69 10 23 23 info@zimplex.dk

   INFORMATION OM SKIMMELSVAMP M.V. EFTER OVERSVØMMELSE

   Årsager til oversvømmelser kan bl.a. skyldes kraftig nedbør, ødelagt vandrør, stoppet kloak mv.
   Fælles for alle oversvømmelser i boligen er at det er ødelæggende og har store omkostninger.

   Med oversvømmelser følger risiko for forurening med kloakvand, der indeholder sundhedsskadelige bakterier.

   Som om at dette ikke er nok…

   Derudover risikere man at stå efterfølgende med store problemer med fugt og skimmelsvamp

   Information om skimmelsvamp og bakterier efter oversvømmelse

   p

   HVAD ER SKIMMELSVAMP?

   Skimmelsvamp er små mikroorganismer. De ses som plamager i rigtig mange forskellige farver.
   De danner millioner af sporer der frigøres til luften (lidt ligesom som  med pollen)

   Skimmelsvampe ses ofte som grønne, sorte, brune eller hvide pletter/plamager, og typisk med en lodden overflade.

   s

   VANDSKADER MED KLOAKVAND

   Ved eksempelvis skybrud, kan kloaksystemet blive overbelastet, og vandet stiger herefter op over rørene,
   Ligger din kælder lavt i forhold til selve kloaksystemet, er dit hus desværre særligt udsat for at få oversvømmelse med kloakvand

   Ved vandskader med kloakvand, vil der blive skyllet bakterier ind i boligen, og der vil i løbet af kort tid være et grobund for skimmelsvamp.

   HVOR HURTIGT KOMMER DER SKIMMEL

   Efter en vandskade eller efter oversvømmelse, kan der begynde at vokse skimmel allerede efter 5-10 dage.
   Skimmelsvamp har desværre det med, at sprede sig hurtigt.

   Derfor er det vigtigt at få tørret alt, så hurtigt som muligt, og få vasket/desinficeret.
   Hverken skimmelsvamp eller eks. E coli bakterier er særlig sjov at slås med

   U

   ER SKIMMELSVAMPEN SYNLIG

   Nej, desværre er det ikke altid synligt. I mange tilfælde er der trængt fugt ind bag tapet, ind mellem gipsplader eller ned under gulvet
   Problemer er, at selvom man sørger for affugtning samt ventilation af rumluft, hjælper det normalt ikke ret meget.
    
   Et skjult skimmelangreb bliver ofte først opdaget, ved helbredsproblemer, eller når der konstateres en “indelukket”, sødlig og tung lugt i kælderen
   skybrud

   Typiske årsager til vandskader i boligen?

   Vand kan i princippet komme ind alle steder. Det kræver ikke ret store huller eller revner.
   Der er dog flere forskellige årsager til at der trænger vand ind i din bolig.
   Herunder er beskrevet 3 af de hyppigste årsager

   Manglende dræn

   Mange huse har ikke et omfangsdræn, der er med til at sikrer mod vand i kælderen.
   Dette gør din kælder ekstra sårbar i perioder med meget regn.

   Kloakvand

   Kommer der perioder med meget nedbør kan kloaknettet blive overbelastet, og kan slet ikke følge med.
   Vandet i kloakken blive presset tilbage og op i kælderen. eller spildevandet kan ikke ledes hurtigt nok væk

   Oversvømmelse

   Oversvømmelser rammer ofte udsatte huse, (ved kyster, havne, vandløb osv). I tilfælde sker det i tilfælde af stormflod.
   Vandet kommer ind ad lavtliggende kælderskakte, udluftningsriste, lyskasser, døre og vinduer.

   Lidt gode råd – til INDEN man får vandskader

   Tagrender

   Tjek om dine tagrender er fyldt med løv, snavs osv.
   Fyldte tagrender kan medføre vandskader

   Kloakvand

   En god løsning er at få monteret et Højvandslukke
   Ellers spær gulvafløbet af med plast, sandsække og lægter

   U

   Hul i taget

   Kontroller med jævne mellemrum om der er huller i taget.
   Der skal ikke store huller til, at skabe vandskade

   Sandsække mv

   Hav evt. plastruller og sandsække liggende
   Du kan med fordel også have en pumpe til vand i kælderen.

   V

   Plastkasser

   Drop at have ting og papir liggende i flyttekasser og papkasser.
   Hav det liggende i plastkasser, så der ikke trænger vand ind

   oversvømmelse-kælder

   Hvad gør du ved vandskade - 1

   Uanset hvad der er årsag til, at der er kommet vand ind i din bolig, er det vigtigt, at du reagerer hurtigt.
   Du skal hurtigst muligt forsøge at begrænse skadens omfang og dernæst finde ud af, hvor vandet kommer fra.

   Bemærk: Hvis der er tale om vand fra kloak, skal undlade at komme i berøring med det.

   oversvømmelse-skadeservice

   Hvad gør du ved vandskade - 2

   Derefter bør du kontakte dit forsikringsselskab, som normalt altid vil kunne hjælpe dig videre og sørge for hurtig indsats for at bekæmpe vandskadens omfang.

   BEMÆRK: Du skal ikke smide ødelagte møbler, løsøre osv. helt væk.
   Som oftest sender dit forsikringsselskab en taksator ud, som vurdere skaderne på hus og genstande

   oversvømmelse-kloakvand2

   Hvad gør du ved vandskade - 3

   Herefter kontrollere du om der er materialer, løsøre eller møbler mv, som er blevet påvirket af vandet. Er det tilfældet, skal det fjernes (men ikke smides helt ud)

   HUSK: Hvis der er tale om kloakvand, er der stor risiko for, at vandet kan være fyldt med bakterier – Undgå at komme i direkte berøring med vandet.

   oversvømmelse-gulv

   Hvad gør du ved vandskade - 4

   Har du selv pumpe eller større vandstøvsuger, kan du selv begynde at fjerne vand. Ellers vent på skadeservicefirmaet, som din forsikring
   sandsynligvis har bestilt. Hvis du selv bruger tid på at fjerne vand osv, vil de fleste forsikringsselskaber honorere dette.

   Du bør også tage billeder af selve vandskaden samt evt. ødelagt inventarvandskaden til forsikringsselskabet.

   Vandskade og skimmelsvamp
   Efter en vandskade er det vigtigt at kontrollere alle organiske materiale, som kan have suget fugt/vand.
   Ikke nok med at organisk materiale suger vand til sig – det er også ren føde for skimmelsvampe.

   Gipsplader, isolering, tapet, træ, væv osv., der har været i berøring med vand, er desværre ideel for at der kan opstå skimmelsvamp.

   Det er derfor yderst vigtigt at når vandet fra vandskaden er fjernet, at der er fokus på evt. fugt i konstruktionerne.
   Det er desværre ikke altid nok, at overfladerne er tørre. Det kan også være et problem BAG overflader.

   Skimmelsvamp kan for eksempel opstå, når der trænger fugt ind bag eks. tapet, beklædningsplader, gipsplader.
   Det kan også trænge ind under gulvbelægningerne. I disse tilfælde vil affugtning og ventilation kun have en begrænset effekt.

   Hvis der alligevel kommer skimmelsvamp, skal dette afrenses.
   Ved større angreb kan det være nødvendigt helt at fjerne de overflader eller konstruktioner, hvor der sidder skimmelsvamp.

   vandskade

   Men er skimmelsvamp overhovedet skadeligt for helbredet?

   Dette spørgsmål får vi ofte. Skimmelsvamp er jo ikke farligt ligesom eks. asbest. MEN:
   Skimmelsvamp påvirker dog alligevel dit helbred, og kan give en hel del forskellige symptomer.
   Hvis man lever i en bolig med skimmelsvamp i en længere periode, bliver symptomerne både flere + værre

   De typiske symptomer, man bør holde øje med er:

   • – Slimhinde-irritationer i øjne og svælg
   • – Hovedpine (kan udvikle sig til migræne)
   • – Træthed
   • – Koncentrations-besvær
   • – Svimmelhed
   • – Kvalme

   Der er også en del mennesker der oplever symptomer der ligner forkølelse, men som bare ikke vil forsvinde igen.

   Allergi

   Der er også nogle der er allergiske over for skimmel. Er der skimmelsvamp i din bolig, og har du allergi over for skimmelsvampe,
   kan du have symptomer hele året. Du vil typisk kunne opleve symptomer som:

   Astma (fx hoste, pibende vejrtrækning, trykken for brystet)
   Høfeber (fx tilstoppet næse, rindende næse, nys og kløe i øjnene)

   Din læge kan undersøge, om du har allergi over for de mest almindelige skimmelsvampe ved at lave en allergitest.
   Der er ligeledes folk der kan udvikle allergi over for skimmelsvamp, hvis de udsættes for det igennem en længere periode.

    

   Skimmelsvamp

   Metoder til at fjerne og bekæmpe skimmelsvamp

   Mekanisk afrensning:

   Som udgangspunkt vokser skimmelsvampe, modsat f.eks. træ nedbrydende svampe, ikke ind i faste materialer. Et skimmel angreb vil derfor normalt kun ligge i det øverste lag af materialet.
   Dermed kan der foretages en afrensning ved at fjerne den angrebne overflade. Det kaldes normalt en mekanisk eller fysisk nedrensning,
   og vil typisk foregå ved at slibe, skrabe, sandblæse eller på anden, tilsvarende vis rense/fjerne de skimmel angrebne overflader.


   Biovenlig, kemisk afrensning:

   En af de mest anvendte metode til afrensning af skimmelsvamp er den kemiske.
   Her påføres produkterne/kemien, der er både desinficerede og svampedræbende, på den relevante overflade.
   Afrensningen, der effektivt slår alle former for skimmelsvamp, bakterier mv. ihjel, foregår typisk som en almindelig nedvaskning med børste, klude osv.


   Afrensning med damp:

   Afrensningen foregår ved, at overophedet vanddamp under tryk frigives direkte på de overflader, der er angrebet med skimmelsvamp.
   Sporerne fra skimmelsvamp skoldes på den måde ihjel med ca. 150 C varm damp. Samtidig fjernes belægninger, plamager osv.


   Afrensning med tøris:

   Ved denne form for afrensning, blæses små perler af tøris ind på den overflade der er blevet angrebet af skimmelsvamp. Metoden minder om sandblæsning og er dermed en form for mekanisk afrensning. Forskellen fra sandblæsning er, at tøris fordamper når det rammer overfladen, og derved skabes der ikke noget restprodukt.

   Læs evt mere her


   Rengøring sætter punktum:

   Det største problem med skimmelsvampe er normalt sporerne fra svampene/resterne fra dødt mycelium (netværk af lange, rørformede svampeceller), der spredes i indeklimaet og som kan medføre problemer med helbredet for beboerne.

   Derfor bør der, efter større skimmel angreb og efterfølgende afrensning, foretages en grundig rengøring af boligen – eller i det mindste store dele af boligen. Det vil normalt sige grundig støvsugning og afvaskning af alle overflader, hvor der benyttes almindelige rengøringsmidler.

   I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, eller blive anbefalet, at foretage en desinficering af hele eller dele af boligen. Typisk i form af en såkaldt koldtåge-behandling.

   lille-logo

   Få et godt tilbud
   på skimmelsanering:

   Tlf.: 6910 2323
   Mail: info@zimplex.dk

   Mobil: 2087 8319

   skimmelsvamp
   skimmelsvamp-zimplex
   skimmelsvamp-zimplex
   skimmelsvamp_ydermur
   vandskade