69 10 23 23 info@zimplex.dk

   Info om skimmelsvampe

   Info, downloads og gode råd til at forebygge skimmelsvamp

   Få et godt tilbud
   på skimmelsanering:
   Tlf.: 6910 2323
   Mobil: 2087 8319
   t

   Hvad er skimmel?

   Skimmelsvamp er små mikroorganismer. De ses som plamager i rigtig mange forskellige farver.

   Skimmelsvamp kræver oftest en del fugt for at kunne vokse.

   Angreb af skimmelsvampe ses ofte som grønne, sorte, eller hvide pletter eller plamager,
   som normalt har en lodden overflade.

   s

   Er det farligt?

   Det kan være farligt at leve i et hus med skimmelsvamp. Skimmelsvampe frigiver stoffer, som kan være sundhedsskadelige.

   I de fleste tilfælde er det allergenerne, som boligens beboere bliver syge af

   Hvis man lever i et hus med skimmelsvamp i en længere periode,
   bliver symptomerne både flere og værre.

   Symptomer

   Symptomer på skimmelsvamp

   – Slimhindeirritationer i øjne og svælg

   – Hovedpine

   – Træthed

   – Koncentrations-besvær

   – Svimmelhed

   – Kvalme

   Hvor sidder det oftest?

   Skimmelsvamp ses oftest på:

   – Ubehandlet træ

   – Ved Kuldebroer

   – Omkring vinduer

   – På fugtige vægge

   – Alle steder hvor kondens opstår

   – På maling og tapet

   Synligt skimmelsvamp ses typisk som en misfarvning med forskellige farver.
   Det er farver såsom hvid,lysegrå, gullige, rødlige eller grønlige nuancer.
   Det kan faktisk også være helt mørkt og sort. Farven indikere dog ikke hvor farligt det er.
   Skimmelsvamp lugter ofte muggent som jordslået stof.

   DOWNLOAD

   Skimmelsvamp i boligen

   Det fugtige vejr i Danmark giver desværre ofte problemer med fugt og skimmelsvamp.

   Temperaturen i vores boliger passer desværre perfekt til skimmelsvamp.
   Skimmelsvampe foretrækker nemlig at vokse ved temperaturer fra 5-8 til 27-30 grader. Jo højere temperatur, jo hurtigere vokser svampene.

   Ved temperaturer på 5 grader og derunder holder de fleste typer af skimmelsvamp op med at vokse

   I Zimplex har vi rigtig mange sager, hvor vi er ude og bekæmpe skimmelsvamp.

   Nogle af disse tilfælde kunne dog have været undgået, hvis man havde taget et par forholdsregler.
   Dermed kunne en hel del mennesker faktisk have undgået udgifter til bekæmpelse og sanering af skimmelsvamp.

   Vi har i den forbindelse udarbejdet et lille hæfte med info om skimmelsvamp i boligen, samt hvordan det kan undgås og hvad faren ved skimmelsvamp kan være.

   KLIK HERUNDER FOR AT HENTE HÆFTET – KVIT OG FRIT

   [download id=”30199″]

   DOWNLOAD
   [download id=”30199″]

   Hvor hurtig opstår skimmel?

   Hvis der er tilpas fugtigt og varmt, og hvis der er organisk materiale at leve af, kan skimmelsvampen etablere sig på kun 6-12 dage.

   Derfor er det også vigtigt at handle hurtigt og få tørret boligen og materialerne ud, hvis der har været en vandskade, hul i taget, oversvømmelse, brandslukning el.lign.

   Skimmel og kuldebroer

   En kuldebro er et område i huset, hvor varmen slipper ud og kulden trænger ind som følge af en dårlig isoleringsevne. Det er oftest i ældre boliger fra før 1970, der findes konstruktioner, som skaber en fast forbindelse mellem ude og inde.

   Kuldebroer er ofte årsagen til at skimmelsvamp opstår i boliger.

   Kuldebroer findes ofte i samlingen mellem forskellige
   bygningsdele, fx:
   • Ydervæg og vindue/dør
   • Ydervæg, terrændæk og fundament
   • Ydervæg og loft (tagrem)
   Herudover kan der være kuldebroer i de enkelte konstruktioner, som ofte skyldes de bærende dele.

   Vindueskarme

   Dette sted er et af de mest normale steder, der dannes skimmel. Skimmelsvamp i vindueskarmene opstår, typisk fordi vinduerne ikke er isoleret nok, kombineret med, at du ikke lufter tilstrækkeligt ud.

   Det er derfor vigtigt at du får luftet ud! Du skal helst lufte godt ud i din bolig hver dag, og gerne med et effektivt gennemtræk. Skulle der alligevel danne sig kondensvand, er det vigtigt at dette tørres væk med det samme. Har du gamle vinduer, kan det også være, de trænger til udskiftning.

   Loftet

   Skimmelsvamp på loftet, skyldes det ofte, at der ikke er nok ventilering, så fugten kan slippe ud. Det kan eks. skyldes manglende dampspær i tagets isolering eller pga. en utæthed i taget.

   Gå derfor jævnligt dit tag igennem for utætheder, og tjek om den fugtige luft har mulighed for at slippe ud. Kontroller også om loftet er isoleret korrekt med dampspærre. Det kan være en god idé at få en fagmand til at hjælpe med at vurdere isoleringen/dampspær.

   Badeværelset

   Det er faktisk næsten umuligt at undgå skimmelsvamp på badeværelset på et eller andet tidspunkt. Dette skyldes at der er ekstra meget fugt her. Skimmelsvampene sætter sig ofte i fuger.

   Her er løsningen den samme som ved mange andre rum: Luft ud!
   Gerne under og efter bad. Det er også en rigtig god ide at tørre fugerne og fliser af efter hvert bad.

   Kælderen

   Kælderen er af naturlige årsager påvirket af fugt fra jorden. Derfor er skimmelsvamp i kælderen meget almindeligt – det gælder både krybekælderen og den almindelige kælder.

   Sørg for god udluftning, ligesom i resten af din bolig. Luft ud 2-3 gange om dagen i 5-10 minutter. Dette skal dog kun gøres, hvis luften udenfor er koldere end kælderluften. Ellers skaber du kondensvand, der kan give skimmelsvamp.

   Undgå og forbyg skimmelsvamp

    

   LUFT UD

   Du kan i princippet ikke lufte for meget ud. Du skal dog undgå at køle dine vægge for meget ned. Dette er nemlig med til at øge risikoen for skimmelvækst.
   Luft eksempelvis grundigt ud 2-3 gange om dagen med gennemtræk i 8-10 minutter ad gangen.
   Ved at lufte så kortvarigt ud bliver vægge, gulve og lofter i boligen nemlig ikke kølet ned.

   UNDGÅ AT TØRRE TØJ INDENDØRS

   Dette kan selvfølgelig være svært, alt efter hvordan man bor. Problemet er at tøj, der hænger til tørre indenfor, afgiver meget fugt. Der afgives omkring 2-3 liter vand pr. vask.
   Har man ingen andre muligheder, end at tørre tøjet indendørs, anbefaler jeg at du gør det på badeværelset. Dette er konstrueret til at klare en del fugt.

   TØR KONDENSEN AF VINDUER

   Når der dannes kondens på vinduerne, er det faktisk vigtigt at det tørres af.
   Kondensen opstår, når en varm fugtig luft rammer den kolde rude, og så opstår der kondens, hvor skimmelsvamp desværre ofte kan gro.
   Dette er et hyppigt problem, selv i boliger med nye vinduer.

   HAR DU EMHÆTTE, BØR DEN BRUGES

   Sørg altid for at bruge emhætten, når du laver mad. Tjek at udsugning og aftræk virker som det skal, og at filteret ikke er stoppet.
   Lad gerne emhætten køre et stykke tid efter, at du er færdig.
   Madlavning afgiver ofte meget fugt. Det ses især når der koges uden låg på gryden.

   HOLD EN STABIL TEMPERATUR

   Forsøg at holde den samme temperatur i alle rum i boligen. Temperaturen bør ikke være lavere end 18-19 grader.
   Hvis varmen er jævnt fordelt i alle rum, er der mindre risiko for, at fugt fra varm luft kondenserer på kolde vægge og andre overflader
   og giver dermed rigtig gode betingelser for skimmelsvamp.

   SÆT IKKE MØBLER OP AF KOLDE VÆGGE

   Har du kolde vægge (typisk ydervæggene i din bolig), bør du sørge for at holde ca. 5-8 cm’s afstand mellem dine møbler og ydervæggene. Dette gælder både reoler, sofaer, skabe osv.
   Dermed kan man mindske sandsynligheden for, at der dannes fugt på de kolde vægge, og at skimmelsvamp trives på væggen bag møblerne.

   AFTRÆK, VENTILER OG UDSUGNINGSKANALER

   Friskluftsventiler i vinduesrammer og vægge skal holdes åbne og tilgængelige. Det er også vigtigt, at aftrækskanaler, udsugningsventiler/udsugningskanalerne holdes rene. Er de beskidte, kan der ikke komme så meget luft ind, som der er behov for. Støvsug dem evt. med jævne mellemrum

   GRUNDIG RENGØRING OG STØVSUGNING

   Skimmelsvampe gror ofte i/på støv, hvor der er fugt. Derfor er en jævnlig rengøring og støvsugning en god måde at forebygge skimmelsvamp på, da det fjerner skimmelsvampedele og muligheden for at nye skimmelsvampe slår rod. Hvis skimmelsvampens sporer hele tiden fjernes, opstår der ikke nye skimmelsvampekolonier.

   Metoder til at fjerne og bekæmpe skimmelsvamp 

   Mekanisk afrensning:

   Som udgangspunkt vokser skimmelsvampe, modsat f.eks. trænedbrydende svampe, ikke ind i faste materialer. Et skimmelangreb vil derfor normalt kun ligge i det øverste lag af materialet.

   Dermed kan der foretages en afrensning ved at fjerne den angrebne overflade. Det kaldes normalt en mekanisk eller fysisk nedrensning, og vil typisk foregå ved at slibe, skrabe, sandblæse eller på anden, tilsvarende vis rense/fjerne de skimmelangrebne overflader.


   Biovenlig, kemisk afrensning:

   Den mest anvendte metode til afrensning af skimmelsvamp er den kemiske. Her påføres produkterne/kemien, der er både desinficerede og svampedræbende, på den relevante overflade. Afrensningen, der effektivt slår alle former for skimmelsvamp, bakterier mv. ihjel, foregår typisk som en almindelig nedvaskning med børste, klude osv.


   Afrensning med damp:

   Afrensningen foregår ved, at overophedet vanddamp under tryk frigives direkte på de overflader, der er angrebet med skimmelsvamp. Sporerne fra skimmelsvamp skoldes på den måde ihjel med ca. 150 C varm damp. Samtidig fjernes belægninger, plamager osv.


   Afrensning med tøris:

   Ved denne form for afrensning, blæses små perler af tøris ind på den overflade der er blevet angrebet af skimmelsvamp. Metoden minder om sandblæsning og er dermed en form for mekanisk afrensning. Forskellen fra sandblæsning er, at tøris fordamper når det rammer overfladen, og derved skabes der ikke noget restprodukt.

   Læs evt mere her


   Rengøring sætter punktum:

   Det største problem med skimmelsvampe er normalt sporerne fra svampene/resterne fra dødt mycelium (netværk af lange, rørformede svampeceller), der spredes i indeklimaet og som kan medføre problemer med helbredet for beboerne.

   Derfor bør der, efter større skimmelangreb og efterfølgende afrensning, foretages en grundig rengøring af boligen – eller i det mindste store dele af boligen. Det vil normalt sige grundig støvsugning og afvaskning af alle overflader, hvor der benyttes almindelige rengøringsmidler.

   I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, eller blive anbefalet, at foretage en desinficering af hele eller dele af boligen. Typisk i form af en såkaldt koldtåge-behandling.

   lille-logo

   Få et godt tilbud
   på skimmelsanering:

   Tlf.: 6910 2323
   Mail: info@zimplex.dk

   Mobil: 2087 8319

   Lugt af skimmelsvamp

   Lugter din bolig lidt muggen, fugtig og/eller af gammelt sommerhus eller lejrskole, kan det være et tegn på at din bolig trænger til grundig udluftning eller ventilation.

   Manglende udluftning eller ventilation kan ofte medføre forøget risiko for skimmelsvamp.

   Luk derfor dagligt dine vinduer op i begge sider på boligen, så den “brugte” luft suges ud, og frisk erstatningsluft trækkes ind.

   Rørskader

   Der er altid risiko at der før eller siden sker utætheder i vandinstallationerne som kan ligge i væggene.
   Det kan være fra et radiatorrør, men typisk er der tale om rør til vandinstallationer, som går op til blandingsbatterier i enten badeværelser, bryggers eller køkken.

   Der opstår desværre ofte skimmelsvamp efter rørskader, hvis man ikke får tørret alt materiale.

   Kan man selv fjerne det?

   Er der skimmelsvamp i et lille og begrænset område, kan man selv fjerne det. (ca 25 cm x 25 cm).

   Der findes en del gode produkter i byggemarkeder du selv kan benytte.
   Skrub grundigt, hvor det er nødvendigt for at få al skimmelvæksten af. Sørg for at følge produktanvisningen nøje.

   Fagmand og sanering

   Er der skimmelsvamp i et større område, anbefaler vi at man kontakter en fagmand.
   Han vil kunne hjælpe dig med at konstatere HVORFOR der er opstået skimmelsvamp samt HVAD der skal gøres.

   Zimplex tilbyder prisbillig bekæmpelse af skimmelsvamp. Vi benytter ofte tørdamp samt kemisk rensning og efterbehandling.
   Læs mere: KLIK HER

   Brug for en skarp pris på sanering og bekæmpelse af skimmelsvamp?