69 10 23 23 info@zimplex.dk

   Rygerbolig
   -Sanering af nikotin og røg

   Problematikken ved rygerboliger, gammel nikotin og tredjehåndsrygning bør tages meget alvorligt

   • Tredjehåndsrygning er udsættelse ”usynlige” giftige stoffer fra rygning.
   • Er der røget i længere tid i en bolig, er problemet typisk:
   • Røg, nikotin og tjærestoffer spredes i hele boligen
   • Stofferne forsvinder desværre ikke ved udluftning
   • Tobaksrøg indeholder mere end 4.000 kemiske stoffer
   • Ca 50 af stofferne er kræftfremkaldende

   Zimplex har både stor erfaring og stor succes med at rense og sanere rygerhjem,
   og fjerne både giftstoffer og den dårlige lugt

    

   Rygerbolig-Rens-af-nikotin-og-røg

   AFD: Miljøsanering

   Er rygerhjem farlige

   Hvis du køber eller bor en tidligere rygerhjem, der stadig lugter af røg, er det påvist, at der kan opstå problemer med såkaldt tredjehånds-rygning, da de skadelige stoffer i tobaksrøgen sætter sig selv de fineste revner. Stofferne kan også trænge dybere ned i visse materialer. Derfra udskiller partikler skadelige stoffer i månedsvis efter, at rygningen er ophørt.

   Gammel røg og nikotin er et forholdsvis nyt forskningsemne herhjemme. Men et af problemerne er, at gammel røg består både af stoffer fra tobaksrøgen men også af stoffer, som bliver dannet, fordi tobaksrøgen reagerer med anden forurening i hjemme. Derudover danner nikotin en hinde på alle overflader, og nikotin er som udgangspunkt giftigt.

   Lugten fra rygning

   Det er nærmest en videnskab at bekæmpe og fjerne lugten af nikotin og gammel røg.
   For at lugten efter rygning forsvinder, tilbyder vi en lugtsanering, der med aktive enzymer, bekæmper de proteiner m.v. der skaber lugte.

   Tobaksrøg er en blanding af ca. 4000 forskellige kemiske stoffer.

   Mange af stofferne er sundhedsskadelige, ca. 200 af dem er giftige og 40-50 af dem er kræftfremkaldende.

    

    

   Fjerne nikotin

   Zimplex har hjulpet rigtig mange boligkøbere, boligforeninger, boligselskaber, plejehjem og private med at fjerne nikotin og lugt af røg.
   Vi tilbyder rens / sanering både selve boligen, overflader samt luften for partikler fra nikotin og gammel røg

   Vi benytter bl.a. en speciel kemi, der er særdeles effektiv til at fjerne “belægninger” forårsaget af rygning.
   Er væggen eller loftet meget slemt, har vi derudover en speciel damprenser, der er rigtig god til at opløse og fjerne spor efter nikotin m.v.

    

   Det er et større arbejde at sanere og rense en bolig, der er blevet røget i igennem flere år.
   Det kræver desuden et indgående kendskab til kemi og lugtsanering.

   Men helt forenklet er processen typisk:

   W

   1: Afdækning

   Der udlægges afdækninger, således at vi ikke skader overflader og materialer, der ikke tåler vand/kemi

   2: Nedvask

   Nu bliver alle store flader saneret/renset for nikotin (Vægge, lofter mv)

   3: rens

   Herefter bliver alle mindre overflader saneret/renset for nikotin (karme, lister, kontakter mv)

   4: lugtsanering

   Når alle overflader er renset for nikotin, tjærestoffer og gammel røg, renses luften i boligen

   5: klar til maler

   Det er ofte inden malerarbejde, at vi foretager rens af rygerboliger. Når vi er færdige er boligen 100% klar til malerarbejde

   Sanering af rygerboliger bør ikke forveksles med almindelig rengøring

   Rens og sanering af rygerboliger bør IKKE udføres med almindelig rengøringsmidler.
   Vi benytter speciel kemi og maskiner, til rens og sanering af nikotin og tjære samt gammel røg.
   Får man ikke renset AL nikotinen korrekt af alle overflader, er risikoen for efterfølgende misfarvninger og lugtgener meget stor.

   Vi har desværre flere gange været ude og sanere en bolig, der blot var vasket med alm. rengøringsmidler.
   Meget ofte ender man nemlig med et rigtigt ærgerligt resultat, hvis man ikke gør det korrekt, og med rette materialer og udstyr

   rygerbolig-materialer

   Har du brug for et tilbud eller bare et overslag ?
   Eller har du bare spørgsmål eller brug for et godt råd

   Rygerbolig-nikotin-røg

   Kontakt os i dag:

    

   Hvis du køber/overtager en bolig fra en storryger, følger der desværre ofte også både dårlig lugt og sundhedsskadelige rester af nikotin og tjære.

   Tjære

   Tjære er den sorte masse fra cigaretter, der sætter sig både i lungerne og på vægge, lofter osv. Kort sagt; der hvor tobaksrøgen kommer hen.
   Tjæren er meget sundhedsskadelig og indeholder de fleste af de 4000 stoffer, der dannes ved rygning, Det helt store problem er at mere end 40 af de stoffer, er desværre kræftfremkaldende.

   Nikotin

   Nikotin er et farveløst og giftigt stof fra en tobaksplante. Nikotin er faktisk en nervegift, og ved indtagelse kan man få kvalme, hovedpine og hjertebanken.
   Når man er ryger, vil kroppen dog efterhånden vænne sig til nikotinen, og det bliver en rar fornemmelse at ryge. Nikotin er en af de største grunde til, at rygere bliver afhængige af cigaretterne.

   Når der ryges indendørs, vil meget af nikotinen sætte sig på overflader i hjemmet – vægge, lofter, skabe, gardiner, tapet mm.
   Når man kan lugte tobaksrøg i en bolig, indånder man faktisk rester fra tobaksrøgen.

   nikotin-tjære
   røg-tjære-nikotin

   Zimplex har stor erfaring i at rense og sanere vægge, lofter,
   gulve og lignende for nikotin, tjære og gammel røg.

   Vi tilbyder professionel rens og rengøring af boliger, der er blevet røget i, og efterfølgende effektiv lugtsanering.

   Misfarvninger og lugten fra nikotin og gammel røg efter rygning mv. er ikke en fornøjelse at se på eller lugte til, når det hænger på vægge og lofter.
   Derudover er også sundhedsskadeligt og direkte kræftfremkaldende. Dette gælder selvom det måske er flere år siden, at nogle har røget i boligen.

   Vask-tjære
   nikotin-rygerbolig
   tjære-nikotin-damprens
   nikotin-gammel-røg
   væg-nikotin-røg
   nikotin-vinduer
   stikkontakt-nikotin
   rengøring-nikotin-tjære
   nikotin-på-loft
   rygerhjem-tørdamp-lugt
   s

   En undersøgelse viser, at den nikotin m.v. der kommer fra cigaretrøg, kan danne kræftfremkaldende stoffer, når det sidder på vægge og lofter.

   Røg fra en cigaret indeholder ca 4.000 forskellige stoffer og eks. nikotin bliver spredt til alle overflader, efter at røgen har lagt sig, eller der er blevet luftet ud.

   nikotion-røg
   rense-nikotin

   Typiske spørgsmål

   Herunder giver vi svar på de typiske spørgsmål, vi bliver stillet vedr. rygerboliger.

   Zimplex har både den rette ekspertise, erfaring og professionelle udstyr til at sanere boliger, hvor der er blevet røget i.
   Er der ikke svar på dit spørgsmål, kontakter du os bare: Tlf.: 69102323 – info@zimplex.dk

   Er en rygerbolig sundhedsskadelig

   Gammel røg og nikotin er et forholdsvis nyt forskningsemne herhjemme. Men et af problemerne er, at gammel røg består både af stoffer fra tobaksrøgen men også af stoffer, som bliver dannet, fordi tobaksrøgen reagerer med anden forurening i hjemme. Derudover danner nikotin en hinde på alle overflader, og nikotin er giftigt.

   Et rygerhjem er sundhedsskadeligt. Der sidder nogle tjærestoffer, som er usunde
   Kilde: Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse hos Kræftens Bekæmpelse

   Kan man måle niveau for nikotin og røg

   Man kan desværre ikke måle hvor meget gammel røg og nikotin der er i en rygerbolig.

   Vores bedste råd er, at hvis DU kan lugte røg eller nikotin, er det sandsynligvis til stede. Som tommelfingerregel kan man sige, at hvis der lugter af tobaksrøg, så er der stadig gammel røg tilbage.
   Næsen er nemlig et fint og følsomt måleinstrument

   Kan Zimplex rense en rygerbolig

   Tobaksrøgens indhold af nikotin og tjærestoffer trænger ind i og lægger sig som en fedtet, ofte farvet hinde på mange forskellige overflader og afgi­ver en sur og sundhedsskadelig tobakslugt.
   Zimplex har en speciel kemi, der er særdeles velegnet til nedvask og rens af nikotin og gammel røg. Herefter lugtsanere vi boligen med koldtåge og/eller ozon behandling

   Er boligen særlig hårdt ramt, kan det være nødvendigt at fjerne tapet inden rengøring samt male overflader efter rensning, med en god spærrende maling

   Kan jeg selv rense en bolig der har været røget i

   Det kan man i princippet godt. Man skal dog være forberedt på at det kræver mange timers arbejde og en stor portion knofedt.
   Derudover skal man være opmærksom på hvilke overflader, der kan tåle kemi og vand. Det kan desuden være meget svært at rense ned i små sprækker og revner, uden maskine.
   Man skal også være sikker på at den kemi man benytter, både er egnet, og giftfri. Selve luften i boligen bør også renses.

   Kan man sælge en rygerbolig

   Det kan man naturligvis godt, men det kan desværre være svært.
   For fire ud af ti på boligjagt er det ’skod’, hvis der har været røget i hjemmet, viser en ny undersøgelse. De vil gå videre til en anden bolig. For næsten lige så mange gælder det, at de vil have afslag i prisen
   Kilde: Boligsiden.dk
   Mange ikke-rygere på boligjagt har svært ved at se sig selv i en bolig, hvor der har været røget i en årrække.
   Kilde: Boligmarkedsanalytiker i Home

   Bør man købe en rygerbolig

   Man kan faktisk med fordel købe en rygerbolig. Ofte er en rygerbolig markant billigere end en tilsvarende bolig, hvor der ikke er blevet røget i.
   Derudover kan man ofte opnå et solidt nedslag i prisen. Disse besparelser kan du så benytte til at få fagfolk til at sanere boligen. De opnåede besparelser dækker typisk mere end rigeligt udgiften til sanering af rygerboligen.
   Har du købt et rygerhjem, skal du blot kontakte os:
   Zimplex Facility Service – Tlf.: 69102323  –  info@mail.dk

   Få et godt og komplet tilbud

   At rense en bolig, hvor der er blevet røget i, kræver både erfaring, det rette udstyr og materialer samt både kendskab til sanering og masser af knofedt.

   Zimplex har opbygget både stor erfaring og ekspertise i at alle typer rygerhjem for nikotin og gammel røg.

   Vi tilbyder professionel rengøring af boliger, der er blevet røget i, og efterfølgende effektiv lugtsanering og evt. behandling med ozon.

   Zimplex har hjulpet både kunder der ønskede at sælge en bolig, hvor der var blebet røget i, samt kunder der havde fundet deres drømmebolig, men opdagede at der var blevet røget i den.

   Vi har desuden arbejdet for både boligselskaber, plejehjem samt boligforeninger, med at fjerne spor efter rygning.

   Fjerne lugt af røg

   Det er nærmest en videnskab at bekæmpe og fjerne lugten af nikotin og gammel røg.

   Tobaksrøg er en blanding af ca. 4000 forskellige kemiske stoffer. Mange af dem er sundhedsskadelige, ca. 200 af dem er giftige og 40-50 af dem
   – fx arsenik, benzen og formaldehyd – er kræftfremkaldende
   .
   Læs mere om lugtsanering her: KLIK HER

   Pris på sanering

   Zimplex er specialiseret i sanering, rensning, rengøring mv. af boliger og hjem, hvor der har været røget i.

   Det er svært at give en fast pris på rensning af rygerboliger, men professionel nedvask og sanering koster typisk: 110 – 120 kr pr kvadratmeter (+ moms)
   Se evt. vores prisliste her: KLIK HER

   Har du spørgsmål eller brug for et tilbud?

   Kontakt os enten på telefon, mail eller kontaktformular