det er vigtigt at reagere både korrekt og hurtigt på vandskader,
   da du ellers risikerer fugtskader, som kan udvikle sig til skimmelsvamp på kort tid

   Sluk el apparater

   Da vand og el er en uhyre dårlig kombination, er det vigtigt at alle el-apparater slukkes, hvis de er i nærheden af eks. vand fra oversvømmelse.

   Du kan med stor fordel vælge at slå relæ’et fra, mens du fjerne elektriske enheder i området med vand. Så risikere du ikke stød.

   Begrænse skadens omfang

   Du skal altid så hurtigt som muligt forsøge at begrænse skadens omfang. Dernæst bør du danne dig et så godt overblik som muligt over, hvor vandet er kommet ind henne.
   Kan du stoppe for tilgangen af vand, skal dette naturligvis gøres hurtigst muligt.

   Fjern våde ting

   Kontroller om der er møbler, kasser, og løsøre, som er blevet påvirket af vand. Er det tilfældet, skal det fjernes, hurtigst muligt.

   Du må dog ikke smide de beskadigede genstande ud.
   Typisk sender forsikringsselskabet en taksator ud, som skal vurdere skaderne. I den forbindelse skal kunne se de alle beskadigede ting.

   Kontakt forsikring

   Derefter skal du kontakte dit forsikringsselskab, som ofte vil kunne hjælpe dig videre.
   Hvis dit hus er brandforsikret i ét selskab og dit indbo i et andet, skal du anmelde skaden til det selskab, hvor dit hus er brandforsikret.

   Du bør tage en masse fotos af vandskaden til forsikringsselskabet. Det kan gøre din sag markant nemmere og hurtigere at behandle.

   Affugtere

   Efter vandskader, bør der opsættes affugtere. Dette skyldes at vægge, lofter. gulve og træværk m.v. er hurtige til at opsuge vandet fra en oversvømmelse.

   Fjernes denne fugt ikke vil der med stor sandsynlighed opstå problemer med bl.a. skimmelsvamp

   Desinficering

   Der skal altid desinficeres i områder, hvor der har været eksempelvis kloakvand.

   I Zimplex er vi specialister i krævende rengøringsopgaver og desinficering efter vandskader.

    

   Rengøring

   Zimplex kan hjælpe med den vigtige rengøring, der altid bør foretages efter kloakvand og vandskade

   Vælger du selv at fjerne vandet, gøre rent og flytte møbler m.v. bør du som minimum benytte handsker, vandtæt tøj og fodtøj.
   Eksempelvis kan kloakvand være meget sundhedsskadelig.

   p

   Oversvømmelse fra sø m.v.

   Oversvømmelse fra hav, fjord, søer eller vandløb er som hovedregel ikke dækket af din hus- eller indboforsikring.
   I nogle tilfælde kan skaderne dog i stedet være dækket af Stormrådet.
   Læs mere her

   p

   Voldsomt skybrud

   Forsikringen dækker dine rimelige og nødvendige udgifter til at få pumpet vand væk, at redde dit indbo og til den nødvendige udtørring.
   Udtrykt i regnmængder er der som hovedregel forsikringsdækning ved enten:
   Mere end 40 mm regn på et døgn (24 timer) eller mere end 15 mm på 30 min.

   Skader på hus

   En bygningsforsikring/husforsikring dækker typisk vandskader på bygninger på din grund med støbt sokkel, når regnvandet oversvømmer bygningen, fordi det ikke kunne få normalt afløb.
   Ofte kan der tilkøbes ekstra dækning såsom udvidet vandskade, rådskade m.v.

   Forsikring af effekter

   Typisk vil din Indboforsikringen eller en familieforsikringen dække skader på indbo i dit hus, efter vandskade.
   Bemærk: der kan være særlige regler til hvordan dine ting opbevares, eller om du på anden vis har sikret dig mod oversvømmelse
   Kontakt dit forsikringsselskab, og hør nærmere