Info om skimmelsvampe

Information fra en fagmand om skimmelsvampe i boliger

Få et godt tilbud
på skimmelsanering:
Tlf.: 6910 2323
Mobil: 2087 8319
t

Hvad er skimmel?

Skimmelsvamp er små mikroorganismer. De ses som plamager i rigtig mange forskellige farver.

Skimmelsvamp kræver oftest en del fugt for at kunne vokse.

Angreb af skimmelsvampe ses ofte som grønne, sorte, eller hvide pletter eller plamager,
som normalt har en lodden overflade.

s

Er det farligt?

Det kan være farligt at leve i et hus med skimmelsvamp. Skimmelsvampe frigiver stoffer, som kan være sundhedsskadelige.

I de fleste tilfælde er det allergenerne, som boligens beboere bliver syge af

Hvis man lever i et hus med skimmelsvamp i en længere periode,
bliver symptomerne både flere og værre.

Symptomer

Symptomer på skimmelsvamp

– Slimhindeirritationer i øjne og svælg

– Hovedpine

– Træthed

– Koncentrations-besvær

– Svimmelhed

– Kvalme

Hvor sidder det oftest?

Skimmelsvamp ses oftest på:

– Ubehandlet træ

– Ved Kuldebroer

– Omkring vinduer

– På fugtige vægge

– Alle steder hvor kondens opstår

– På maling og tapet

Info om skimmelvækst

Skimmel og temperatur

Temperaturen i vores boliger passer desværre perfekt til skimmelsvamp. Skimmelsvampe foretrækker nemlig at vokse ved temperaturer fra 5-8 til 27-30 grader. Jo højere temperatur, jo hurtigere vokser svampene.

Ved temperaturer på 5 grader og derunder holder de fleste typer af skimmelsvamp op med at vokse.

Hvor hurtig opstår skimmel?

Hvis der er tilpas fugtigt og varmt, og hvis der er organisk materiale at leve af, kan skimmelsvampen etablere sig på kun 6-12 dage.

Derfor er det også vigtigt at handle hurtigt og få tørret boligen og materialerne ud, hvis der har været en vandskade, hul i taget, oversvømmelse, brandslukning el.lign.

Skimmel og kuldebroer

En kuldebro er et område i huset, hvor varmen slipper ud og kulden trænger ind som følge af en dårlig isoleringsevne. Det er oftest i ældre boliger fra før 1970, der findes konstruktioner, som skaber en fast forbindelse mellem ude og inde.

Kuldebroer er ofte årsagen til at skimmelsvamp opstår i boliger.

Kuldebroer findes ofte i samlingen mellem forskellige
bygningsdele, fx:
• Ydervæg og vindue/dør
• Ydervæg, terrændæk og fundament
• Ydervæg og loft (tagrem)
Herudover kan der være kuldebroer i de enkelte konstruktioner, som ofte skyldes de bærende dele.

Vindueskarme

Dette sted er et af de mest normale steder, der dannes skimmel. Skimmelsvamp i vindueskarmene opstår, typisk fordi vinduerne ikke er isoleret nok, kombineret med, at du ikke lufter tilstrækkeligt ud.

Det er derfor vigtigt at du får luftet ud! Du skal helst lufte godt ud i din bolig hver dag, og gerne med et effektivt gennemtræk. Skulle der alligevel danne sig kondensvand, er det vigtigt at dette tørres væk med det samme. Har du gamle vinduer, kan det også være, de trænger til udskiftning.

Loftet

Skimmelsvamp på loftet, skyldes det ofte, at der ikke er nok ventilering, så fugten kan slippe ud. Det kan eks. skyldes manglende dampspær i tagets isolering eller pga. en utæthed i taget.

Gå derfor jævnligt dit tag igennem for utætheder, og tjek om den fugtige luft har mulighed for at slippe ud. Kontroller også om loftet er isoleret korrekt med dampspærre. Det kan være en god idé at få en fagmand til at hjælpe med at vurdere isoleringen/dampspær.

Badeværelset

Det er faktisk næsten umuligt at undgå skimmelsvamp på badeværelset på et eller andet tidspunkt. Dette skyldes at der er ekstra meget fugt her. Skimmelsvampene sætter sig ofte i fuger.

Her er løsningen den samme som ved mange andre rum: Luft ud!
Gerne under og efter bad. Det er også en rigtig god ide at tørre fugerne og fliser af efter hvert bad.

Kælderen

Kælderen er af naturlige årsager påvirket af fugt fra jorden. Derfor er skimmelsvamp i kælderen meget almindeligt – det gælder både krybekælderen og den almindelige kælder.

Sørg for god udluftning, ligesom i resten af din bolig. Luft ud 2-3 gange om dagen i 5-10 minutter. Dette skal dog kun gøres, hvis luften udenfor er koldere end kælderluften. Ellers skaber du kondensvand, der kan give skimmelsvamp.

Undgå og forbyg skimmelsvamp

For at prøve at undgå skimmelsvamp, er det absolut vigtigste at holde fugten ude af din bolig og undgå, at konstruktioner i bygningen bliver fugtige.

Opdager du tegn på fugt, skal du fjerne fugten, og bagefter finde ud af, hvor fugten stammer fra.

Det er vigtigt at finde ud af, hvor fugten kommer fra, da den vil komme igen, hvis du ikke også får håndteret årsagen til at fugten er opstået.

Lufte ud

Noget af det vigtigste (og nemmeste) du kan gøre for at undgå skimmelsvamp er effektiv udluftning af din bolig.

Du bør lufte ud 2 gange dagligt med gennemtræk i 5-10 minutter – Hele året rundt.

Du kan evt. skrue ned for termostaterne på dine radiatorer, mens du lufter ud.
Termostaterne vil nemlig registrere, at det bliver køligt, og det vil få dem til at give mere varme.

Metoder til at fjerne og bekæmpe skimmelsvamp 

Mekanisk afrensning:

Som udgangspunkt vokser skimmelsvampe, modsat f.eks. trænedbrydende svampe, ikke ind i faste materialer. Et skimmelangreb vil derfor normalt kun ligge i det øverste lag af materialet.

Dermed kan der foretages en afrensning ved at fjerne den angrebne overflade. Det kaldes normalt en mekanisk eller fysisk nedrensning, og vil typisk foregå ved at slibe, skrabe, sandblæse eller på anden, tilsvarende vis rense/fjerne de skimmelangrebne overflader.


Biovenlig, kemisk afrensning:

Den mest anvendte metode til afrensning af skimmelsvamp er den kemiske. Her påføres produkterne/kemien, der er både desinficerede og svampedræbende, på den relevante overflade. Afrensningen, der effektivt slår alle former for skimmelsvamp, bakterier mv. ihjel, foregår typisk som en almindelig nedvaskning med børste, klude osv.


Afrensning med damp:

Afrensningen foregår ved, at overophedet vanddamp under tryk frigives direkte på de overflader, der er angrebet med skimmelsvamp. Sporerne fra skimmelsvamp skoldes på den måde ihjel med ca. 150 C varm damp. Samtidig fjernes belægninger, plamager osv.


Afrensning med tøris:

Ved denne form for afrensning, blæses små perler af tøris ind på den overflade der er blevet angrebet af skimmelsvamp. Metoden minder om sandblæsning og er dermed en form for mekanisk afrensning. Forskellen fra sandblæsning er, at tøris fordamper når det rammer overfladen, og derved skabes der ikke noget restprodukt.

Læs evt mere her


Rengøring sætter punktum:

Det største problem med skimmelsvampe er normalt sporerne fra svampene/resterne fra dødt mycelium (netværk af lange, rørformede svampeceller), der spredes i indeklimaet og som kan medføre problemer med helbredet for beboerne.

Derfor bør der, efter større skimmelangreb og efterfølgende afrensning, foretages en grundig rengøring af boligen – eller i det mindste store dele af boligen. Det vil normalt sige grundig støvsugning og afvaskning af alle overflader, hvor der benyttes almindelige rengøringsmidler.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, eller blive anbefalet, at foretage en desinficering af hele eller dele af boligen. Typisk i form af en såkaldt koldtåge-behandling.

lille-logo

Få et godt tilbud
på skimmelsanering:

Tlf.: 6910 2323
Mail: info@zimplex.dk

Mobil: 2087 8319

Lugt af svamp

Lugter din bolig lidt muggen, fugtig og/eller af gammelt sommerhus eller lejrskole, kan det være et tegn på at din bolig trænger til grundig udluftning eller ventilation.

Manglende udluftning eller ventilation kan ofte medføre forøget risiko for skimmelsvamp.

Luk derfor dagligt dine vinduer op i begge sider på boligen, så den “brugte” luft suges ud, og frisk erstatningsluft trækkes ind.

Rørskader

Der er altid risiko at der før eller siden sker utætheder i vandinstallationerne som kan ligge i væggene.
Det kan være fra et radiatorrør, men typisk er der tale om rør til vandinstallationer, som går op til blandingsbatterier i enten badeværelser, bryggers eller køkken.

Der opstår desværre ofte skimmelsvamp efter rørskader, hvis man ikke får tørret alt materiale.

agsdi-person

Kan man selv fjerne det?

Er der skimmelsvamp i et lille og begrænset område, kan man selv fjerne det. (ca 25 cm x 25 cm).

Der findes en del gode produkter i byggemarkeder du selv kan benytte.
Skrub grundigt, hvor det er nødvendigt for at få al skimmelvæksten af. Sørg for at følge produktanvisningen nøje.

Fagmand og sanering

Er der skimmelsvamp i et større område, anbefaler vi at man kontakter en fagmand.
Han vil kunne hjælpe dig med at konstatere HVORFOR der er opstået skimmelsvamp samt HVAD der skal gøres.

Zimplex tilbyder prisbillig bekæmpelse af skimmelsvamp. Vi benytter ofte tørdamp samt kemisk rensning og efterbehandling.
Læs mere: KLIK HER

Brug for en skarp pris på sanering og bekæmpelse af skimmelsvamp?

Call Now Button KONTAKTINFO - TRYK HER