69 10 23 23 info@zimplex.dk

   PCB Sanering

   -Sikker og professionel fjernelse af PCB

   PCB : Zimplex tilbyder professionel og sikker sanering af alle typer materialer, der indeholder PCB.
   Vi tilbyder at stå for hele opgaven: PCB sanering, evt. rengøring, håndtering af farligt affald og korrekt aflevering i miljøcontainer til en godkendt miljøstation til deponi.

   ​Vælger du os som service leverandør er du sikker på at opgaven løses på sikker vis, og til den rette pris!

   zimplex-asbestrengøring

   AFD: Miljøsanering

   Hvad er PCB

   PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler. Det er en gruppe olielignende industrikemikalier med bl.a. lang holdbarhed og god isoleringsevne.
   Materialet blev tidligere brugt i byggematerialer og i industrien, indtil man i 1970’erne fandt ud af, at PCB kan skade både mennesker og miljø

   Hvor sidder det henne

   PCB er især brugt i maling, fuger og til kit. Oftest findes PCB i kit ved vinduer fra 60’erne og 70’erne. Fuger der indeholder PCB er et massivt problem, da PCB også forurener det omkringliggende materiale.

   Dette gælder også gulve og andre belægninger med lakerede eller plast-overflader.

   Er PCB farligt

   PCB kan være meget sundhedsskadelig, og kan desuden ved langvarig fysisk udsættelse lave skader på hud.
   Det kan også skade forplantningsevnen, lever, skjoldbruskkirtel,og hormonsystem. Endvidere mistænkes PCB desværre også for at være kræftfremkaldende.

   Det er desuden også særdeles skadeligt for miljøet.

   Zimplex tilbyder at udarbejde en komplet løsning, der dækker over alt lige fra forsegling af berørte områder, sanering af PCB-holdige materialer til rengøring og affaldshåndtering.

   Vi har på alle måder den fornødne erfaring og ekspertise indenfor sanering af PCB.

   Zimplex har udført sanering af PCB for både erhverv, private samt kommuner. Dette gælder sanering af materialer der indeholder PCB såsom fuger, maling og gulve

   Alt dette tilbydes til en særdeles attraktiv pris, der typisk er 20-35 % billigere end den pris andre tilbyder.

   Dette skyldes på INGEN måde at der spares på sikkerheden.
   Vi tager både vores medarbejderes, kunders og miljøets sikkerhed meget alvorligt!

   pcb-zimplex
   pcb-sanering
   t

   Kan man lade det sidde

   Dette er en rigtig dårlig ide.

   For det første er PCB kræftfremkaldende og kan svække immunforsvaret og give udviklingsforstyrrelser hos børn.
   For det andet kan PCB sprede sig fra PCB-holdige byggematerialer til andre byggematerialer.
   PCB nedbrydes desværre meget langsomt, og samtidig kan PCB hverken ses eller lugtes.

   q

   Hvad med PCB affald

   Som udgangspunkt skal PCB-holdigt affald frasorteres alt andet affald og herefter destrueres.
   Affald, som indeholder 50 mg PCB/kg eller derover, skal klassificeres som farligt affald, og skal behandles som dette.

   Zimplex er vant til at stå for affaldshåndtering af affald og byggematerialer med PCB.
   Dermed er du sikret korrekt og sikker affaldshåndtering, når du vælger os til at sanere for PCB

   u

   Må det benyttes i dag

   PCB er faktisk en af de farligste miljøgifte i verden og heldigvis forbudt at anvende i dag.
   Men desværre er der et ukendt antal boliger og offentlige bygninger i Danmark, der stadig indeholder PCB-holdige byggematerialer.

   Zimplex besidder den nødvendige erfaring og ekspertise til at håndtere materialer der indeholder PCB.
   Vi tilbyder både at stå for sanering af PCB samt efterfølgende rengøring og affaldshåndtering

   q

   Må jeg selv fjerne PCB

   Sanering af PCB-holdige materialer er farligt arbejde, da det er et særdeles giftigt stof
   Det kræver særlig instruktion, værktøj og sikkerhedsudstyr, og du skal derfor have professionel assistance.

   Det er derfor vigtigt at du ikke selv begynder at fjerne PCB-holdige materialer,
   uden at have den fornødne viden, erfaring og korrekt sikkerhedsudstyr.

   PCB-Sanering

   Kontakt os i dag:

    

   PCB-info

   Typiske spørgsmål

   Herunder giver vi svar på de typiske spørgsmål, vi bliver stillet vedr. PCB

   Zimplex har både den rette ekspertise og erfaring til at tilbyde professionel håndtering og sanering af PCB..

   Er der ikke svar på dit spørgsmål, kontakter du os bare: Tlf.: 69102323 – info@zimplex.dk

   Hvordan ser PCB ud?

   Man kan desværre ikke se med det blotte øje, om en fuge, en bestemt maling eller en termorude indeholder PCB.

   Vil man være 100% sikker på om der er PCB i et emne, skal der laboratorieanalyser til.

   Er det rigtigt at PCB kan sprede sig?

   PCB er desværre et ret flygtigt stof, som kan sprede sig murværk mv fra fuger eller maling med PCB i. Det kan også trænge fra fuger mv. godt ind i beton

   PCB kan også sprede sig via dampe. Så spreder det sig til luften samt til overflader i bygningen. Dampene opstår typisk ved mekanisk bearbejdning af bygningsdele med PCB. 
   Når man sliber eller skærer i materialer med PCB, opvarmes PCB’en, og der skabes herved dampe med PCB, som kan sprede sig rundt til luften, overflader og mennesker stiger afdampningen.

   Er PCB virkelig så skadeligt

   Udsættes man i kortere tid for PCB, er dette typisk ikke så skadeligt for dit helbred

   Men længerevarende udsættelser for PCB i forbindelse med renoveringer, saneringsprojekter er sundhedsskadeligt og kan::

   • Skade immun- og nervesystem
   • Skade forplantningsevnen
   • Give skader på bl.a. lever og skjoldbruskkirtel
   • Medvirke til udvikling af sukkersyge
   • Øge risikoen for kræft
   • Give hudproblemer
   • Give problemer med indlæring og hukommelse.

   BEMÆRK: Spædbørn samt gravide og ammende kvinder er særligt sårbare overfor PCB.

   Hvordan tester jeg for PCB

   Det er vigtigt at man eks. tester for PCB mv.inden eksempelvis et renoveringsarbejde påbegyndes. (bygninger fra 1950-1977)

   Du kan dog ikke afgøre om for eksempel en eksempelvis en fuge indeholder PCB, alene ud fra fugens udseende og elasticitiet.
   Derfor anbefaler vi på kraftigste at rådføre sig med et professionelt miljøanalysefirma, der kan hjælpe med korrekte analyser.
   Det er nemlig vigtigt at kende koncentrationen af PCB i materialerne, således at PCB-holdige materialer kan håndteres korrekt
   af saneringsfirmaer mv.

   Dækker forsikringen ved fund af PCB

   Nej, forsikringen dækker normalt ikke udskiftning af PCB-holdige materialer.
   Hverken ejerskifteforsikringen eller husforsikringen dækker omkostningerne ved at slippe af med PCB.
   Er omfanget af PCB ikke så stort, vil omkostningerne ved saneringen dog ikke være meget voldsom.
   Men hvis indholdet af PCB i din bolig er så stort, at det er skadeligt for menneskers helbred, kan det desværre blive en større økonomisk udskrivning

   Hvad med PCB affald?

   Som udgangspunkt må PCB-holdigt affald ikke blandes med andet affald men skal destrueres.
   Reglerne er bestemt ud fra Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte
   (kendt som POP-stoffer – Persistent Organic Pollutants)

   Hvis PCB-koncentrationen i affaldet er under 50 mg/kg er der mulighed for, at affaldet kan deponeres.
   Affald, som indeholder 50 mg PCB/kg eller derover, skal klassificeres som farligt affald og destrueres
   pcb-maling

   Få et godt og komplet tilbud

   Om du er håndværker, privat, driftsleder, projektchef osv. er ligegyldigt.
   Vi tilbyder et komplet og skarpt tilbud på din opgave uanset hvem du er.

   I Zimplex kan vi tilbyde asbestsanering til den HELT rigtige pris! Vores priser ligger typisk hele
   20-35 % under, hvad vores konkurrenters priser ligger på.

   • Spar typisk op til 30% 30%

   Dermed er der typisk rigtig mange penge at spare, ved at vælge os som leverandør.

   Grunden til at vi kan gøre det billigere skal hovedsageligt findes i vores effektive optimering af vores administrationsomkostninger.
   Desuden har vores store erfaring givet os mulighed for at optimere vores arbejdsgange UDEN at det går ud over kvaliteten eller sikkerheden

   Mere om PCB

   Vi har lavet en mindre side med mere information om PCB

   Der står lidt om hvad PCB er, samt hvorfor det er farligt. Der står også lidt retningslinjer om, hvordan forholder dig, hvis du har asbest i din bygning/bolig

   Klik her for at læse mere

   Sikkerhed

   Det er yderst vigtigt at sikkerheden er i orden, når man arbejder med PCB.

   Du kan altid regne med at alle regler og forskrifter følges, når du vælger Zimplex til DIN opgave.

   Både for din skyld, vores skyld og for miljøets skyld!

   Har du spørgsmål eller brug for et tilbud?

   Kontakt os enten på telefon, mail eller kontaktformular