69 10 23 23 info@zimplex.dk

   INFORMATION OM SKIMMELSVAMP FRA EN FAGMAND

   Skimmelsvamp kan opstå i alle boliger og bygninger.
   Det kræver kun fugt og organisk materiale.

   Derudover bevirker det fugtige vejr i Danmark desværre ofte problemer med fugt og skimmelsvamp.

   Temperaturen i vores boliger passer desværre perfekt til skimmelsvamp.
   Skimmelsvampe foretrækker nemlig at vokse ved temperaturer mellem 6-8 til 25-30 grader.
   (Jo højere temperatur, jo hurtigere vokser svampene)


   Sundhedsskadelig skimmelsvamp

   Man bør  være meget opmærksom på at,
   skimmelsvampe frigiver stoffer,
   som nogle mennesker reagerer negativt på.

   Information om skimmelsvamp i boligen

   Vi har herunder samlet informationer om skimmel, som vi håber folk kan have gavn af

   p

   HVAD ER SKIMMELSVAMP?

   Skimmelsvamp er små mikroorganismer. De ses som plamager i rigtig mange forskellige farver.
   De danner millioner af sporer der frigøres til luften (lidt ligesom som  med pollen)

   Skimmelsvampe ses ofte som grønne, sorte, brune eller hvide pletter/plamager, og typisk med en lodden overflade.

   s

   ER SKIMMELSVAMP FARLIGT?

   Skimmelsvamp er desværre sundhedsskadeligt og ødelægger indeklimaet.

   Skimmelsvamp i sig selv ødelægger ikke boligens konstruktionerne (modsat træ-nedbrydende svampe),
   men det gør fugten, som skaber skimmelsvampen

   SKIMMELSVAMP I DIT HUS

   Skimmelsvamp kræver fugt for at trives. I fugtige og dårligt isolerede, ældre huse vokser svampen ofte på kolde ydervægge eller inde i vægge, gulve og lofter.
   I nybyggede huse kan skimmelsvamp opstå, på grund af byggematerialer som træ eller isolering har været fugtige eller våde, inden de blev monteret

   Skimmelsvamp er meget små svampe.

   Skimmelsvamp kræver 3 ting for at kunne vokse: Ilt, organisk materiale og fugt.
   Dette bevirker at skimmelsvampe desværre kan vokse i stort set alle huse, når blot der er fugt til stede.
   Skimmelsvampe lever af organisk materiale, som findes i næsten alle boliger.

   Skimmelsvamp forekommer som ofte af to ting.

   • Fejl i bygkonstruktioner eller materialer. Der findes desværre mange eksempler på fejl i boliger, som er forsaget af fejlbehæftet udført arbejde og/eller mangel på viden om byggeri, fugt og skimmelsvamp. Skimmelsvamp kan også opstå grundet vandskader, utæt tag mm.

    

   • Skimmelsvamp kan i høj grad også skyldes uhensigtsmæssig adfærd fra den/dem der bor i boligen. Der opstår meget fugt, når du tager bad, laver mad, eller tørrer tøj indendørs. Hvis man så ikke får luftet ud eller ventileret, opstår der fugtproblemer = Grobund for skimmelsvamp

   Hvor i boligen kan der så typisk opstå skimmelsvamp?

   Vi giver herunder et par guide-lines om, hvor der typisk findes skimmel i boliger

   Skimmelsvamp i ældre huse

   I ældre boliger kan der være skimmelsvampe på grund af fugt fra en gammel vandskade. Det kan
   fx være et ødelagt vandrør. Det behøver dog ikke at en stor skade på boligen. Det kan også være
   et utæt tag.
   Der opstår også fugt i dårligt isolerede huse. Der dannes simpelthen en slags dug” på indersiden
   af væggene. Dette kan medføre seriøse angreb af skimmelsvamp

   Skimmelsvamp i nyere huse

   Nyere og relativ tætte boliger kan der faktisk også godt opstå skimmelsvamp. Her vil årsagen ofte
   skyldes dårlig udluftning. Man bør lufte ud i sin bolig 2- gange dagligt. I en tæt bolig kan fugten fra
   eksempelvis badning, madlavning og tørring af tøj, give problemer. Det sker typisk, hvis fugten ikke
   bliver luftet ordentligt ud. Man bør enten lufte godt ud gennem åbne vinduer eller gennem
   udsugning – såsom ventilator i badeværelset og en effektiv emhætte i køkkenet.

   Skimmelsvamp i helt nye huse

   I helt nye boliger oplever man desværre også, at der kan opstå skimmelsvamp. Her skyldes det
   typisk at det er fordi, der fugt fra selve byggeriet. Der afgives nemlig en masse fugt fra materialerne
   i nye huse – Det kan eksempelvis være fugt i beton, gasbeton, puds, spartelmasse, lim, maling,
   mv. Denne fugt skal naturligvis udtørres helt. Problemet er, at det kan tage måneder, før huset er
   helt tørt.
   Dette kan desværre medføre at der når at opstå angreb af skimmelsvampe – selv i et nybygget og
   et godt isoleret hus.

   loft-skimmelsvamp

   Skimmelsvamp på loft

   Skimmelsvamp forekommer tit på loftet og det skyldes ofte, at der ikke er nok ventilation og at der
   ikke altid foretages udluftning på et loft. Dermed kan fugten ikke slippe ud, og fugten bliver inde på
   loftet.
   Dette kan nemt skabe grobund for skimmelsvamp.

   Man kan også komme ud for, at ens loft måske er blevet efterisoleret, og så er isoleringen måske
   lagt for tæt op ad tagudhænget. Har du mange kasser, møbler og andre ting dit loftsrum, kan
   det også forhindre ordentlig ventilation.

   Derudover er der altid fare for at taget kan være utæt.

   skimmelsvamp-kælder

   Skimmelsvamp i kælder

   Kældre er næsten altid i fare for at være fugtige, fordi vand trænger ind udefra. Det kan ske
   igennem vægge eller gulve, hvis de er i direkte forbindelse med jorden.

   Selv helt tætte vægge vil næsten altid være lidt fugtige, fordi de ikke bliver udtørret som husets
   andre vægge gør. Vægge der er over jorden, udtørres typisk helt naturligt.
   Hvis kælderen ikke drænet, isoleret udefra og opvarmet, kan der nemt forekomme skimmelsvamp.

   Der er desværre også en del kældre, der er i fare for at blive oversvømmet ved f.eks. skybrud.
   Er en kælder blevet oversvømmet, er der stor risiko for, at der kan opstå skimmelsvamp, efter at
   man har fået pumpet vandet væk.

   Det kan være en god ide at rådføre sig med fagfolk i disse tilfælde

   skimmelsvamp-kuldebro

   Skimmelsvamp og kuldebroer

   En kuldebro er et område i huset, hvor varmen har lettere ved at slippe ud og kulden ind, som
   følge af en dårlig isoleringsevne. Ved en kuldebro vil det typisk føles, som om det trækker.

   En kuldebro kan være ved huller i isoleringen eller hvor isoleringen ikke slutter tæt. Det kan også
   være at isoleringsmaterialet er monteret forkert, eller simpelthen sunket sammen. Dette resulterer i
   at varmen har let ved at slippe ud.

   En mur eller væg kan også være en kuldebro.
   Dette ses o
   fte ved samlingerne imellem væg og loft, eller væg og gulv samt omkring vinduer og døre.

   Tegn på skimmelsvamp

   Du skal bl.a. holde øje med mørke steder og pletter på dine vægge og gulve.
   Du skal også holde øje med om der pludselig opstår skjolder eller revner i malingen, gipsen eller i tapetet.
   Tjek også med mellemrum dine vinduer.
   Er der kondens på ruderne, bør dette tørres af. Der
   kan også være  mørke områder ved vinduerne, som faktisk ofte er skimmelsvamp.

   Kondens på vinduer og i karme, “muggen” lugt, bulet tapet, misfarvninger på fuger på badeværelse er klare tegn på dårligt indeklima og kan medføre skimmelvækst.

   Er skimmelsvamp skadeligt for helbredet?

   Skimmelsvamp påvirker desværre dit helbred, og kan give en hel del forskellige symptomer.
   Hvis man lever i en bolig med skimmelsvamp i en længere periode, bliver symptomerne både flere + værre

   De typiske symptomer, man bør holde øje med er:

   • – Slimhinde-irritationer i øjne og svælg
   • – Hovedpine (kan udvikle sig til migræne)
   • – Træthed
   • – Koncentrations-besvær
   • – Svimmelhed
   • – Kvalme

   Der er også en del mennesker der oplever symptomer der ligner forkølelse, men som bare ikke vil forsvinde igen.

   Allergi

   Der er også nogle der er allergiske over for skimmel. Er der skimmelsvamp i din bolig, og har du allergi over for skimmelsvampe,
   kan du have symptomer hele året. Du vil typisk kunne opleve symptomer som:

   Astma (fx hoste, pibende vejrtrækning, trykken for brystet)
   Høfeber (fx tilstoppet næse, rindende næse, nys og kløe i øjnene)

   Din læge kan undersøge, om du har allergi over for de mest almindelige skimmelsvampe ved at lave en allergitest.
   Der er ligeledes folk der kan udvikle allergi over for skimmelsvamp, hvis de udsættes for det igennem en længere periode.

    

   Skimmelsvamp

   Forebyg skimmelsvamp

   Der er heldigvis en hel del ting man selv kan gøre, for at forebygge angreb af skimmelsvamp.

    


   HOLD EN STABIL TEMPERATUR

   Forsøg at holde den
   samme temperatur i alle rum i boligen. Temperaturen bør ikke være lavere end 1819 grader. Hvis
   varmen er jævnt fordelt i
   boligen, mindskes risikoen for, at fugt fra varm luft kondenserer på kolde vægge og andre
   ov
   erflader.

   sofa-skimmelsvamp
   SÆT IKKE MØBLER OP AF KOLDE VÆ
   GGE
   Har du kolde vægge (typisk ydervæggene i din bolig), bør du sørge for at holde ca. 5
   8 cm’s afstand mellem dine
   møbler og ydervæggene. Dette gælder både reoler, sofaer, skabe osv.

   rengøring-skimmel
   GRUNDIG RENGØRING OG STØVSUGNING

   Skimmelsvampe gror ofte i/på støv, hvor
   der er fugt. Derfor er en jævnlig rengøring og støvsugning en god måde at
   forebygge skimmelsvamp på
   .

   Der er heldigvis en hel del ting man selv kan gøre, for at forebygge angreb af skimmelsvamp.


   udluftning-skimmel
   LUFT UD
   Luft eksempelvis grundigt ud 2
   3 gange om dagen med gennemtræk i blot 810 minutter ad gangen.
   Ved at lufte
   kortvarigt ud bliver vægge, gulve og lofter i boligen nemlig ikke kølet ned.
   Det bør være gennemtræk, og ikke blot et enkelt vindue, som åbnes

   tørre_tøj-Skimmel
   UNDGÅ AT TØRRE TØJ INDENDØRS

   Dette kan selvfølgelig være svært, alt efter hvordan man bor. Problemet er at tøj, der hænger til tørre indenfor, afgiver

   meget fugt. Der afgives omkring 2,5
   3 liter vand pr. vask, der fordeler sig rundt i bligen

   kondens-skimmel
   TØR KONDENSEN AF VINDUER

   Når der dannes kondens på vinduerne, er det faktisk
   vigtigt at det tørres af. Kondensen opstår, når en varm fugtig luft
   rammer den kolde rude, og så opstår der kondens, hvor skimmelsvamp desværre ofte kan gro.

   Hvordan bekæmper man skimmelsvamp?

   Metoder til at fjerne og bekæmpe skimmelsvamp

   Mekanisk afrensning:

   Som udgangspunkt vokser skimmelsvampe, modsat f.eks. træ nedbrydende svampe, ikke ind i faste materialer. Et skimmel angreb vil derfor normalt kun ligge i det øverste lag af materialet.
   Dermed kan der foretages en afrensning ved at fjerne den angrebne overflade. Det kaldes normalt en mekanisk eller fysisk nedrensning,
   og vil typisk foregå ved at slibe, skrabe, sandblæse eller på anden, tilsvarende vis rense/fjerne de skimmel angrebne overflader.


   Biovenlig, kemisk afrensning:

   En af de mest anvendte metode til afrensning af skimmelsvamp er den kemiske.
   Her påføres produkterne/kemien, der er både desinficerede og svampedræbende, på den relevante overflade.
   Afrensningen, der effektivt slår alle former for skimmelsvamp, bakterier mv. ihjel, foregår typisk som en almindelig nedvaskning med børste, klude osv.


   Afrensning med damp:

   Afrensningen foregår ved, at overophedet vanddamp under tryk frigives direkte på de overflader, der er angrebet med skimmelsvamp.
   Sporerne fra skimmelsvamp skoldes på den måde ihjel med ca. 150 C varm damp. Samtidig fjernes belægninger, plamager osv.


   Afrensning med tøris:

   Ved denne form for afrensning, blæses små perler af tøris ind på den overflade der er blevet angrebet af skimmelsvamp. Metoden minder om sandblæsning og er dermed en form for mekanisk afrensning. Forskellen fra sandblæsning er, at tøris fordamper når det rammer overfladen, og derved skabes der ikke noget restprodukt.

   Læs evt mere her


   Rengøring sætter punktum:

   Det største problem med skimmelsvampe er normalt sporerne fra svampene/resterne fra dødt mycelium (netværk af lange, rørformede svampeceller), der spredes i indeklimaet og som kan medføre problemer med helbredet for beboerne.

   Derfor bør der, efter større skimmel angreb og efterfølgende afrensning, foretages en grundig rengøring af boligen – eller i det mindste store dele af boligen. Det vil normalt sige grundig støvsugning og afvaskning af alle overflader, hvor der benyttes almindelige rengøringsmidler.

   I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, eller blive anbefalet, at foretage en desinficering af hele eller dele af boligen. Typisk i form af en såkaldt koldtåge-behandling.

   lille-logo

   Få et godt tilbud
   på skimmelsanering:

   Tlf.: 6910 2323
   Mail: info@zimplex.dk

   Mobil: 2087 8319

   skimmelsvamp
   skimmelsvamp-zimplex
   skimmelsvamp-zimplex
   skimmelsvamp-skole
   skimmelsvamp-zimplex