ASBEST OG PCB I GULVBELÆGNINGER

Asbest i gulve

I mange boliger bygget før 1988 forekommer der ofte et eller flere bygningsmaterialer, som indeholder asbest. Et af de steder der ofte ses materialer med asbest er i/ved gulvet.

Det drejer sig ofte om asbest i vinylgulve samt asbest i klæber anvendt til montering af linoleum og gulvfliser.

Asbestholdige materialer inden døre skal fjernes af fagfolk, der kender til hvordan man håndterer asbest uden sundhedsrisiko.

 

Gulve og PCB

I perioden 1950-1977 blev PCB ofte brugt i slidstærke gulvbelægninger. Når man skal renovere eller fjerne gulve i bygninger fra perioden 1950-77, skal du derfor være særlig opmærksom på om der er PCB i gamle rester af lim, klæbemiddel og gulvbelægning.

Foruden at materialerne skal fjernes på korrekt og sikker vis, er der også regler for bortskaffelse af materialer der indeholder PCB.

N

Zimplex tilbyder bl.a.:

  • Afstripning af gulvbelægninger
  • Sanering af gulvmaterialer med asbest
  • Sanering af gulvmaterialer med PCB
  • Afslibning af klæber med asbest eller PCB
  • Sanering og slibning af trapper

Sanering af gulve og klæber med asbest eller PCB

Zimplex er et yderst erfarent og kompetent firma, der tilbyder sanering af alle typer gulve og klæber samt lim, der indeholder skadelige stoffer.

Vi tilbyder at stå for hele opgaven: udarbejdelse af tilbud, sanering af de problematiske materialer, håndtering af farligt affald og korrekt aflevering i miljøcontainer til godkendt miljøstation til deponi.

Der er en hel del krav til både sikkerhed, sanering og håndtering af affaldet. Kravene desuden forskellige alt efter om det eks. er asbest elle PCB, der er det skadelige materiale der skal saneres for.

Alt dette tilbydes til en særdeles attraktiv pris, der typisk er 20-35 % billigere end den pris andre tilbyder.
Dette skyldes på INGEN måde at der spares på sikkerheden. Det er hovedsageligt på administration og reklamer, vi har været i stand til at sænke vores omkostninger betragteligt. Denne disse besparelser, kommer vores kunder til gode via lavere priser.
Vi tager både vores medarbejderes, kunders og miljøets sikkerhed meget alvorligt!

Vores typiske kunder vedr. sanering af gulve

Kommuner

Vi arbejder ofte for kommuner med håndtering og sanering af gulve der indeholder asbest eller PCB. 

Det drejer sig typisk om gulve i skoler, børnehaver, ungdomsskoler samt rådhuse.

Gulvfirmaer

Ofte servicere vi også professionelle gulvfirmaer på Sjælland, der skal lægge nyt gulv hos deres kunde.

Er der så et gulv med skadelige stoffer, tilbyder vi at komme og fjerne alle spor af asbest, PCB osv.

l

Arkitekter

Zimplex servicere faktisk ofte arkitektfirmaer, med tilbud og sanering samt nedrivning af gulve.

Det er ofte i forbindelse med renoveringer af lidt ældre bygninger, at vi tilkaldes.

Håndværkere

Vi udfører også en del opgaver for håndværkere, i forbindelse med sanering af gulve.

Det er typisk for tømrere eller malere, som vi servicere med denne type sanering.

%

SPAR TYPISK MELLEM 20-35 % MED ZIMPLEX

%

VI STÅR NATURLIGVIS FOR HELE PROCESSEN

%

SIKKERHEDEN ER ALTID 100% I ORDEN

Zimplex-logoet

Zimplex er en moderne servicevirksomhed, der blandt andet er specialiseret i miljøsanering.

Vi har stor erfaring med sanering af gulve der indeholder problematiske stoffer

Vores skarpe priser

Grunden til at vi kan tilbyde så gode priser på sanering af gulve, er IKKE fordi at der spares på sikkerheden!
Det er bestemt heller ikke kvaliteten, det går ud over.

Grunden til at vi kan tilbyde lavere priser end mange af vores konkurrenter, skyldes hovedsageligt vores optimering af vores administrationsomkostninger.
Derudover har vi valgt ikke at have et stort reklame- og pr budget. Disse besparelser kommer vores kunder til gode via skarpe priser

Sikkerheden

Vi sætter altid sikkerheden i vores arbejde MEGET højt.
Dette gælder både med personlige værnemidler, sikkerhedsudstyr, affaldshåndtering osv. men i høj grad også over for kundens ejendom.

Når vi sanerer gulve benyttes desuden de nyeste maskiner, støvsugere med specialfiltre samt effektiv udsugning.

Gulvtyper

Asbest, PCB og andre skadelige stoffer forefindes ofte i forbindelse med vinylgulve eller gulve med linoleum. 

Det er langt fra altid at det er selve gulvbelægningen der er problemet. Oftest er det limen eller klæberen, der holder gulvet fast, som er problemet.

 

Privat og erhverv

Vi tilbyder sanering af gulve til både erhvervslivet og til private kunder. Faktisk har vi også en hel del kunder inden for det offentlige.

Derfor kan alle trygt henvende sig til os, hvis de har et gulv med skadelige stoffer.

Tlf.: 6910 2323

Hvor kører vi henne?

Zimplex Facility Service’s administration er beliggende I Vordingborg, Sydsjælland.
Det er også her vi har vores hovedlager samt salgsafdeling. Vi har dog også lagerfaciliteter i Københavns-området

Vores servicebiler kører dog typisk på det meste af Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Vi servicere kunder lige fra Gedser og Rødby til København og Nordsjælland

Services

Zimplex tilbyder sin hjælp ved bl.a.

Asbest i gulv

Er et vinyl gulv fra før 1980, er der stor risiko for at der er asbest i gulvbelægningen og/eller den klæber der er benyttet til at fæstne gulvbelægningen.

Vi tilbyder at fjerne både asbestholdigt gulv samt sikker nedslibning af klæberen, hvis der er asbest i den.

Derudover sørger vi naturligvis for at alle materialer køres sikkert til deponi.

PCB i gulv

PCB er faktisk en af verdens 12 farligste miljøgifte. Der findes desværre mange gulve fra 60-70’erne, hvor PCB desværre er til stede i de materialer der er benyttet.

Problemet med PCB materialer i gulv/lim/klæber er typisk mest alvorligt ved renoveringer.  Skal man sanere for PCB, skal man være særlig opmærksom på at hvis man anvender mekanisk/elektrisk værktøj til fx at skære i gulv eller fuger, bliver PCB opvarmet, hvilket øger afdampningen. Derfor anvender vi også altid luftforsynet åndedrætsværn.

Trapper

Som med gulvbelægninger forekommer der ofte også problematiske belægninger på trappetrin og repos, hvis bygningen er fra før ca. 1980.

Ligesom med gulve, der indeholder skadelige stoffer, skal sanering og slibning af klæber foregå på en sikker og forsvarlig måde.

Arbejdet vanskeliggøres dog ofte af manglende plads til maskiner på trapper. Derfor skal belægningerne ofte fjernes mauelt

Sanering og sikkerhed

Når Zimplex står for sanering af gulve eller trapper, starter vi typisk med at forsegle de relevante områder med støvvægge og evt. sluser.

Det er vigtigt at støv og fibre ikke spreder sig til andre områder. Derudover benyttes specielle støvsugere med særlige filtrer samt miljøbokse og luftrensere.

Vores medarbejdere bærer altid særlige heldragter og handsker, og har åndedrætsværn med tilførsel af frisk luft fra påmonteret maskine.

Hvordan håndtere vi affaldet?

Når vi sanerer og fjerner gulvbelægninger og/eller klæber med asbest eller PCB, opstår der en del affald.
Dette affald skal håndteres på sikker vis, da der er tale om farligt affald.

 

  • Affald fra saneringen lægges i særlig stærke affaldsække, som mærkes tydeligt med ASBEST eller PCB.
  • Affaldssækkene bæres herefter ud i specielle lukkede miljøcontainere, så det er utilgængelig for andre.
  • Alt farligt affald bortskaffes herefter til deponi anvist af den lokale kommunale affaldsmyndighed.