69 10 23 23 info@zimplex.dk

   VVS OG ASBEST

   Zimplex

    

   asbest og vvs

   Bare to til fire ugers eksponering for asbest kan give uhelbredelig kræft, og flere hundrede danskere får hvert år konstateret kræft som følge af det. Ifølge Kræftens Bekæmpelse konstateres der omkring 400 tilfælde af asbestrelateret kræft hvert år, hvoraf cirka 100 – 130 er lungehindekræft.

   Nogle af de håndværkere der ofte er i risiko for at blive udsat for asbestfibre er vvs’er.
   De udsættes typisk for asbeststøv ved arbejde i varmecentraler, boilerrum samt ved renovering og arbejde med varmerør i bygninger

   R

   Hvad kan vi tilbyde?

   Zimplex tilbyder effektiv og professionel fjernelse af asbest og isolering. Vi arbejder ofte for vvs’ere, og har stor erfaring i at fjerne asbestholdig isoleringsmaterialer m.v. fra rør, kedler, varmtvandsbeholdere osv.

   Det er vigtigt, at du får professionel hjælp til asbestsanering, for ellers kan det have alvorlige konsekvenser for dig og dit helbred.
   Vælger du os som samarbejdspartner, er du i trygge hænder under hele processen.

   Priser og økonomi

   Vores priser på asbestsanering er ofte 15-30% lavere end mange af vores kollegaer. Dette skyldes i høj grad at vores administrationsomkostninger er meget lave, da vi har fælles administration med 3 andre afdelinger.

   Dermed kan du/din kunde spare en del penge på at vælge os til at stå for asbestsaneringen. Derudover er vores priser faktisk så fordelagtige at du selv kan lægge lidt oven på vores pris, når du fakturere kunden, uden at kunden vil opleve “dine” priser som høje.

   Hvor støder vvs’eren på asbesten 

   Asbesten findes ofte i varmeisoleringen af kedler, rør, beholdere og kanaler med eksempelvis kiselgur eller magnesiablandinger.
   Kiselgur der indeholder asbestfibre ses ofte i rørbøjninger, omkring ventiler og flanger samt ved endebunde på varmtvandsbeholdere.

   Der kan dog også forekomme lige rørstrækninger, der er isoleret med kiselgur indeholdende asbestfibre.
   Det er desuden tit blevet benyttet til isolering af varmerør, hvor isoleringsmaterialet er asbest.

   Lad derfor en fagmand håndtere asbesten og alle asbestholdige materialer INDEN du påbegynder dit arbejde, hvor der er risiko for at der er asbest.

   Vores priser er yderst fordelagtige, og dette bevirker at du selv kan lægge lidt oven i prisen, når du fakturere din kunde.
   På den måde kan du som vvs faktisk tjene penge på at passe på dit helbred.

   Zimplex

   Fastnet: 6910 2323
   Mobil: 2087 8319

   Sikkerhed

   Zimplex kan fjerne alle former for asbest og samtidig sikre, at den ikke spredes til andre dele af bygningen og det omgivende miljø.
   Vi har stor erfaring med håndtering og sanering af asbest samt professionel asbestrengøring og håndtering af farligt affald.

   Til asbestsanering benytter vi special-udstyr, og vores medarbejdere er fuldt beskyttet. De sanerede områder afleveres rengjorte og 100 % for dig at arbejde i, uden risiko for dit helbred!

   4 afdelinger

   Du kan også vælge at læse mere om os, og vores 4 afdelinger.
   Vores 4 afdelinger er hver især specialiseret i:
   Miljøsanering, Afrensninger, Skadeservice samt Rengøring.

   Da vi har samlet vores afdelinger under én administration, betyder dette at vi kan holde vores omkostninger nede. Derfor kan vi tilbyde priser der ofte er 15-30 % under hvad vores konkurrenter tager.

   ZIMPLEX FACILITY SERVICE

   Vest- & SydSjælland:
   Tlf.: 55 34 23 19
   Midtsjælland og hovedstadsområdet:
   Tlf.: 69 10 23 23

   Mobil: 2087 8319
   info@zimplex.dk

   Kontakt os

   4 + 15 =