69 10 23 23 info@zimplex.dk

   Miljøsanering

   – Professionel sanering af gulve

   PCB og asbest i gulve :

   Både asbest og PCB er skadelig for dit helbred. Desuden skal affaldet håndteres korrekt.

   I mange boliger bygget før 1988 forekommer der ofte et eller flere bygningsmaterialer, som indeholder asbest.

   Et af de steder der ofte ses materialer med asbest er i/ved gulvet.
   Det drejer sig ofte om asbest i vinylgulve samt asbest i klæber anvendt til montering af linoleum og gulvfliser.

   I perioden 1950-1977 blev PCB ofte brugt i slidstærke gulvbelægninger. Når man skal renovere eller fjerne gulve i bygninger fra perioden 1950-77,
   skal du derfor være særlig opmærksom på om der er PCB i gamle rester af lim, klæbemiddel og gulvbelægning.

   sanering-gulv

   AFD: Miljøsanering

   Asbest i gulv

   Er eksempelvis et vinyl gulv fra før 1980, er der desværre stor risiko for at der er asbest i gulvbelægningen og/eller den klæber der er benyttet til at fæstne gulvbelægningen.
   Derfor skal disse materialer omgås med forsigtighed, da asbest desværre er YDERST sundhedsskadeligt

   Vi tilbyder at fjerne både asbestholdigt gulv samt sikker nedslibning af klæberen, hvis der er asbest i den.
   Derudover sørger vi naturligvis for at alle materialer køres sikkert til deponi.

   Trapper med asbest eller PCB

   Som med gulvbelægninger forekommer der ofte også problematiske belægninger på trappetrin og repos, hvis bygningen er fra før ca. 1980.

   Ligesom med gulve, der indeholder skadelige stoffer, skal sanering og slibning af klæber foregå på en sikker og forsvarlig måde.

   Arbejdet vanskeliggøres dog ofte af manglende plads til maskiner på trapper. Derfor skal belægningerne ofte fjernes manuelt

   PCB i gulv

   PCB er faktisk en af verdens 12 farligste miljøgifte.
   Der findes desværre mange gulve fra 60-70’erne, hvor PCB desværre er til stede i de materialer der er benyttet.

   Problemet med PCB materialer i gulv/lim/klæber er typisk mest alvorligt ved renoveringer.  Skal man sanere for PCB,
   skal man være særlig opmærksom på at hvis man anvender mekanisk/elektrisk værktøj til fx at skære i gulv eller fuger, bliver PCB opvarmet, hvilket øger afdampningen. Derfor anvender vi også altid luftforsynet åndedrætsværn.

   Zimplex er et professionelt og yderst erfarent firma, der tilbyder sanering af alle typer gulve og klæber samt lim, der indeholder skadelige stoffer.

   Vi tilbyder at stå for hele opgaven: udarbejdelse af tilbud, sanering af de problematiske materialer, håndtering af farligt affald og korrekt aflevering i miljøcontainer til godkendt miljøstation til deponi.

   Der er en hel del krav til både sikkerhed, sanering og håndtering af affaldet. Kravene desuden forskellige alt efter om det eks. er asbest elle PCB, der er det skadelige materiale der skal saneres for.

   Pris på sanering af asbest og/eller PCB i gulve

   Zimplex har den fornødne erfaring og udstyr til at tilbyde sanering af gulve til en særdeles attraktiv pris. Ofte er vores pris20-30 % billigere end den pris andre tilbyder.

   Dette skyldes på INGEN måde at der spares på sikkerheden.

   Det er hovedsageligt på administration og pr og reklamer, som vi har været i stand til sænke vores omkostninger på.
   Disse besparelser, kommer selvfølgelig vores kunder til gode via lavere priser.

   I Zimplex tager vi både vores medarbejderes, kunders og miljøets sikkerhed meget alvorligt!

   gulvsanering
   PCB-Gulv

   Når Zimplex står for sanering af gulve eller trapper, starter vi typisk med at forsegle de relevante områder med støvvægge og og opsætte sluser.

   Det er nemlig meget vigtigt at støv og fibre ikke spreder sig til andre områder.
   Derudover benyttes specielle støvsugere med særlige Hepa-filtrer samt professionelle miljøbokse og luftrensere.

   Vores medarbejdere bærer altid særlige heldragter og handsker, og har åndedrætsværn med tilførsel af frisk luft fra påmonteret maskine.

   Brug for en pris på sanering af gulv med asbest, PCB mv.?
   Kontakt os allerede i dag

   zimplex-asbestrengøring

   Kontakt os i dag:

   pcb-zimplex
   asbest-i-gulv
   sodskade-beton
   asbest-gulv
   gulv-asbest
   Sanering-af-gulve
   Zimplex-pcb
   pcb-pris
   asbest_gulv
   asbest-klæber

   Vores typiske kunder vedr. sanering af gulve

   Gulvfirmaer

   Ofte servicere vi også professionelle gulvfirmaer på Sjælland, der skal lægge nyt gulv hos deres kunde.

   Er der så et gulv med skadelige stoffer, tilbyder vi at komme og fjerne alle spor af asbest, PCB osv

   Håndværker

   Vi udfører også en del opgaver for håndværkere, i forbindelse med sanering af gulve.

   Det er typisk for tømrere eller malere, som vi servicere med denne type sanering.

   Private kunder

   Zimplex udfører mange opgaver med sanering af gulve for private..

   Vi fjerner både materialer med asbest og/eller PCB

   k

   Arkitekter

   Zimplex servicere faktisk ofte arkitektfirmaer, med tilbud og sanering samt nedrivning af gulve.

   Det er ofte i forbindelse med renoveringer af lidt ældre bygninger, at vi tilkaldes.

   Typiske spørgsmål

   Herunder giver vi svar på de typiske spørgsmål, vi bliver stillet vedr. asbest og PCB i gulve

   Zimplex er en moderne servicevirksomhed, der blandt andet er specialiseret i miljøsanering.
   Vi har stor erfaring med sanering af gulve der indeholder problematiske stoffer

   Er der ikke svar på dit spørgsmål, kontakter du os bare: Tlf.: 69102323 – info@zimplex.dk

   Pris på sanering af gulve

   Grunden til at vi kan tilbyde så gode priser på sanering af gulve, er IKKE fordi at der spares på sikkerheden!
   Det er bestemt heller ikke kvaliteten, det går ud over.

   Grunden til at vi kan tilbyde lavere priser end mange af vores konkurrenter, skyldes hovedsageligt vores optimering af vores administrationsomkostninger.
   Derudover har vi valgt ikke at have et stort reklame- og pr budget. Disse besparelser kommer vores kunder til gode via skarpe priser.

   Se priseksempler her: Klik her

   Sikkerhed ved sanering

   Vi sætter altid sikkerheden i vores arbejde MEGET højt.
   Dette gælder både med personlige værnemidler, sikkerhedsudstyr, affaldshåndtering osv. men i høj grad også over for kundens ejendom.

   Når vi sanerer gulve benyttes desuden de nyeste maskiner, støvsugere med specialfiltre samt effektiv udsugning.

   Forskellige gulvtyper

   Asbest, PCB og andre skadelige stoffer forefindes ofte i forbindelse med vinylgulve eller gulve med linoleum.

   Det er langt fra altid at det er selve gulvbelægningen der er problemet.

   Oftest er det faktisk limen eller klæberen, der holder gulvet fast, som er problemet.

   Hvad med det farlige affald?

   Når vi sanerer og fjerner gulvbelægninger og/eller klæber med asbest eller PCB, opstår der en del affald.
   Dette affald skal håndteres på sikker vis, da der er tale om farligt affald.

   • Affald fra saneringen lægges i særlig stærke affaldsække, som mærkes tydeligt med ASBEST eller PCB.
   • Affaldssækkene bæres herefter ud i specielle lukkede miljøcontainere, så det er utilgængelig for andre.
   • Alt farligt affald bortskaffes herefter til deponi anvist af den lokale kommunale affaldsmyndighed.

   Private og erhvervskunder

   Vi tilbyder sanering af gulve til både erhvervslivet og til private kunder. Faktisk har vi også en hel del kunder inden for det offentlige.

   Derfor kan alle trygt henvende sig til os, hvis de har et gulv med skadelige stoffer.

   Tlf.: 6910 2323

   Hvad kan Zimplex hjælpe med?

   Zimplex tilbyder bl.a.:

   • Afstripning af gulvbelægninger
   • Sanering af gulvmaterialer med asbest
   • Sanering af gulvmaterialer med PCB
   • Afslibning af klæber med asbest eller PCB
   • Sanering og slibning af trapper
   asbestfiber

   Få et godt og komplet tilbud

   Zimplex har stor erfaring og det rigtige udstyr til at tilbyde professionel hjælp ved sanering af gulve og klæber med asbest og/eller PCB i.

   Zimplex tilbyder bl.a.:

   • Afstripning af gulvbelægninger
   • Sanering af gulvmaterialer med asbest
   • Sanering af gulvmaterialer med PCB
   • Afslibning af klæber med asbest eller PCB
   • Sanering og slibning af trapper

   Vi arbejder både for erhvervskunder og private kunder.

   Vi tilbyder at stå for hele opgaven: udarbejdelse af tilbud, sanering af de problematiske materialer, håndtering af farligt affald og korrekt aflevering i miljøcontainer til godkendt miljøstation til deponi.
   Der er en hel del krav til både sikkerhed, sanering og håndtering af affaldet. Kravene desuden forskellige alt efter om det eks. er asbest elle PCB, der er det skadelige materiale der skal saneres for.

   Lugtsanering

   Asbest er et yderst sundhedsskadeligt materiale, der skal behandles korrekt.
   Ellers kan det desværre få alvorlige konsekvenser

   LÆS MERE OM ASBEST HER

   Lugtsanering

   PCB kan være helbredskadelig, og PCB er sat i forbindelse med skader på lever mv.
   Endvidere mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende.

   LÆS MERE OM PCB HER

   Har du spørgsmål eller brug for et tilbud?

   Kontakt os enten på telefon, mail eller kontaktformular