69 10 23 23 info@zimplex.dk

   INFORMATION OM TUNGMETALLER

   TUNGMETALLER
   ER FARLIGE

    

   – og findes desværre stadig i mange bygninger
    

   Det er i dag alment kendt, at miljøfarlige og sundhedsskadelige stoffer kan findes i rigtig mange typer bygningsdele og installationer.
   Dette er yderst uheldigt, da tungmetaller faktisk er ret sundhedsskadelige!

    

   Eksempelvis er et tungmetal som bly skadeligt for nervesystemet og kan tilmed medføre svigtende hukommelse,
   nedsat muskelkraft, og smerter i arme og ben + nedsat nyrefunktion og nedsat forplantningsevne.

   Vigtig information om tungmetal

   Vi har herunder samlet informationer om tungmetaller, som vi håber folk kan have gavn af

   p

   HVAD ER TUNGMETALLER

   Tungmetaller er grundstoffer, som findes naturligt i miljøet. En række tungmetaller har været anvendt i byggematerialer som kemisk tilsætning i bl.a. maling.

   Man tilsætter eksempelvis tungmetaller i malingen, hvis man har brug for en bestemt egenskab. Dette kan være hvis man ønsker en blank eller mat overflade.

   s

   HVILKE TYPER FINDES DER

   Tungmetaller, som vi typisk arbejder med, er blandt andet kadmium, bly, krom, kobber og kviksølv. Tungmetaller er farlige for både naturen og mennesker, og skal derfor håndteres korrekt.

   Da de er sundhedsskadelige og særdeles skadelige for miljøet, bør tungmetaller saneres fra eksisterende bygninger før renoveringer og nedrivninger

   p

   BENYTTES DET STADIG?

   Tungmetaller har været brugt (og bliver fortsat brugt) i byggematerialer. I dag er der nogle stoffer der er forbudte, mens der er lavet skrappe grænseværdier for andre.
   Der findes en række af forskellige stoffer, som har det til fælles, at de kan være skadelige både for mennesker og miljø. Det er bl.a. bly, zink, kviksølv og cadmium

   Tungmetaller i maling

   Der hvor vi oftest oplever at vi skal fjerne tungmetaller, er fra malede overflader.

   blyholdig maling har ofte været anvendt som grunder eller som egentlig malerbehandling på grund af sin fremragende dækningsevne og algehæmmende virkning.

   Ofte vil der i gammel maling på træværk forekomme et højt indhold af bly og eventuelt andre tungmetaller. (ex. Zink). Derfor er det godt at være ekstra opmærksom på dørkarme og lister m.v hvis man skal renovere eller ombygge.

   Bly har været anvendt i byggeriet i århundreder. Blyhvidt, (hvidt malings-pigment), blev forbudt i Danmark i 1950, mens anvendelsen af de fleste andre blyprodukter blev forbudt i 2001.

   p

   BLY

   Bly er ofte blevet anvendt i maling og grunder. Det er både anvendt til maling til træværk og vægge.

   Det er også blevet brugt i bygningskonstruktioner til blandt andet taginddækninger, pakninger, flise-glaseringer og faldstammer.

   Anvendelsen af bly i byggerier blev forbudt i 2007, hvilket gør at det fortsat kan findes i en stor del af byggemassen.

   p

   ZINK

   Zink har været anvendt i byggeriet, dels i metallisk form, og dels som tilsætningsstof i andre materialer.

   Derfor findes det både i bl.a. tagrender og nedløbsrør samt i maling og gulvbelægninger.

   zink er skadeligt for mennesker og miljøet, derfor skal håndtering af metallet ske med omhu. Anvendelse af zink byggeriet er fortsat tilladt, men med klare regler for grænseværdier.

   p

   KVIKSØLV

   Kviksølv er et tungmetal med mange gode egenskaber, men som desværre har vist sig at være særdeles sundhedsskadeligt.

   I bygninger ses det i dag hyppigst i maling. Her er det tilsat for at konservere samt for at forhindre udviklingen af skimmelsvamp.

   Det er i dag ulovligt at benytte kviksølv inden for byggeri.

   p

   CADMIUM

   Cadmium er i byggematerialer primært blevet brugt i legeringer og i visse malingtyper.

   Cadmiumforbindelser er sundhedsskadeligt for mennesker og kan bl.a. medføre kroniske skader på nyrer og knogler.

   Det er desuden også skadeligt for dyr og miljø. Cadmium skal altid håndteres som farligt affald

   Tungmetal ved renovering

   Vi giver herunder et par guide-lines om, hvor der typisk findes asbest i boliger

   Info ved renovering

   Tungmetaller i forbindelse med renovering eller nedbrydning

   Hvis du skal renovere eller bygge til, er det vigtigt at være opmærksom på farligt affald.

   Man er faktisk forpligtet til at screene for farlige stoffer. Og man skal faktisk anmelde sit renoveringsprojekt til kommunen, hvis man renoverer mere end ti kvadratmeter, generer mere end et ton affald, eller hvis man ved, der er noget farligt i affaldet.

   Det er nemlig dit ansvar som bygherre – det vil sige den, der ejer bygningen. Det fremgår af Affaldsbekendtgørelsen

   Læs mere her: KLIK HER

   Der kan typisk forefindes tungmetaller i en lang række bygningsdele. Det kan være vinduer og døre samt fugerne omkring vinduer og døre.
   Det kan også være tagsten, malet puds, glaserede fliser, tagplader og lette facadeplader.

   Der kan også ofte være tungmetaller i gammel maling på træværk, tapet, vægge, metal mv. samt i glasurer på fliser og tegl forekomme et højt indhold af bly og eventuelt andre tungmetaller.

   Vil man være sikker på hvilke dele i ens hus der er tungmetaller i, anbefaler vi på det kraftigste at man får et professionelt firma til at teste for tungmetaller.
   Der findes en hel del firmaer i Danmark, der tilbyder denne form for prøver. I Zimplex har vi ved flere lejligheder serviceret Dansk Miljørådgivning, og kan på det varmeste anbefale dem.
   Klik herunder for deres hjemmeside:

   DMR. (Dansk Miljørådgivning A/S)

   Men HVORFOR er tungmetaller så farlige?

   Det skyldes at det har vist sig, at for store mængder tungmetaller i kroppen er giftigt.
   De kan påvirke og ødelægge hjerne, lever og nyrer. Derudover kan det desværre også give kræft.

   Derfor er det også særdeles vigtigt, at tungmetaller håndteres korrekt, og eksempelvis ikke blot kommer det i almindeligt affald.

   Hvis der er tungmetaller i byggematerialer ved eks. renoveringer, er det vigtigt at disse fjernes og håndteres på sikker og korrekt vis.
   Materialerne må IKKE blot blandes med alm. byggeaffald.

   Man kan groft opdele tungmetallerne i “de slemme”: kviksølv, cadmium, bly og arsen og “de mindre slemme”: kobber, nikkel, chrom og zink.
   Hvis materialer med tungmetaller behandles som almindeligt affald, vil dette medføre at tungmetallerne kan blive udledt til miljøet.
   Da de ikke kan nedbrydes i naturen, ophober de sig i forskellige dyr, vores planter i naturen og til os mennesker.