Nedrivning og miljøsanering

Professionel nedrivning, nedbrydning og miljøsanering :

Zimplex er et yderst erfarent og kompetent firma, der tilbyder nedrivning og nedbrydning.

Vi nedbryder vægge, træværk og murværk, lofter, trapper, tage, bjælker, spær m.v. i forbindelse med renovering, brandskade osv.
Er der asbest, PCB, bly eller lignende stoffer til stede, er dette ikke noget problem. Vi har nemlig vores egen afdeling der tilbyder miljøsanering.

Nedbrydning / nedrivning

Zimplex tilbyder alle former for indvendige nedbrydning/rydningsopgaver i forbindelse renovering og/eller ombygning af skoler, plejehjem, sygehuse, fabrikker, butikker mv.
Vi tilbyder også nedbrydning for håndværkere og deres kunder.

Det vil sige nedbrydning af vægge, gulve og demontering af lofter, døre og vinduer samt øvrige bygningsdele som ikke indgår i fremtidige indretninger.
Vi fjerner også tag, spær og bjælker.

Er der farlige stoffer tilstede, håndteres dette også. Det er specielt er asbest, PCB og tungmetaller vi har fokus på. Vi har nemlig også egen afdeling for miljøsanering,
så vi kan tilbyde håndtering og fjernelse af alle materialer, der indeholder asbest, PCB, bly og andre tungmetaller. Vi har derfor styr på processerne i forbindelse med miljøsanering.
Hvis Zimplex skal hjælpe dig af med farlige byggematerialer, sørger vi for, at der bliver lavet den rigtige sortering, og at arbejdsprocesserne foregår efter reglerne.

Zimplex udfører ligeledes alle slags nedbrydningsopgaver efter brand og stormskader, både inde/ ude samt totalnedbrydning efter disse skader.

Ved brandskader kan vi desuden ofte redde en del af det ramte murværk og træværk med sod på.
Vi benytter sodablæsning til at rense bygningsdele fri for sod. Læs mere her: KLIK HER

Nedbrydning

Zimplex har efterhånden en hel del års erfaring med indvending, eller selektiv nedrivning som det også kaldes.
Vores afdeling for nedbrydning og nedrivning er specialister i at foretage indvendig rydning af bygninger, som skal bevares.

Du kan bruge os til enhver form for indvendig nedrivning – fx kontorlokaler, skoler, børnehaver, butikscentre, erhvervslokaler eller private beboelsesejendomme.

Nedrydningsopgaver

Når Zimplex udfører nedbrydningsopgaver, sørger vi altid for at udføre arbejdet så effektivt som muligt, og vi efterlader altid området ryddet, når vi er færdige.

Gennem en god dialog med dig som kunde, kan du være sikker på, at dine ønsker til projektet bliver opfyldt, og vi giver dig gerne vejledning og info omkring opgaven på forhånd.
Når vi går i gang, er der lavet en præcis beskrivelse af opgaven, så vi er helt enige om, hvad der skal brydes ned, og hvornår vi er færdige. Du kan være sikker på, at vi altid overholder alle aftaler.

Selektiv nedrivning

Med selektiv nedrivning, nedtages materialer på en sådan måde, at materialer, kan sorteres korrekt og efterfølgende anvendes bedst muligt samtidig med, at de materialer, som indeholder problematiske mængder af miljøfremmede stoffer, udsorteres til bortskaffelse og deponi.

Ifølge aftalen i NMK 96 om Brancheaftale om selektiv nedbrydning mv. skal der kildesorteres, hvis den totale affaldsmængde overstiger 10 tons.

Miljøsanering

Vores afdeling for nedbrydning tilbyder også professionel miljøsanering.

Zimplex har sin egen afdeling, der håndterer sanering af materialer med asbest, pcb, bly m.v. Dette bevirker at vi er utrolige effektive og hurtige, samt at vi kan holde omkostningerne nede. Dermed kan vi tilbyde en samlet pakkeløsning til en særdeles skarp pris!
(Klik her og læs mere om miljøsanering)

Sikkerhed

Når vi påtager os en opgave, sikrer vi gennem vores kvalitets-procedurer, at du som kunde har tryghed for, at sikkerhedsregler, miljøregler og nabohensyn bliver tilgodeset.
Vi sørger naturligvis for at afdække alle berørte områder, så at støv m.v. ikke kan brede sig.

Ved miljøsanering benytter vi desuden også 3-kammer sluser, special støvsugere, Hepa-filtrer, undertryk, udsugning m.v.

Vi anvender altid nødvendige værnemidler og specialudstyr i forbindelse med alle former for nedrivning og miljøsanering.
Desuden er vi specialister i affaldshåndtering af farligt affald. Vi bortskaffer alle former for miljøbelastende og/eller sundhedsskadelige typer affald efter alle gældende regler ( fra bl.a. miljøstyrelsen)

indvendig nedrivning

vi har opbygget stor erfaring inden for indvendig eller delvis nedrivning ( partiel nedrivning) Vi sørger altid for at have fokus på omgivelser og arbejdsmiljø.
Hertil løser vi alle nedrivninger med et minimum af støj- og støvgener, og med top sikkerhed for alle parter. På den måde får du nedrivning i højeste kvalitet.

Typiske spørgsmål

Herunder giver vi svar på de typiske spørgsmål, vi bliver stillet vedr. nedrivning

Zimplex har både den rette ekspertise, erfaring og professionelle udstyr til at tilbyde alt inden for indvendig nedrivning.
Derudover tilbyder vi også nedbrydning af mindre udvendige emner

Er der ikke svar på dit spørgsmål, kontakter du os bare: Tlf.: 69102323 – info@zimplex.dk

Hvad betyder partielt nedrivning

Partiel nedrivning kaldes også indvendig nedrivning / rydning. Det er når vi bibeholder ydervægge, mens vi tømmer bygningen for alt indvendigt.
Vi fjerner gulve, lofter, iskillevægge og inventar. Vi sorterer og genbruger alle materialer, hvor det er muligt, og ellers transporterer vi dem til relevante modtage- og affaldspladse

Tilbyder i udvendig nedrivning

Vi tilbyder kun udvendig nedrivning og nedbrydning ved mindre opgaver.

Er der tale om nedrivning af større bygninger, må vi desværre sige nej tak.
Til gengæld tilbyder vi at stå for miljøsanering ved udvendig nedrivninger

Hvad hvis der er asbest

Vores afdeling for nedbrydning tilbyder også professionel asbestsanering

Zimplex har nemlig sin egen afdeling, der håndterer sanering af materialer med asbest. Dette bevirker at vi er utrolige effektive og hurtige, samt at vi kan holde omkostningerne nede.
Dermed kan vi tilbyde en samlet pakkeløsning til en særdeles skarp pris!

…og til særdeles skarpe priser!

Fjerner iogså affaldet

Zimplex tilbyder både og stå for nedrivningen og håndtering af affaldet.

Dette gælder både almindeligt byggeaffald, samt affald med asbest, PCB og/eller tungmetaller

Hvad med PCB og bly

Zimplex har egen professionel afdeling, der har stor erfaring i korrekt håndtering af miljøfarlige stoffer som eksempelvis asbest, bly, PCB og skimmel.
Disse stoffer opdages ofte ved nedbrydning og renovering af ældre bygningsdele. Vi fjerner tagplader, gulve, fliser og klæber mv. der indeholder problematiske stoffer såsom PBC og bly

…og til særdeles skarpe priser!

Hvor kører i henne

Vi tilbyder nedrivning og nedbrydning på det meste af Sjælland.
Har du en opgave, du ønsker en pris på, så kontakt os, og hør om vi ikke også arbejder i dit område.
Zimplex Facility Service – Tlf.: 69102323  –  info@mail.dk

Få et godt og komplet tilbud

Inden for nedrivning arbejder vi ofte med såkaldte partielle nedrivninger – De kaldes typisk også indvendig rydning eller delvis nedbrydning af en bygning.

Det er altid meget forskelligt, hvad disse opgaver kræver. Det kunne eksempelvis handle om at bibeholde facader og ydervægge, alt imens det indvendige nedrives og renses ind til de bærende elementer.
Alle materialer sorteres og genanvendes, hvor det er muligt, ellers transportere det til destruktion.

Andre gange er det måske nedrivning efter brand, hvor det kun er dele af et hus, skole, fabrik mv der skal nedrives, så bygningen er klar til genopbygning.

Det kan også være at vi skan fjerne gulv eller loft, hvor der er asbest eller PCB i.

Opgaverne er meget forskellige, og vi er derfor også yderst fleksible og omstillingsparate

Miljøsanering

Da vi har egen afdeling der tilbyder professionel miljøsanering, kan vi også klare opgaver inden for nedbrydning, hvor der også er materialer der indeholder asbest, PCB, bly eller lignende.

Læs mere om vores afdeling for miljøsanering her: Klik her

Brand- og sodskader

Det er bestemt ikke altid at murværk eller træværk behøver at blive revet ned efter brand. Ved sodskader på mursten, spær, beton og lignende murværk afrenser vi typisk dette af med sodablæsning eller tørisblæsning.

Læs mere om tørisblæsning her: KLIK HER

Har du spørgsmål eller brug for et tilbud?

Kontakt os enten på telefon, mail eller kontaktformular