69 10 23 23 info@zimplex.dk

   BESTIL MILJØSANERING FRA FAGFOLK

   Professionel miljøsanering

   Zimplex har sin egen professionelle afdeling for miljøsanering.

   Vores sanerings folk er alle erfarne og med den fornødne ekspertise til at udføre asbestsanering, sanering af PCB, håndtering af bly og andre tungmetaller samt lugtsanering.

   Vi tilbyder også miljøsanering i forbindelse med nedrivning og nedbrydning. Derudover hjælper vi både håndværkere, boligselskaber, entreprenører og private med at håndtere og sanere for problematiske og farlige materialer

   Har du problemer med asbest, PCB, skimmelsvamp eller lignende, er det os du bør snakke med.  Vi tilbyder miljøsanering til den HELT rigtige pris.

   HUSK: Zimplex kører på det meste af Sjælland

   Her er en kort beskrivelse samt direkte links til nogle af de services,
   som vi tilbyder inden for afrensning

   maling-blysanering

   Asbest

   Selvom asbest ikke længere må benyttes i byggematerialer, findes det stadig i en hel del ejendomme.
   I 50’erne og 60’erne var det eksempelvis meget almindeligt at anvende asbest i loftplader og vægplader. Pladerne blev hovedsaligt anvendt i erhvervs- eller industribygninger.

   Dette har man faktisk brugt helt op til 1980. Zimplex har stor erfaring i asbestsanering. Derfor kan vi tilbyde effektiv asbestsanering, der er til at betale!

   pcb-zimplex

   PCB

   Vi håndtere og fjerne alle materialer der indeholder det skadelige og problematiske stof; PCB
   Vi fjerner og sanerer for PCB i/omkring vinduer med PCB fuger, beton med PCB, gulv og klæber der indeholder PCB, fuger i murværk osv.

   Vi står desuden gerne for affaldshåndteringen af affald der indeholder PCB

   Nedrivning

   Zimplex tilbyder alle former for indvendige nedbrydning/rydningsopgaver i forbindelse renovering og/eller ombygning af skoler, plejehjem, sygehuse, fabrikker, butikker mv. Vi udfører nedbrydning af vægge, gulve og demontering af lofter, døre og vinduer samt øvrige bygningsdele som ikke indgår i fremtidige indretninger.
   Vi fjerner også tag, spær og bjælker.

   lugtgener

   Lugtsanering

   Zimplex’ metoder er til lugtsanering er særdeles effektive, men helt uden at skade materialer og indeklimaet.
   Modsat af, hvordan mange andre lugtsanerende midler virker, er vores midler ikke lugt-maskerende.

   De midler Zimplex benytter, fjerner dårlig lugt, fremfor blot at ”dække” over den dårlige lugt.

   skimmel-private

   Skimmelsvamp

   Skimmelsvamp opstår i fugtige miljøer. Fugtproblemer opstår ofte p.g.a. et utæt tag, revner i murværk eller træværk, en kuldebro, eller efter vandskader og oversvømmelser.
   Zimplex har både den ekspertisen og udstyret, til at udføre professionel sanering og rengøring af skimmelsvamp.

   Vi udfører desuden effektiv og korrekt rengøring af skimmelsvamp – Både før og efter sanering.

   bly-sanering

   Tungmetaller

   Vi tilbyder professionel sanering og fjernelse af alle typer materialer der indeholder skadelige tungmetaller.
   Zimplex har erfaring med at fjerne bly, zink, kviksølv m.v.

   Hvis du bestiller Zimplex til at fjerne materialer og maling der indeholder tungmetaller, er du sikret en sikker og forsvarlig sanering.

   I mange boliger og andre byggerier fra 1960’erne og helt frem til 1990’erne anvendte man desværre ofte problematiske og giftige materialer i dansk byggeri, heriblandt asbest, PCB, tungmetaller m.v.

   Det er vigtigt at fjerne disse materialer, da de er særdeles sundhedsskadelige og kan medføre alvorlige sygdomme.

   I Zimplex har vi arbejdet med miljøsanering i mange år, og har opbygget en solid erfaring! Vi benytter den nyeste teknologi og maskiner samt sikkerhedsudstyr. Dette gør vi for at skåne dig, miljøet og vores medarbejdere mest muligt.​

   Vi udfører ofte :

   • Nedtagning af asbesttage
   • Sanering af asbestslam på isolering
   • Miljøstøvsugning- og rengøring
   • Sanering af gulv og klæber med PCB
   • Fjernelse af fliser og klæber med asbest
   • Rens og bekæmpelse af skimmelsvamp
   • Blæsning af maling med blymetaller
   • Afrensning af blymaling
   • Isolering med asbest
   • Sanering af skimmel sporer
   • Nedrivning og miljøsanering
   asbestsanering-loft

   Eksperter i miljøsanering

   Zimplex tilbyder professionel asbestsanering, nedtagning af asbesttage, sanering af PCB klæber og gulve + Meget mere

   Miljøsanering omfatter kort og godt; eliminering af miljø– og sundhedsskadelige stoffer.
   Mange af de stoffer, vi håndterer, blev tidligere anvendt i mange bygningsdele og installationer. perioden 1955-1990
   Miljøsanering er en del af kildesorteringen, der omfatter fjernelse af farlige stoffer og materialer, som eksempelvis asbest i klæber og rørisolering, PCB i gulve og fuger, maling med tungmetaller osv.
   Miljøsanering omfatter tillige afrensning af overfladebelægninger, som f.eks. lak, tjære og maling med indhold af miljøskadelige stoffer.

   Vi har erfarne og specialiserede medarbejdere, der kan håndtere alle de gamle miljøsynder og miljøfarlige materialer, der ofte er i ældre bygninger. Det er lige fra asbest, bly, klorede paraffiner og PCB.

   Zimplex tager sikkerheden MEGET ALVORLIGT, og følger altid regler for sikkerhed og håndtering af farligt affald; for både DIN skyld, for miljøets skyld, og naturligvis for vores medarbejderes skyld!

   Vores metoder er yderst effektive, men samtidig skånsom mod facaden.
   Vi har en stor maskinpark og kan rensning facader med et hedtvandsanlæg, rentvandsanlæg, tørisblæsning, sodablæsning, skumudlægning, lavtryk og højtryksrens samt børster i alle længder og hårdhedsgrader.
   Metoden vi benytter, afhænger 100% af opgaven

   Lidt fotos fra vores afdeling der håndterer miljøsaneringer

   tag-med-asbest
   Zimplex-pcb
   skimmelsvamp-zimplex
   tungmetal-sanering
   bly-sanering
   asbest-rengøring
   skimmel-tørdamp