69 10 23 23 info@zimplex.dk

   Priser

   – Priser på afrensninger, miljøsaneringer, rengøring og skadeservice

   Vi er 100% klar over at det er irriterende, at vi ikke kan give faste og præcise priser i telefonen eller på hjemmesiden.
   Det skyldes blot at vores opgaver aldrig er ens, og dermed er vores priser det heller ikke.
   Vi har derfor også været lidt bekymret over, om overslagspriser/cirka-priser
   på hjemmesiden kan skabe mere forvirring end gavn.

   Men nu tester vi det, og vi har nu lavet lister med cirka-priser

   Så her på siden kan du få en ide om vores priser på bl.a.:

   Facaderens, rens af rygerhjem, tørisblæsning, lavablæsning, sodskader, håndværkerrengøring,

   ozon behandling, graffitirens, brandskader, rygerboliger, rens af tagrender, lugtsanering, asbestsanering,

   skimmelsvamp, PCB. kontorrengøring, asbesttag, industrirengøring + M.M

   Zimplex Facility Service

   PRISER

    

   Vi foretrækker altid at udarbejde og give en komplet, skarp og samlet pris på en opgave.

   Dette vil oftest også give den bedste samlede pris.
   Nedenstående priser er jo kun vejledende, og baseret på 0% info om en given opgave

   Priser på afrensninger:
   PRIS PÅ FACADERENS

   facaderens-kommune
   Det er umuligt at give en fast listepris på facaderens, da der er rigtig mange faktorer der spiller ind

   Men en normal rens af snavs og skidt fra eksempelvis betonfacade og lign. koster typisk fra:

   32-35,00 kr + moms
   Prisen er pr m2
   Hertil kommer der udgifter til kemi, stillads/lift, værnemidler m.v.

   HUSK: vi udarbejder gerne et komplet og skarpt tilbud – KLIK HER

   PRIS PÅ TØRISBLÆSNING

   tøris-træ
   Det er MEGET svært at give en fast listepris på tørisblæsning, da vi blæser alt lige fra køretøjer og asfalt til gulve og facader.
   Det er især svært, hvis der ikke er tale om store reelle flader.

   Men tørisblæsning af facader, både  lign. koster typisk fra:

   165,00-185,00 kr + moms pr m2
   Hertil kommer der udgift til bla.
   kompressor, værnemidler og afdækning

   Udføres tørisblæsningen på timepris koster det normalt:
   475,00 kr + moms i timen
   Hertil kommer der udgift til bla.
   Tøris, kompressor, værnemidler og afdækning

   HUSK: vi udarbejder gerne et komplet og skarpt tilbud – KLIK HER

   PRIS PÅ LAVABLÆSNING

   Det er svært at give en fast listepris på lavablæsning, da vi blæser alt lige fra biler, både til facader, bjælker og kirker

   Men lavablæsning af reelle facader og lign. koster typisk:

   165,00-185,00 kr + moms pr m2 ( Kommer an på alt fra str. af opgave til typen af overflade mv.)
   Hertil kommer der udgift til bla.
   kompressor, værnemidler og afdækning

   Udføres lavablæsningen på timepris koster det normalt:
   475,00 kr + moms i timen
   Hertil kommer der udgift til bla.
   lava, kompressor, værnemidler og afdækning

   HUSK: vi udarbejder gerne et komplet og skarpt tilbud – KLIK HER

   PRIS PÅ GULVRENS
   gulvrens
   Der findes mange metoder til at rense gulve.
   En af de mest effektive metoder, er en grundig afrensning med vores
   dybde-rensende oscillerende gulvrenser. Prisen afhænger af gulvtype, samy hvad der skal renses af.
   Der er stor forskel på at fjerne alm skidt og snavs og til at fjerne maling eller gammel polish
    
   Vores typiske priser på gulvrensninger ligger typisk mellem:
   55-75,00 kr + moms
   Prisen er pr kvm
    
    
   PRIS PÅ SODABLÆSNING


   Det er svært at give en fast listepris på sodablæsning, da vi blæser alt lige fra både og biler til facader

   Men sodablæsning af facader, både  lign. koster typisk fra:

   155,00-175,00 kr + moms pr m2
   Hertil kommer der udgift til bla.
   kompressor, værnemidler og afdækning

   Udføres sodablæsningen på timepris koster det:
   450,00 kr + moms i timen
   Hertil kommer der udgift til bla.
   Soda, kompressor, værnemidler og afdækning

   HUSK: vi udarbejder gerne et komplet og skarpt tilbud – KLIK HER

   PRIS PÅ RENS AF GRAFFITI

   graffitirengøring
   Prisen på graffiti afhænger af hvilken type overflade der skal renses, samt hvilken type graffiti der er tale om.
   Vi har en del forskellige metoder til at rense graffiti af. De forskellige metoder har forskellige priser.
   Metoden der skal benyttes, vælges altid ud fra den konkrete opgave. Men vi vælger ALTID den mest økonomiske løsning.

   Priseksempel:

   Graffiti/tags (ikke heldækkende) på murstensmur på ca. 1-2 kvadratmeter, der renses med kemi koster ca.
   900-1.400,00 kr + moms (+ kørsel)

   HUSK: vi udarbejder gerne et komplet og skarpt tilbud – KLIK HER

    

   Priser på miljøsanering:
   PRIS PÅ ASBESTTAG

   asbesttag
   Prisen på nedtagning af asbesttag afhænger ofte af tagets type, adgangsforhold, loftet indenunder osv.

   Men vores priser for selve nedtagningen af asbesttage ligger normalt fra:

   210,00-230,00 kr + moms
   Prisen er pr m2
   Hertil kommer der udgifter til sikkerhedsudstyr, værnemidler
   miljøcontainer, afdækning m.v.

   HUSK: vi udarbejder gerne et komplet og skarpt tilbud – KLIK HER

   PRIS PÅ ASBEST RØRISOLERING

   asbest-isolering
   Prisen på sanering og fjernelse af isolering fra rør, der indeholder asbest, afhænger ofte af isoleringens type, størrelse på rør adgangsforhold osv.

   Men vores priser for nedtagning af isolering fra rør med asbest ligger normalt fra:

   248,00 kr + moms
   Prisen er pr meter
   Hertil kan der komme udgifter til værnemidler
   miljøstøvsugning, afdækning m.v.

   HUSK: vi udarbejder gerne et komplet og skarpt tilbud – KLIK HER

   PRIS PÅ SKIMMELSVAMP

   skimmel-tørdamp
   Prisen på sanering og bekæmpelse af skimmelsvamp og lignende, afhænger af overfladen det sidder på, omfang og adgangsforhold.

   Men ofte ligger prisen på skimmelsanering fra:

   220,00 kr + moms
   Prisen er pr kvadratmeter
   Hertil kan der komme udgifter til værnemidler
   miljørengøring, afdækning m.v.

   HUSK: vi udarbejder gerne et komplet og skarpt tilbud – KLIK HER

   PRIS PÅ GULV MED PCB

   Zimplex-pcb
   Vores pris på at fjerne gulvbelægning og klæber med eksempelvis asbest afhænger naturligvis af
   af gulvtype, lokalernes form, behov for afdækning og inventar mv.

   Men typisk ligger prisen på fjernelse fra:

   120,00 kr – 135,00 kr + moms
   Prisen er pr kvadratmeter
   Hertil kommer der udgifter til maskiner,værnemidler
   miljøstøvsugning, deponi, afdækning m.v.

   HUSK: vi udarbejder gerne et komplet og skarpt tilbud – KLIK HER

   PRIS PÅ ASBEST KLÆBER

   asbest-klæber-fliser
   Asbestklæber sidder typisk under fliser. Derfor fjerner vi både fliser og selve klæberen.
   Prisen afhænger normalt af hvor fliserne sidder, er der meget afdækning osv.
   Der er desuden stor forskel på gulvfliser og vægfliser.

   Derfor er det umuligt at sætte en fast pris på.
   Vi kan dog give et priseksempel:

   199,00 – 299,00 kr + moms
   Prisen er pr kvadratmeter.
   Hertil kommer der udgifter til maskiner,værnemidler
   miljøstøvsugning, affaldshåndtering, afdækning m.v.

   HUSK: vi udarbejder gerne et komplet og skarpt tilbud – KLIK HER

   PRIS PÅ LUGTSANERING


   Vi har flere metoder til at fjerne dårlig lugt.
   Metoden der vælges afhænger af typen af lugtgener og lokalet/ejendommen.

   Nogen gange er rengøring og opstilling af ozon generator nok.
   Andre gange skal der rengøres og saneres med en speciel væske, der skredes som koldtåge.

   Derfor er det umuligt at sætte en fast pris på.
   Vi kan dog give et par priseksempler:

   Opstilling af ozon generator (stor)
   ca. 990,00 kr + moms (tillæg ved kørsel)
   Prisen er pr døgn.

   Lugtsanering ved koldtåge
   ca. 119,00 kr – 130,00 kr + moms
   Prisen er pr m2

   Hertil kan der komme udgift til evt. rengøring af det/de områder der lugter.

   HUSK: vi udarbejder gerne et komplet og skarpt tilbud – KLIK HER

    

   Priser på rengøring:
   PRIS PÅ KONTORRENGØRING

   zimplex-rengøring-kontor

   Det er lidt af en umuligt opgav at give en fast pris på kontorrengøring, da der er alt for mange faktorer der har betydning.
   Derudover er en timepris ikke altid retvisende, da det i lige så høj grad kommer an på, HVOR MEGET man når at rengøre på en time
   (… Og vi er faktisk både hurtige og effektive!)

   Men vores timepriser for rengøring af kontorer ligger normalt på:

   285,00 kr. – 315,00 kr + moms

   HUSK: vi udarbejder gerne et komplet og skarpt tilbud – KLIK HER

   PRIS PÅ INDUSTRIRENGØRING

   industrirengøring
   Prisen på industrirengøring er forskellig alt efter om der er tale om daglig/ugentlig rengøring af produktionslokaler,
   eller om der er tale om specialopgaver.
   Vi prøver herunder at give en pris på lidt forskellige typer rengøring i industrien.

   Daglig/ugentlig rengøring ca.
   295,00 – 315,00 kr + moms


   Tørisblæsning af maskiner, rør, ventilatorer mv.
   ca. 165-185 kr pr. m2 eller 450,00 kr pr time

   Rens af gulve med maskine i produktionslokaler mv.
   ca. 65,00-75,00 kr pr. m2 eller 400,00 kr pr time

   HUSK: vi udarbejder gerne et komplet og skarpt tilbud – KLIK HER

   PRIS PÅ RYGERBOLIG

   rygerbolig
   Den mest benyttede metode vi bruger til at rense rygerboliger er,
   Nedvask af nikotin på alle overflader med special kemi og herefter en grundig og professionel lugtsanering

   Herunder kan du se hvad det typisk koster.

   Nedvask af nikotin fra alle overflader med speciel kemi
   120,00 – 130,00 kr + moms

   Prisen er pr kvadratmeter. (boligens)

   1 x lugtsanering med Ozon generator
   1350,00 kr + moms og plus kørsel
   Pris pr døgn (1-2 døgn er normalt rigeligt)

   Professionel lugtsanering med koldtåge
   119,00 – 129,00 kr + moms
   Prisen er pr kvadratmeter

    

   HUSK: vi udarbejder gerne et komplet og skarpt tilbud – KLIK HER

    

   PRIS PÅ SOCIAL RENGØRING

   socialRengøring
   Denne type opgave er det 100% umuligt at give faste priser på. Det afhænger af elementer som hvor meget affald er der, skal der køres møbler og lignende på genbrugsplads, er der dyr i affaldet, ligger der kanyler osv.

   Men typisk ligger prisen på social rengøring fra:

   380,00 kr + moms i timen eller fast tilbud

   7 – 8.500,00 kr + moms (mindre lejlighed)
   Hertil kommer der udgifter til værnemidler
   kørsel, erhvevsgebyr til genbrugsstation m.v.

   HUSK: vi udarbejder gerne et komplet og skarpt tilbud – KLIK HER

   PRIS PÅ SLUTRENGØRING


   Slutrengøring, håndværkerrengøring – Kært barn har mange navne.
   Men de dækker normalt over det samme; rengøring efter håndværkere ved nybyggerier og renoveringer.

   Ved almindelige lejligheder er vores priser ca.

   13,50 – 15,50 kr + moms
   Prisen er pr kvadratmeter

   HUSK: vi udarbejder gerne et komplet og skarpt tilbud – KLIK HER

   PRIS PÅ HOVEDRENGØRING

   rengøring-efter-oprydning
   En hovedrengøring er typisk en komplet løsning med en rengøring af en hel bolig eller kontorer.

   Ved en hovedrengøring rengøres der typisk alle vandrette vaskebare overflader.
   Herunder også fodlister, stikkontakter m.v.

   Det er dog umuligt at sætte en fast pris på sådanne opgaver, da ingen opgaver indtil videre har været ens.
   Vi kan dog prøve at give en ide om pris niveauet

   Normal hovedrengøring
   ca. 350-380,00 kr + moms i timen eller fast tilbud.
   Prisen er pr m2
   Hertil kommer der udgift til kemi

   HUSK: vi udarbejder gerne et komplet og skarpt tilbud – KLIK HER

    

   Priser på skadeservice:
   PRIS VED SODSKADER

   sodskade-sodablæsning
   Til afrensning af sodskader benytter vi ofte tørisblæsning eller lavablæsning.
   Ved sarte sten benytter vi en kemisk afrensning, der afsluttes med hedevandsafrensning.

   Herunder kan du se hvad det typisk kan koste:

   Blæsning af murværk/træværk med sod
   170,00 – 195,00 kr + moms

   Prisen er pr kvadratmeter.

   Kemisk afrensning og hedevandsrens
   110,00 – 130,00 kr + moms (+ kemi)
   Prisen er pr kvadratmeter

   HUSK: vi udarbejder gerne et komplet og skarpt tilbud – KLIK HER

    

   PRIS VED LUGTSKADER

   lugt-sod
   Der er en del type skader, hvor der medfølger en ubehagelig lugt.
   Det kan være efter brand, oversvømmelse, råddenskab, kloak skader mv.

   Disse typer skader kræver typisk en afrensning og/eller desinficering.
   Herefter skal der udføres en grundig lugtsanering.
   Efter nogen skader kan man nøjes med at opsætte en ozon generator, mens i en del andre tilfælde er en rigtig lugtsanering påkrævet.

   Professionel lugtsanering
   120,00 – 130,00 kr + moms
   Prisen er pr kvadratmeter

   Leje af Ozon generator
   1290,00 kr + moms og plus kørsel
   Pris pr døgn

   Hertil skal man også regne med udgift til afrensning og/eller desinficering, hvis dette ikke allerede er udført.

   HUSK: vi udarbejder gerne et komplet og skarpt tilbud – KLIK HER

    

   PRIS VED HÆRVÆRK

   Der kan desværre ikke gives en fast pris på udbedring af hærværk. Det komme helt an på type af hærværk, samt omfanget.

   Men vi vil meget gerne komme ud og give en samlet pris for en udbedring og nulstilling af hærværket.

   HUSK: vi udarbejder gerne et komplet og skarpt tilbud – KLIK HER

   PRIS VED SOCIAL RYDNING

   socialRengøring
   Denne type opgave er det 100% umuligt at give faste priser på. Vi har endnu ikke oplevet 2 sociale rydninger der er ens.
   Det afhænger af elementer som hvor meget affald er der, skal der køres møbler og lignende på genbrugsplads, er der dyr i affaldet, ligger der kanyler osv.

   Men typisk ligger prisen på social rydning fra:

   7 – 8.500,00 kr + moms (mindre lejlighed)
   Hertil kommer der udgifter til værnemidler
   kørsel, erhvevsgebyr til genbrugsstation m.v.

   HUSK: vi udarbejder gerne et komplet og skarpt tilbud – KLIK HER

   PRIS VED VANDSKADER

   vandskade
   Er der vand i din kælder, eller har der været oversvømmelse, tilbyder vi at komme hjælpe. (Ikke akut)
   Vi tilbyder bl.a. opsugning af vand, håndtering af fugtskader, desinficering efter oversvømmelse osv

   Opsugning af vand
   450,00 kr + moms i timen

   Hertil kommer der udgifter til værnemidler
   kørsel og udstyr

   Desinficering af områder
   19,00-29,00 kr + moms
   Prisen er pr kvadratmeter

   Skimmel i forbindelse med fugt/vand
   Ca. 199,00 kr + moms
   Prisen er pr kvadratmeter
   Hertil kommer der udgifter til værnemidler
   miljøstøvsugning, afdækning m.v.

   HUSK: vi udarbejder gerne et komplet og skarpt tilbud – KLIK HER

   PRIS VED DESINFICERING

   vandværk
   Der er mange skader og uheld hvorefter en professionel desinficering er påkrævet.
   Vi tilbyder professionel desinficering ved brug af koldtåge og/eller aftørring med desinficerende væske

   Desinficering med koldtåge
   19,00 , 29,00 kr + moms

   Hertil kommer der udgifter til kemi, værnemidler og kørsel

   HUSK: vi udarbejder gerne et komplet og skarpt tilbud – KLIK HER

   Bemærk at overstående priser er kun for at give en indikation om vores prisleje.
   Vi er ikke bundet af overstående priser, da de altid vurderes fra opgave til opgave.
   Dette skyldes til dels at ingen opgaver er ens, og at der i nogle tilfælde kan gives mængderabat

   Vi foretrækker dog altid at give en skarp, fast og samlet pris på en opgave.

   Finder du ikke svar eller priser på det du søger er du altid velkommen til at kontakte os

   Michael Nielsen

   Michael Nielsen

   Direktør

   Jeg hedder Michael Nielsen, og er indehaver af Zimplex Facility Service. Jeg står for en stor del af planlægning, drift og salg

   Du kan skrive til mig på mn@zimplex.dk, eller også bare ringe til mig i dagtimerne på hverdage på Tlf.: 20878319

   Du er desuden mere end velkommen til at kontakte mig på LinkedIN. Tryk evt. på ikonet herunder.

   Jan Sørensen

   Jan Sørensen

   Salg og service

   Jeg hedder Jan Sørensen, og står for det meste af tilbudsgivning, salg og rådgivning samt kundekontakten med en stor del af Zimplex’s kunder.

   Du kan altid skrive til mig på js@zimplex.dk, eller bare ringe til mig i dagtimerne (08-17:00) på hverdage på Tlf.: 26357587

   Du er desuden mere end velkommen til at kontakte mig på LinkedIN. Tryk evt. på ikonet herunder.