69 10 23 23 info@zimplex.dk

   Leverandørbetingelser

   Information ang. salg af varer, tjeneste- og håndværkerydelser

   Leverandørbetingelser

   Information til underleverandører ved salg af varer, tjeneste- og håndværkerydelser til Zimplex Facility Service

   Medmindre andet er specifikt aftalt med Zimplex Facility Service, vil vores standardsbetingelser
   være gældende for Zimplex Facility Service´s indkøb af produkter, ydelser samt underliggende leveringsaftaler.
   Disse kan kun fraviges ved begge parters skriftlige accept.

   Angående fakturering

   Angående fakturering

   1.  Der må kun udføres arbejde/leveres varer til os, når der er lavet en klar aftale herom.

   2.  Alle fakturaer skal sendes til mn@zimplex.dk

   3.  Faktura der sendes til Zimplex, skal som udgangspunkt indeholde:

   • Leverandørens CVR-nummer

   • Leverandørens navn og adresse

   • Mængde og/eller art af de leverede varer/tjenesteydelser

   • Ved leverede varer skrives hvad der er leveret

   • Ved tjenesteydelser skrives adresse hvor tjenester er udført

   • Ved håndværkerydelser skrives adresse hvor arbejdet er udført

   • Fakturanummer + Fakturadato

   • Fakturabeløb excl. og inkl. moms

   • Navn på rekvirent

   leverandør-betingelser

   Betalingsbetingelser

   Vores generelle betalingsbetingelser for betaling af fremsendte fakturaer:

   Ved leverede maskiner, kemi, udstyr og lign. varer:
   Som udgangspunkt betales denne type faktura senest 14 dage efter modtagelse af faktura.

   Ved tjenesteydelser og håndværkerydelser og lign. ydelser:
   For enkeltydelser, betales dette som udgangspunkt løbende måned + 7 dage

   Der kan dog være andre vilkår, ved aftale

   Ved tjenesteydelser og håndværkerydelser og lign. ydelser:
   For længervarende ydelser, eller ydelser på projekter, skal de beregnede timer altid være fra den 20 i foregående måned og frem til den næste 20 (eksempelvis fra den 20 januar til den 20 februar).
   Derefter skal faktura være Zimplex i hænde senest den 25 i pågældende måned. Herefter betales denne type faktura senest 14 dage efter modtagelse af faktura.

   Der kan dog være andre vilkår, ved aftale

   Alle leverandører der leverer varer, tjenesteydelser eller håndværkerydelser
   til Zimplex Facility Service kan garanterer:

    

   • Alle varer overholder dansk lovgivning og gældende regler
   • Alle leverancer overholder danske miljøregler -love samt bekendtgørelser
   • Alle varer varer er underlagt Skat’s momsregler
   • Alt kemi og rengøringsmidler vi modtager er lovlige at benytte i Danmark
   • Alle tjenesteydelser udføres kun af lovlig arbejdskraft
   • Alle håndværkerydelser udføres kun af lovlig arbejdskraft
   • Ved tjenesteydelser kan der altid fremvises dokumentation vedr. ansatte
   • Ved håndværkerydelser kan der altid fremvises dokumentation vedr. ansatte
   • Alle regler fra arbejdstilsynet samt sikkerhedsregler overholdes